Yahoo – Ochrona danych osobowych

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA ZASAD OCHRONY PRYWATNOŚCI

Niniejsze zasady ochrony prywatności dotyczą przetwarzania w Yahoo danych osobowych oraz innych informacji, które Yahoo zbiera i otrzymuje, łącznie z informacjami dotyczącymi wcześniejszego sposobu używania produktów i usług Yahoo. Pojęcia „dane” i „informacje” obejmują niedostępne publicznie informacje umożliwiające identyfikację konkretnej osoby, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu. W sytuacjach, w których dochodzi do wykorzystywania danych osobowych, jest to jawnie wyrażone w zasadach ochrony prywatności Yahoo. Pozostałe dane są dla nas anonimowe lub dostępne wyłącznie z danymi osobowymi zastąpionymi pseudonimami.

Niniejsze zasady ochrony prywatności przedstawiają także informacje o plikach cookie, sposobie ich wykorzystania przez Yahoo i firmy zewnętrzne oraz sposobie wyłączenia obsługi plików cookie.

Niniejsze zasady ochrony prywatności nie dotyczą firm, które nie należą do Yahoo lub nie są przez Yahoo kontrolowane, ani osób, których Yahoo nie zatrudnia lub którymi nie kieruje. Dodatkowo w niektórych firmach, wykupionych przez Yahoo, obowiązywały w momencie realizacji transakcji oddzielne zasady ochrony prywatności. Więcej informacji o kupionych firmach można znaleźć na tej stronie.

W części „Tematy” znajdują się szczegółowe informacje o tematach specjalnych, takich jak pliki cookie i adresy IP. W części „Produkty” znajdują się dodatkowe informacje o zasadach ochrony prywatności w określonych produktach lub usługach. Nazwa Yahoo oznacza firmę Yahoo! EMEALimited, poza sytuacjami, w których odpowiednia usługa jest świadczona przez inną firmę należącą do grupy Yahoo. Wówczas odwołania do nazwy Yahoo będą w kontekście danych usług dotyczyć odpowiedniej firmy z grupy Yahoo. Aby poznać dalsze informacje o zasadach przechowywania danych oraz zasadach przesyłania danych w Yahoo, należy kliknąć odpowiedni odnośnik.

ZBIERANIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

Dane osobowe są zbierane podczas rejestracji konta w Yahoo, używania określonych produktów lub usług Yahoo, w przypadku wzięcia udziału w promocjach i loteriach oraz po wejściu na strony Yahoo lub strony wybranych partnerów Yahoo funkcjonujących poza witrynami z logo Yahoo. Yahoo może łączyć posiadane informacje (w tym dane osobowe) z innymi informacjami uzyskanymi od partnerów biznesowych Yahoo lub od innych firm.

Podczas rejestracji w Yahoo należy podać swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzin, płeć, kod pocztowy, zawód, branża oraz hobby.

Yahoo zbiera informacje o transakcjach wykonywanych w Yahoo i u niektórych partnerów biznesowych, w tym o sposobie wykorzystywania oferowanych przez Yahoo produktów i usług finansowych.

Dodatkowo Yahoo automatycznie zbiera i zapisuje w dziennikach serwera informacje otrzymane od przeglądarki, takie jak adres IP, informacje o plikach cookie Yahoo, parametry oprogramowania i komputera oraz informacje o stronie, która została wyświetlona. Rejestracja w Yahoo oraz zalogowanie się do oferowanych usług oznacza utratę anonimowości i połączenie danych o sposobie używania naszych produktów z danymi osobowymi, które zostały wprowadzone podczas rejestracji konta.

