Lokalizacja

Serwis Yahoo oferuje wiele produktów i usług wykorzystujących lokalizację użytkownika, aby zapewniać mu treści odnoszące się do miejsca, w którym się znajduje. Informacje o lokalizacji użytkownika uzyskiwane są za pomocą różnych metod, takich jak współrzędne pozycji z systemu GPS lub podanie przez użytkownika części adresu w celu obejrzenia mapy danego obszaru.

Gromadzenie informacji

Współrzędne lokalizacji

  • Aby serwis Yahoo mógł uzyskiwać współrzędne lokalizacji użytkownika przy wykorzystaniu technologii takich jak GPS, Wi-Fi lub odległość od nadajników sieci telefonii komórkowej, użytkownik musi wyrazić na to zgodę za pośrednictwem swojego urządzenia, swojej przeglądarki lub bezpośrednio w serwisie Yahoo Użytkownik może odwołać zgodę na uzyskiwanie przez serwis Yahoo współrzędnych lokalizacji, ale w zależności od urządzenia lub przeglądarki powiązanych z używanym produktem lub używaną usługą Yahoo uprawnienia dotyczące informacji o lokalizacji mogą znajdować się poza kontrolą serwisu Yahoo

Adres IP

  • Gdy przeglądarka internetowa lub aplikacja do obsługi poczty elektronicznej wysyłają żądanie wyświetlenia strony internetowej lub wiadomości e-mail z innego komputera połączonego z Internetem, automatycznie wysyłają temu komputerowi adres, na który powinien on odesłać żądane informacje. Jest to tzw. „adres IP” komputera użytkownika (IP to skrót od nazwy „Internet protocol” — protokół internetowy). W zależności od sposobu połączenia z Internetem za pośrednictwem dostawcy usług internetowych (ISP — Internet Service Provider) adres IP przypisywany komputerowi użytkownika może być inny przy każdym logowaniu się. Serwis Yahoo może pozyskiwać informacje o ogólnej lokalizacji urządzenia użytkownika na podstawie jego adresu IP.

Informacje o lokalizacji konta

  • Podczas zakładania konta w serwisie Yahoo użytkownik jest proszony o podanie kodu pocztowego. Serwis Yahoo może uzyskiwać dostęp do informacji o kodzie pocztowym, aby wykorzystać je jako punkt wyjścia dla usług wykorzystujących dane lokalizacji użytkownika, takich jak Yahoo Weather.

Informacje o lokalizacji partnerów

  • Serwis Yahoo dokłada starań, aby przedstawiać użytkownikowi istotne dla niego treści i reklamy. Jednym ze sposobów dostosowywania informacji wyświetlanych użytkownikowi jest wykorzystanie jego kodu pocztowego. Serwis Yahoo może współpracować z wybranymi partnerami w celu uzyskania rozszerzonych informacji o kodach pocztowych niektórych zarejestrowanych użytkowników. Serwis Yahoo może otrzymywać dane o lokalizacji od podmiotów zewnętrznych, z którymi użytkownik połączył swoje konto. Użytkownik może przeglądać, organizować, dodawać lub usuwać połączone konta.

Wykorzystanie informacji

Serwis Yahoo może uzyskiwać dostęp do powyżej opisanych informacji, przechowywać je i stosować w celu oferowania produktów i usług wykorzystujących lokalizację użytkownika (takich jak Yahoo Local), wyświetlania reklam, wyników wyszukiwania i innych treści. Inne zastosowania informacji o lokalizacji mogą obejmować określanie języka, w którym wyświetlana będzie witryna internetowa, a także pomoc w wykrywaniu oszustw i nadużyć.

Sekcja serwisu Yahoo służąca do wyboru lokalizacji i związana z nią strona zarządzania lokalizacją mogą zachowywać historię lokalizacji. Informacje na temat sposobu nadawania nazw często używanym lokalizacjom, wyłączania funkcji automatycznego zapisywania lub czyszczenia historii lokalizacji w sekcji wyboru lokalizacji oraz menedżerze lokalizacji zawiera Pomoc dotycząca lokalizacji.

Serwis Yahoo dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy mogli korzystać z niego w sposób bezpieczny.

Udostępnianie informacji

Za zgodą użytkownika serwis Yahoo może udostępniać niektóre informacje o lokalizacji aplikacjom podmiotów zewnętrznych. Należy pamiętać, że wykorzystanie podawanych przez użytkownika informacji o lokalizacji przez podmioty zewnętrzne podlega ich własnym politykom ochrony prywatności, nie zaś Polityce ochrony prywatności serwisu Yahoo.

Inne postanowienia

Uzyskując dostęp do serwisu Yahoo, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie Warunków korzystania z serwisu Yahoo. Na tej stronie opisano stosowane obecnie przez serwis Yahoo praktyki odnoszące się do danej usługi. Informacje te mogą ulec zmianie, jeśli serwis Yahoo wprowadzi zmiany do zakresu usługi, dodając lub usuwając jej funkcje. Informacje na temat sposobu, w jaki serwis Yahoo obchodzi się z danymi osobowymi użytkownika, zawiera nasza Polityka ochrony prywatności.

Yahoo – Ochrona danych osobowych

Aby dowiedzieć się w jaki sposób Yahoo chroni Twoje dane osobowe, odwiedź naszą stronę poświęconą zasadom ochrony danych osobowych. Na tej stronie znajdziesz informacje na temat bieżących praktyk Yahoo odnośnie tego produktu lub tematu. Informacje na tej stronie mogą ulec zmianie w miarę dodawania lub usuwania funkcji przez Yahoo.

Rezygnacja

Wolisz nie otrzymywać reklam zależnych od zainteresowań? Dowiedz się więcej o możliwościach rezygnacji z reklam dostosowanych do zainteresowań, oferowanych przez serwis Yahoo.

  • oath