Centrum prywatności Yahoo

Yahoo jest teraz częścią "Oath" - firmy zajmującej się mediami cyfrowymi i mobilnymi, skupiającej ponad 50 globalnych marek i należącej do rodziny firm Verizon. Od 18 września 2017 r., planujemy udostępnienie niektórych danych rodzinie firm Oath i Verizon, co umożliwi nam zapewnienie lepiej dostosowanych reklam, treści, innowacyjnych produktów oraz korzystanie z innych opcji analitycznych. Aby dowiedzieć się więcej na temat udostępnianych przez nas danych oraz możliwości zarządzania danymi przez użytkownika, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami (FAQ)

Twoja prywatność jest istotna dla firm Yahoo, Oath i Verizon. Zasady obchodzenia się przez firmę Yahoo z Twoimi danymi osobowymi oraz udostępniania ich stronom trzecim spoza rodziny firm the Oath/Verizon nie zmieniły się. Umowa Yahoo EMEA Warunki świadczenia usług i Polityka prywatności nadal obowiązują podczas korzystania z witryny Yahoo, aplikacji Yahoo oraz naszych produktów, usług lub technologii.

Integracja firmy Yahoo w nowej organizacji Oath to toczący się proces. W tym okresie dane użytkowników traktujemy ze szczególną troską i zgodnie z Polityką prywatności powiadomimy cię w przypadku wystąpienia znaczących zmian.


Witamy w Centrum prywatności Yahoo — rozejrzyj się. Tutaj dowiesz się, w jaki sposób firma Yahoo obchodzi się z danymi osobowymi użytkowników oraz jakie są możliwości wybierania preferencji i ustawień użytkowników. Jak zawsze firma Yahoo szanuje zaufanie, jakim darzą ją użytkownicy.

Jakie zagadnienia obejmuje polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania firmy Yahoo z danymi osobowymi oraz innymi informacjami dotyczącymi użytkowników, które są pozyskiwane i otrzymywane przez firmę Yahoo, w tym danymi dotyczącymi użytkowania produktów i usług Yahoo w przeszłości. „Dane” i „informacje” oznaczają dane osobowe użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu oraz inne dane, które nie są ogólnodostępne. W razie potrzeby wyraźnie podkreślamy używanie tych danych osobowych w naszych zasadach dotyczących ochrony prywatności. Wszelkie inne dane są anonimowe lub wykorzystywane w drodze pseudonimizacji.

Polityka prywatności zawiera również informacje na temat plików cookie; wykorzystania plików cookie przez Yahoo i strony trzecie; jak również opisuje sposób wyłączenia stosowania plików cookie.

Niniejsza polityka prywatności nie obowiązuje w przypadku firm nienależących do Yahoo lub niebędących pod jej kontrolą oraz osób niezatrudnionych ani niewspółpracujących z firmą Yahoo. Oprócz tego niektóre firmy przejęte przez Yahoo stosują własne zasady ochrony prywatności. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie z informacjami stronie dot podmiotów zależnych.

W sekcji „Tematy” możesz znaleźć szczegółowe informacje na temat konkretnych zagadnień np. plików cookie lub adresów IP. W sekcji „Produkty” możesz znaleźć dodatkowe wskazówki na temat naszych praktyk odnośnie do ochrony prywatności dotyczących określonych produktów lub usług.

„Yahoo” oznacza firmę Oath (EMEA) Limited (dawniej znany jako Yahoo! EMEA Limited), która podlega irlandzkim przepisom dotyczącym ochrony danych. Jeżeli użytkownik korzysta z usługi Sky | Yahoo Poczta, nazwa „Yahoo” określa firmę Yahoo UK Services Limited w odniesieniu do usług Poczta, Messenger (w usłudze webmail), Kalendarz i Adresy. Jeżeli użytkownik korzysta z usługi BT | Yahoo Poczta, nazwa „Yahoo” określa firmę Yahoo! UK Services Limited, która dostarcza usługi Poczta, Messenger (w usłudze webmail), Kalendarz i Adresy jako administrator danych klientów BT.

Pozyskiwanie i wykorzystanie danych

Yahoo (jako administrator danych) pozyskuje dane osobowe w trakcie rejestracji konta Yahoo, korzystania z określonych produktów lub usług Yahoo, w trakcie udziału w promocjach lub loteriach oraz podczas wizyt na stronach Yahoo lub określonych partnerów Yahoo poza siecią Yahoo. Yahoo może łączyć dane (włączając dane osobowe) na temat użytkownika, które zostały pozyskane od naszych partnerów biznesowych oraz innych firm.

W trakcie rejestracji w Yahoo prosimy o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, płeć, kod pocztowy, zawód, branża i zainteresowania.

Yahoo pozyskuje informacje na temat transakcji użytkownika z nami i niektórymi z naszych partnerów, w tym dane na temat korzystania z oferowanych przez nas produktów i usług finansowych.