Yahoo wykorzystuje posiadane informacje (w tym anonimowe i używane po pseudonimizacji, a także dane personalne) do następujących ogólnych zastosowań: dostosowywanie zawartości poszczególnych stron i wyświetlanych reklam, realizacja zapotrzebowania na wybrane produkty i usługi, ulepszenie oferowanych usług, kontakt z klientem, przeprowadzanie badań oraz tworzenie raportów dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

UDOSTĘPNIANIE I UJAWNIANIE INFORMACJI

Yahoo nie wynajmuje, nie sprzedaje ani nie udostępnia informacji o użytkownikach (w tym danych osobowych) innym osobom lub podmiotom niezwiązanym, poza realizacją żądania określonego produktu lub określonej usługi, gdy użytkownik udzieli odpowiedniego upoważnienia lub w następujących sytuacjach:

  • Przekazanie danych osobowych zaufanym partnerom pracującym na rzecz Yahoo lub współpracującym z Yahoo wymaga podpisania umowy o zachowaniu poufności. Firmy te mogą wykorzystać uzyskane dane osobowe w celu przekazania informacji od Yahoo do użytkownika (w zakresie, w jakim użytkownik wyraził na to zgodę) o ofertach Yahoo i partnerów marketingowych. Firmy te nie dysponują własnymi uprawnieniami do udostępniania tych informacji.
  • W odpowiedzi na wezwanie, nakaz lub proces sądowy albo uprawnione żądanie odpowiednich urzędów, na które należy wyrazić zgodę, gdy należy ustalić możliwe działania prawne, podjąć ustalone działania prawne lub przeprowadzić obronę przed zarzutami prawnymi.
  • Zdaniem Yahoo należy udostępniać te informacje w przypadku, gdy konieczne jest zbadanie, zapobieganie lub podejmowanie działań przeciwko nielegalnym działaniom, podejrzeniom oszustwa bądź sytuacjom, które stanowią potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa dowolnych osób albo naruszenie zasad korzystania z Yahoo, lub gdy jest to wymagane przez prawo.
  • Jest to realizowane w ramach grupy Yahoo w celach opisanych powyżej, w części „Zbieranie i wykorzystywanie informacji” (na przykład różne firmy należące na całym świecie do grupy Yahoo są odpowiedzialne za przechowywanie i przetwarzanie informacji o użytkowniku w celu dostarczenia mu informacji). Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Zasady przesyłania danych”.
  • Yahoo może przesłać informacje o użytkowniku w przypadku kupna innej firmy, kupna przez inną firmę lub połączenia się z inną firmą. W takiej sytuacji Yahoo powiadomi wcze��niej użytkownika o takim zdarzeniu oraz o zmianie zasad ochrony prywatności.

Yahoo wybiera reklamy wyświetlane użytkownikowi na podstawie anonimowych lub częściowo anonimowych danych i informacji, a także na podstawie danych osobowych. Reklamodawcy (w tym firmy oferujące reklamy) mogą zakładać, że osoby oglądające, klikające lub wykorzystujące reklamy kierowane są osobami spełniającymi określone kryteria; na przykład że są to kobiety w wieku od 18 do 24 lat z określonego regionu geograficznego. Yahoo nie udostępnia reklamodawcom danych osobowych użytkowników, którzy skorzystali z reklamy lub ją obejrzeli. Jednak skorzystanie z reklamy lub jej wyświetlenie oznacza wyrażenie zgody na możliwość przyjęcia przez reklamodawcę założenia, że użytkownik spełnia kryteria wykorzystane do wyświetlenia tej reklamy.

PLIKI COOKIE

Yahoo może ustawiać pliki cookie na komputerze użytkownika i używać ich.

Yahoo umożliwia również ustawianie i używanie plików cookie u użytkownika wybranym firmom, które wyświetlają reklamy na części naszych stron. Sposób używania tych plików cookie podlega zasadom ochrony prywatności określonym przez dane firmy, a nie niniejszym zasadom. Reklamodawcy ani inne firmy nie mają dostępu do plików cookie Yahoo. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Zewnętrzne pliki cookie”.

