Adres IP

Gdy przeglądarka lub aplikacja pocztowa użytkownika wysyła żądanie pobrania strony internetowej lub wiadomości e-mail z innego komputera połączonego z Internetem, wówczas automatycznie przekazuje mu adres informujący o miejscu, w które należy przesłać taką informację. Adres ten nosi nazwę „adresu IP” (ang. Internet protocol – protokół internetowy). Dla większości użytkowników korzystających z połączeń wdzwanianych (dial-up), oferowanych przez dostawców usług internetowych (ISP) adres IP będzie inny przy każdym kolejnym połączeniu.

Zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji

 • Co do zasady Yahoo otrzymuje adresy IP od wszystkich użytkowników wszystkich swoich usług.
 • Podczas tworzenia konta adres IP użytkownika jest również zapisywany w naszych bazach danych dotyczących rejestracji użytkowników.
 • Adresy IP mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym m.in. do:
  • diagnozowania problemów z usługami lub technologiami, zgłaszanych przez naszych użytkowników lub inżynierów, jeśli takie problemy są związane z adresami IP pozostającymi pod kontrolą jednej firmy lub dostawcy usług internetowych;
  • wysyłania jak najlepiej dopasowanych reklam do komputerów i innych urządzeń użytkowników w oparciu o ich położenie geograficzne lub informacje pozyskane z adresu IP;
  • identyfikowania użytkowników i/lub urządzeń znajdujących się w podobnej lokalizacji, np. w obrębie jednego gospodarstwa domowego;
  • informacje w postaci zagregowanej lub innej postaci uniemożliwiającej identyfikację poszczególnych osób mogą być także przekazywane reklamodawcom;
  • dokonywania oceny całkowitej liczby użytkowników odwiedzających strony Yahoo z poszczególnych krajów lub regionów na świecie;
  • wspierania sprzedawców w usługach Yahoo Stores i Yahoo Shopping, aby umożliwić im śledzenie wizyt i aktywności użytkowników w ich sklepach;
  • łatwiejszego definiowania przywilejów dostępu użytkowników do określonej zawartości przechowywanej na naszych stronach.

Inne

 • W momencie przesłania żądania oraz wyświetlenia strony internetowej Yahoo dane żądanie jest rejestrowane na naszych serwerach wraz z informacją o adresie IP urządzenia, z którego zostało wysłane.
 • Poczta Yahooumieszcza adresy IP w nagłówkach wiadomości wychodzących, zgodnie ze standardowym protokołem internetowym.
 • Yahoo Messengerw niektórych przypadkach korzysta z komunikacji peer-to-peer (P2P), w tym między innymi podczas wysyłania wiadomości błyskawicznych (prowadzenia konwersacji tekstowych), udostępniania plików oraz strumieniowego przesyłania obrazu z kamery internetowej. W modelu komunikacji peer-to-peer komputer jednego użytkownika łączy się bezpośrednio z komputerem innego użytkownika bez potrzeby korzystania z serwerów Yahoo. W takim przypadku adres IP użytkownika jest dostępny dla innych użytkowników, z którymi nawiązywane jest połączenie peer-to-peer.
 • oath