Przekazywanie danych

Dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane do krajów innych niż kraj użytkownika, w szczególności na serwery znajdujące się w Stanach Zjednoczonych, w celu przetwarzania i przechowywania danych zgodnie z naszą polityką prywatności i w celu dostarczenia naszych produktów i usług użytkownikowi. Możemy przekazywać dane użytkownika jednostkom zależnym Yahoo lub partnerom, w szczególności w celu przeprowadzenia przetwarzania danych w imieniu Yahoo. Standardy ochrony prywatności i danych mogą się różnić w tych krajach od zasad panujących w kraju użytkownika. Yahoo może przetwarzać dane osobowe osób fizycznych na terenie UE oraz przekazywać te dane zgodnie z mechanizmami zgodności UE, np. zgodnie z zapisami umów dotyczących przetwarzania danych zawartych na podstawie standardowych klauzul umownych UE..Jeżeli użytkownik nie wyraża na to zgody, nie powinien korzystać z produktów i usług.

Korzystanie z naszych produktów i usług przez użytkownika oznacza wyrażenie zgody na przekazywanie przez nas danych użytkownika do krajów poza terytorium Europejskiej Strefy Ekonomicznej („EEA”), w razie potrzeby, w celach prowadzenia działalności Yahoo zgodnie z zasadami określonymi w naszej Polityce prywatności. Zapewniamy ochronę danych użytkowników i stosujemy zabezpieczenia zgodnie z obowiązującym prawem. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa, w tym środków bezpieczeństwa jakie podejmujemy oraz środków jakie może podjąć użytkownik, należy zapoznać się z artykułem Bezpieczeństwo w Yahoo.

Yahoo – Ochrona danych osobowych

Aby dowiedzieć się w jaki sposób Yahoo chroni Twoje dane osobowe, odwiedź naszą stronę poświęconą zasadom ochrony danych osobowych. Na tej stronie znajdziesz informacje na temat bieżących praktyk Yahoo odnośnie tego produktu lub tematu. Informacje na tej stronie mogą ulec zmianie w miarę dodawania lub usuwania funkcji przez Yahoo.

Rezygnacja

Wolisz nie otrzymywać reklam zależnych od zainteresowań? Dowiedz się więcej o możliwościach rezygnacji z reklam dostosowanych do zainteresowań, oferowanych przez serwis Yahoo.