Yahoo używa próbników internetowych w celu uzyskania dostępu do plików cookie w ramach własnej sieci oraz dla celów związanych z produktami i usługami Yahoo

Aby dowiedzieć się więcej o sposobie używania plików cookie przez Yahoo oraz o sposobie ich wyłączenia, należy kliknąć tutaj.

MODYFIKACJA I USUWANIE INFORMACJI O KONCIE ORAZ PREFERENCJI

Yahoo umożliwia w dowolnym momencie zmianę danych konta Yahoo, w tym preferencji marketingowych.

Okresowo do strony Preferencje marketingowe mogą być dodawane nowe kategorie komunikacji marketingowych. Użytkownicy, którzy chcą zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych z danych nowych kategorii, mogą wejść do witryny Preferencje marketingowe lub skorzystać z instrukcji przedstawianych w otrzymywanych wiadomościach.

Zastrzegamy prawo do wysyłania określonych wiadomości, takich jak powiadomienia o usługach, komunikaty administracyjne oraz inne informacje, dotyczących usług Yahoo, bez możliwości rezygnacji z ich otrzymywania.

Aby skasować konto Yahoo, należy wejść na stronę Usuwanie konta, ponownie wpisać hasło oraz potwierdzić chęć usunięcia konta. Aby dowiedzieć się, jakie informacje mogą tymczasowo pozostać w zarchiwizowanych materiałach Yahoo po usunięciu konta przez użytkownika, należy kliknąć tutaj.

POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Dostęp do danych osobowych jest ograniczony wyłącznie do pracowników, którzy potrzebują tych informacji w celu dostarczania produktów lub usług bądź w celu wykonywania obowiązków służbowych.

Yahoo dysponuje fizycznymi, elektronicznymi i administracyjnymi zabezpieczeniami, zgodnymi z przepisami prawa, które mają na celu ochronę danych osobowych użytkowników.

Aby dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie, poznać czynności podjęte przez Yahoo w celu zwiększenia jego poziomu oraz dowiedzieć się, co może zrobić każdy użytkownik, należy przeczytać dokument Bezpieczeństwo w Yahoo

WYSYŁANIE WIADOMOŚCI W OBSZARACH DOSTĘPNYCH PUBLICZNIE

Obszar dostępny publicznie jest dowolnym obszarem Yahoo, który jest dostępny bez ograniczeń i może być indeksowany przez serwisy przeszukujące.

Yahoo oferuje możliwość zamieszczania informacji i dzielenia się nimi w obszarach dostępnych publicznie, takich jak Yahoo Groups, Yahoo Message Boards i Yahoo Answers.

Należy zwracać uwagę na zamieszczanie w obszarach dostępnych publicznie danych osobowych. Mogą one być bezterminowo dostępne za pośrednictwem usługi. W przypadku niektórych usług użytkownicy mają także możliwość wyświetlenia jednocześnie dwóch lub więcej wiadomości.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za informacje umieszczane w obszarach dostępnych publicznie.

Użytkowników, którzy obawiają się, że zamieścili dane osobowe w obszarze dostępnym publicznie, i nie mogą ich usunąć ani zmodyfikować, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta.

ZMIANY W ZASADACH OCHRONY PRYWATNOŚCI

Yahoo może okresowo wprowadzać zmiany do niniejszych zasad. Wprowadzenie poważniejszych zmian w sposobie wykorzystywania informacji o użytkowniku zostanie zaanonsowane przez wysłanie wiadomości e-mail na główny adres podany w koncie Yahoo lub przez umieszczenie wyraźnej informacji na naszych stronach.

PYTANIA I SUGESTIE

W przypadku pytań lub sugestii należy skorzystać z formularza komunikacji zwrotnej.

Data ostatniej aktualizacji: 12-8-17

Yahoo – Ochrona danych osobowych

Rezygnacja

Wolisz nie otrzymywać reklam zależnych od zainteresowań? Dowiedz się więcej o możliwościach rezygnacji z reklam dostosowanych do zainteresowań, oferowanych przez serwis Yahoo.