Przekazywanie danych

Dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane do krajów innych niż kraj użytkownika, w szczególności na serwery znajdujące się w Stanach Zjednoczonych, w celu przetwarzania i przechowywania danych zgodnie z naszą polityką prywatności i w celu dostarczenia naszych produktów i usług użytkownikowi. Możemy przekazywać dane użytkownika jednostkom zależnym Yahoo lub partnerom, w szczególności w celu przeprowadzenia przetwarzania danych w imieniu Yahoo. Standardy ochrony prywatności i danych mogą się różnić w tych krajach od zasad panujących w kraju użytkownika. Yahoo może przetwarzać dane osobowe osób fizycznych na terenie UE oraz przekazywać te dane zgodnie z mechanizmami zgodności UE, np. zgodnie z zapisami umów dotyczących przetwarzania danych zawartych na podstawie standardowych klauzul umownych UE..Jeżeli użytkownik nie wyraża na to zgody, nie powinien korzystać z produktów i usług.

Korzystanie z naszych produktów i usług przez użytkownika oznacza wyrażenie zgody na przekazywanie przez nas danych użytkownika do krajów poza terytorium Europejskiej Strefy Ekonomicznej („EEA”), w razie potrzeby, w celach prowadzenia działalności Yahoo zgodnie z zasadami określonymi w naszej Polityce prywatności. Zapewniamy ochronę danych użytkowników i stosujemy zabezpieczenia zgodnie z obowiązującym prawem. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa, w tym środków bezpieczeństwa jakie podejmujemy oraz środków jakie może podjąć użytkownik, należy zapoznać się z artykułem Bezpieczeństwo w Yahoo.

Yahoo – Ochrona danych osobowych

Rezygnacja

Wolisz nie otrzymywać reklam zależnych od zainteresowań? Dowiedz się więcej o możliwościach rezygnacji z reklam dostosowanych do zainteresowań, oferowanych przez serwis Yahoo.