Przechowywanie i anonimizacja danych

W celu dostarczania produktów i usług firma Yahoo pozyskuje i zapisuje dane użytkownika podane podczas rejestracji konta oraz informacje dotyczące użytkowania witryny. Dane pozyskane w związku z użytkowaniem witryny nazywamy „danymi wyszukiwania użytkownika”.

Polityka firmy Yahoo zakłada anonimizację danych wyszukiwania użytkowników w ciągu 18 miesięcy od zebrania, z ograniczonymi wyjątkami wymaganymi przepisami prawnymi.

Oprócz innych celów, dla których pozyskujemy dane , inne typy danych (np. nie powiązane z wyszukiwaniem) (wyświetlane reklamy, kliknięcia reklam, wyświetlenie stron i kliknięcie stron) są przechowywane przez dłuższy okres czasu w celu wspomagania rozwoju innowacyjnego produktu, zapewnienia spersonalizowanych i dopasowanych usług oraz lepszego dopasowania naszych systemów zabezpieczeń w celu wykrywania i przeciwdziałania nielegalnym działaniom. Yahoo podejmuje dodatkowe kroki, aby dane zebrane i wykorzystane do profilowanych działań reklamowych (odnośnie niektórych treści) w serwisach Yahoo nie były powiązane z danymi osobowymi. Dokładne informacje na temat przechowywanych przez nas danych można znaleźć tutaj.

Można również modyfikować dane przekazywane firmie Yahoo przez produkty lub usługi Yahoo używane przez użytkownika.

Dane konta

 • Podczas rejestracji w Yahoo lub przesłania danych do serwisu Yahoo rutynowo jest wykonywana tymczasowa kopia zapasowa w celu zapobiegania przypadkowej utracie danych z powodu awarii komputera lub błędu ludzkiego.
 • Yahoo przechowuje dane konta użytkownika w swoich bazach danych rejestracji użytkowników, aby zapewnić natychmiastowy dostęp do wybranych preferencji personalizacyjnych podczas każdej wizyty w serwisie.
 • W przypadku zgłoszenia prośby o usunięcie konta Yahoo w większości wypadków konto jest dezaktywowane i następnie usuwane z bazy danych użytkowników w ciągu około 40 dni lub dłuższego okresu w przypadku kont zarejestrowanych w: Australii lub Nowej Zelandii (około 90 dni); Brazylii lub Tajwanie (około 180 dni). Te okresy są wymagane w celu przeciwdziałania nielegalnym działaniom użytkowników.
 • Należy pamiętać, że część informacji może pozostać w naszych archiwach przez pewien czas po zgłoszeniu prośby o ich usunięcie. Może tak być, nawet jeśli w naszych bazach danych aktywnych użytkowników nie będą się znajdowały żadne informacje o koncie.

Pliki dzienników serwerów

 • Komputery Yahoo (nazywane „serwerami”), które wysyłają wityny internetowe oraz banery reklamowe, przetwarzają i przechowują niezliczone ilości danych każdego dnia. Komputerowe ślady tych operacji nazywane są „plikami dziennika”.
 • Pliki dziennika służą do analizy, badań, kontroli i innych celów opisanych wyżej. Po użyciu tych informacji są one przechowywane przy ograniczonym prawie dostępu. W okresie przechowywania danych identyfikator Yahoo użytkownika może pozostawać aktywny w plikach dzienników serwerów.

Anonimizacja/deidentyfikacja

 • Anonimizacja to proces usuwania lub zastępowania danych osobistych poszczególnych osób, tak aby dane wynikowe nie umożliwiały identyfikacji żadnej osoby. Proces ten określany jest także mianem depersonalizacji danych. Obu tych terminów używamy wymiennie.
 • Stosujemy wielostopniowy proces zastępowania, skracania i usuwania identyfikatorów osobowych w celu zanonimizowania danych. Dążymy do ciągłego doskonalenia i wdrażania naszych zasad ochrony i anonimizacji danych.

Anonimizacja

 • Polityka anonimizacji firmy Yahoo dotyczy tylko danych wyszukiwania.
 • Dane te przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację przez maksymalnie 18 miesięcy.
 • Adresy IP w danych wyszukiwania są anonimizowane lub usuwane w ciągu 6 miesięcy od zebrania danych.

Yahoo – Ochrona danych osobowych

Aby dowiedzieć się w jaki sposób Yahoo chroni Twoje dane osobowe, odwiedź naszą stronę poświęconą zasadom ochrony danych osobowych. Na tej stronie znajdziesz informacje na temat bieżących praktyk Yahoo odnośnie tego produktu lub tematu. Informacje na tej stronie mogą ulec zmianie w miarę dodawania lub usuwania funkcji przez Yahoo.

Rezygnacja

Wolisz nie otrzymywać reklam zależnych od zainteresowań? Dowiedz się więcej o możliwościach rezygnacji z reklam dostosowanych do zainteresowań, oferowanych przez serwis Yahoo.

 • oath