Yahoo automatycznie uzyskuje i zapisuje dane logowania na naszych serwerach z przeglądarki użytkownika, w tym adres IP, informacje o plikach cookie Yahoo, dane oprogramowania i sprzętu oraz przeglądane strony. Po rejestracji w Yahoo oraz zalogowaniu na nasze serwery użytkownik nie jest już dla nas anonimowy i dane użytkowania zostają powiązane z kontem użytkownika.

Yahoo wykorzystuje dane (w tym dane anonimowe i pseudonimizowane, jak również dane osobowe) w następujących celach: personalizacja reklam i treści oglądanych przez użytkownika, realizacja zamówień użytkownika dotyczących produktów i usług, ulepszanie naszych usług, nawiązywanie kontaktu z użytkownikiem, przeprowadzanie badań oraz zapewnianie anonimowych raportów dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

Przekazywanie danych

Dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane do krajów innych niż kraj użytkownika, w szczególności na serwery znajdujące się w Stanach Zjednoczonych w celu przetwarzania i przechowywania danych zgodnie z naszą polityką prywatności i w celu dostarczenia naszych produktów i usług użytkownikowi. W niektórych z tych krajów mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w kraju użytkownika. Korzystanie z naszych produktów i usług oznacza zgodę na przekazywanie danych użytkownika do tych krajów. Z naszej strony chronimy dane użytkowników i stosujemy środki bezpieczeństwa zgodne z obowiązującym prawem, w tym zapisami umów dotyczących przetwarzania danych zawartych na podstawie standardowych klauzul umownych UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Przekazywanie danych.

Udostępnianie i ujawnianie danych

Yahoo nie wypożycza, nie sprzedaje ani nie udostępnia danych użytkowników (w tym danych osobowych) innym osobom lub firmom, za wyjątkiem przypadku dostarczania produktów lub usług zamówionych przez użytkownika za zgodą użytkownika lub w następujących przypadkach:

  • w celu przekazania informacji zaufanym partnerom, którzy działają w imieniu lub współpracują z firmą Yahoo zgodnie z umową o zachowaniu poufności. Te firmy mogą wykorzystywać takie informacje, aby pomóc firmie Yahoo w przekazywaniu użytkownikowi (w zakresie na jaki użytkownik wyraził zgodę) informacji na temat ofert Yahoo i naszych partnerów marketingowych. Firmy te nie mają prawa udostępniania tych informacji;
  • odpowiedzi na wezwania, nakazy sądowe lub procesy prawne albo inne upoważnione wezwania władz, do których mamy obowiązek się zastosować, lub w celu ustanowienia lub wykonania naszych praw lub w celu obrony przed zarzutami prawnymi;
  • w celu udostępniania, gdy według naszego uznania jest to konieczne, takich danych do przeprowadzenia śledztwa, przeciwdziałania lub podjęcia czynności odnośnie do działań niezgodnych z prawem, podejrzenia oszustwa, sytuacji stanowiących potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa dowolnej osoby, złamania regulaminu Yahoo lub w innych przypadkach wymaganych przez prawo;
  • w celu przekazania danych użytkownika w przypadku przejęcia przez firmę Yahoo lub przejęcia albo połączenia firmy Yahoo z inną firmą. W takim przypadku firma Yahoo poinformuje użytkownika z wyprzedzeniem o przekazaniu danych i objęciu ich inną polityką prywatności.

Yahoo wyświetla reklamy profilowane na podstawie anonimowych lub pseudonimizowanych danych i informacji. Firma Yahoo może również wyświetlać reklamy profilowane na podstawie danych osobowych. Reklamodawcy (w tym firmy rozsyłające reklamy) zakładają, że osoby które prowadzą interakcję, oglądają lub klikają profilowane reklamy spełniają kryteria profilowania — np. kobieta w wieku 18-24 zamieszkująca określony obszar geograficzny. Yahoo nie udostępnia żadnych danych osobowych reklamodawcom podczas interakcji lub oglądania profilowanej reklamy przez użytkownika. Jednak przez interakcję lub oglądanie reklamy użytkownik wyraża zgodę na możliwość uznania przez reklamodawcę, że spełnia kryteria profilowania w celu wyświetlenia reklamy.

Pliki cookie i podobne technologie

Yahoo może zapisywać i odczytywać pliki cookie Yahoo na komputerze użytkownika. Możemy również zapisywać i odczytywać identyfikatory urządzeń zawierające: adres IP, dane agenta użytkownika (wersja przeglądarki, typ i wersja systemu operacyjnego) oraz identyfikatory podane przez urządzenia. Po zalogowaniu do serwisu Yahoo na urządzeniu firma Yahoo może rozpoznać urządzenie w celu zapewnienia spersonalizowanych usług niezależnie od ustawień urządzenia. Funkcje personalizacji Yahoo użytkownik może kontrolować za pomocą Menedżera zainteresowań reklamowych. Dowiedz się więcej.

