Podmioty zależne Yahoo

Możemy udostępniać dane użytkownika podmiotom zależnym Yahoo w celach opisanych w naszej polityce prywatności, w tym udostępniania użytkownikowi spersonalizowanych usług Yahoo w Internecie. Podmioty zależne Yahoo to firmy będące własnością lub kontrolowane przez jedną z grup firm Yahoo, w tym firmy przejęte.

Niektóre usługi oferowane przez przejęte firmy podlegają regulaminom i /lub polityce prywatności tych firm. Informacje dotyczące praktyk dotyczących prywatności obowiązujących w przejętych firmach oraz podmiotach zależnych niewystępujących pod marką Yahoo, które posiadają własne zasady ochrony danych osobowych można znaleźć tutaj:


Obowiązuje od 18 wrzesień 2017 roku

Jeżeli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były udostępniane podmiotom zależnym Yahoo, możesz usunąć swoje konto i zaprzestać korzystania z usług oferowanych przez Yahoo.

  • oath