Yahoo umożliwia innym firmom umieszczającym reklamy na niektórych naszych stronach zapisywanie i odczytywanie ich plików cookie na komputerze użytkownika. Stosowanie plików cookie oraz identyfikatorów urządzeń innych firm podlega ich własnym zasadom ochrony prywatności. Reklamodawcy oraz inne firmy nie mają dostępu do plików cookie firmy Yahoo.

Użytkownicy Yahoo korzystają z web beacons (sygnałów nawigacyjnych) w celu uzyskania dostępu do plików cookie Yahoo wewnątrz i poza naszą siecią stron i w powiązaniu z produktami i usługami Yahoo.

Możliwość wprowadzania zmian i usuwania danych kont i preferencji użytkownika

Użytkownik może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany danych konta Yahoo, w tym preferencji marketingowych.

W preferencjach marketingowych mogą być wprowadzane nowe kategorie komunikacji marketingowej. Użytkownicy odwiedzający tę stronę mogą zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych o tych nowych kategoriach lub mogą wyłączyć subskrypcję przez wykonanie instrukcji zawartych w otrzymanych wiadomościach.

Rezerwujemy sobie prawo do wysyłania użytkownikowi określonych komunikatów, takich jak powiadomienia o pracach serwisowych lub komunikaty administracyjne albo inne komunikaty związane z usługami Yahoo bez możliwości rezygnacji z ich otrzymywania.

Użytkownik może usunąć swoje konto Yahoo na stronie Usuwanie konta przez podanie hasła i potwierdzenie wyboru usunięcia konta. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jakie dane tymczasowo pozostają w naszych archiwach po usunięciu konta.

Poufność i zabezpieczenia

Dostęp do danych użytkownika jest ograniczony wyłącznie do pracowników, którzy według naszej oceny potrzebują tych danych w celu zapewnienia użytkownikom produktów i usług lub w celu wykonywania ich obowiązków.

Stosujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia zgodne z wymaganiami prawnymi odnośnie do ochrony danych użytkowników.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zabezpieczeń, w tym środków jakie może podjąć użytkownik, należy przeczytać informacje zawarte w sekcji Bezpieczeństwo w Yahoo.

Publikowanie treści w obszarach ogólnie dostępnych

Obszar ogólnie dostępny to dowolny obszar serwisu Yahoo, który jest dostępny dla wszystkich użytkowników i może być indeksowany w wyszukiwarkach internetowych.

Yahoo zapewnia możliwość publikowania, wysyłania i wymiany treści oraz informacji w obszarach ogólnie dostępnych, takich jak Grupy Yahoo, Tablice ogłoszeniowe Yahoo czy serwis Yahoo Answers.

W przypadku ujawniania swoich danych osobowych w obszarach ogólnie dostępnych użytkownik powinien zachować ostrożność. Należy pamiętać, że te informacje mogą pozostać na stałe w ogólnie dostępnym obszarze usługi. W zależności od danej usługi istnieje możliwość, że inni użytkownicy będą w stanie zobaczyć dwie lub więcej indywidualnych wiadomości użytkownika.

Wyłączną odpowiedzialność za informacje ujawnione i rozpowszechnione w obszarach ogólnie dostępnych ponosi użytkownik.

W przypadku wątpliwości dotyczących dowolnych danych osobowych opublikowanych w obszarze ogólnodostępnym i braku możliwości ich usunięcia prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Firma Yahoo może wprowadzać zmiany do tej polityki. W przypadku wprowadzenia znacznych zmian w sposobie wykorzystania przez nas danych użytkowników poinformujemy o tym fakcie użytkownika przez wysłanie odpowiedniej wiadomości na główny adres e-mail przypisany do konta Yahoo lub przez zamieszczenie widocznej informacji na naszych stronach.

Pytania lub sugestie

W przypadku pytań lub sugestii prosimy o wypełnienie formularza kontaktu lub napisanie do nas na adres:

Oath (EMEA) Limited (dawniej znany jako Yahoo! EMEA Limited)
5-7 Point Square
North Wall Quay, Dublin 1
Irlandia

Ostatnia aktualizacja: 30 październik 2017 roku

Yahoo – Ochrona danych osobowych

Aby dowiedzieć się w jaki sposób Yahoo chroni Twoje dane osobowe, odwiedź naszą stronę poświęconą zasadom ochrony danych osobowych. Na tej stronie znajdziesz informacje na temat bieżących praktyk Yahoo odnośnie tego produktu lub tematu. Informacje na tej stronie mogą ulec zmianie w miarę dodawania lub usuwania funkcji przez Yahoo.

Rezygnacja

Wolisz nie otrzymywać reklam zależnych od zainteresowań? Dowiedz się więcej o możliwościach rezygnacji z reklam dostosowanych do zainteresowań, oferowanych przez serwis Yahoo.