Servicevoorwaarden

 1. UW RELATIE MET YAHOO

  1. Welkom bij Yahoo Netherlands. Yahoo biedt u de Yahoo Diensten aan (als hierna omschreven) onder deze Servicevoorwaarden (de "Voorwaarden"). In deze Voorwaarden betekent “u” de persoon die de Yahoo Diensten gebruikt. "Yahoo" staat voor Oath (EMEA) Limited (een vennootschap gevestigd in Ierland, voorheen bekend als Yahoo! EMEA Limited)). Klik hier voor volledige contactgegevens.
  2. Wanneer u de Yahoo Diensten gebruikt, kunt u toegang krijgen tot diensten die door andere Yahoo groepsmaatschappijen en door bedrijven buiten het Yahoo-concern worden aangeboden. Yahoo is niet verantwoordelijk voor diensten die zij niet aanbiedt. In de servicevoorwaarden die van toepassing zijn op een dienst moet altijd worden uitgelegd wie de aanbieder van de dienst is. U dient altijd te kijken naar de servicevoorwaarden van elke dienst die u gebruikt, in het bijzonder op het moment dat u zich voor een dienst registreert. De Yahoo Voorwaarden zijn gewoonlijk te vinden in de link aan de onderkant van elke pagina van de Yahoo Diensten.
 2. ACCEPTEREN VAN DE VOORWAARDEN

  1. Door de Yahoo Diensten te gebruiken stemt u ermee in om deze Voorwaarden in acht te nemen. Deze Voorwaarden omvatten tevens de volgende richtlijnen en voorwaarden:

   1. Online richtlijnen
   2. Aanvullende Servicevoorwaarden. Zie de volledige lijst van Aanvullende Servicevoorwaarden die van toepassing zijn op specifieke Yahoo Diensten.
   Mocht een van deze documenten in strijd zijn met de andere, dan zijn de Voorwaarden in deze volgorde van toepassing: Aanvullende Servicevoorwaarden, Voorwaarden, online richtlijnen.
  2. U mag de Yahoo Diensten niet gebruiken en u mag de Voorwaarden niet accepteren indien het u volgens de Ierse wet of andere toepasselijke wetten verboden is om de Yahoo Diensten te ontvangen.>
  3. Deze Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Yahoo met betrekking tot uw gebruik van de Yahoo Diensten. Het is belangrijk dat u de tijd neemt om deze goed door te lezen. U kunt de huidige versie van de Voorwaarden altijd hier vinden.
 3. DE YAHOO DIENSTEN

  1. Yahoo biedt u een breed assortiment aan online hulpmiddelen, waaronder verschillende communicatietools, zoek- en informatietools, community forums en sociale netwerkdiensten, content, media- en entertainmentdiensten via haar netwerk van eigendommen waartoe u toegang kunt verkrijgen via verschillende media of apparatuur die nu bekend is of later ontwikkeld zal worden (de "Yahoo Diensten").
  2. De Yahoo Diensten kunnen ook advertenties omvatten die voor Yahoo noodzakelijk zijn om de Yahoo Diensten te verstrekken.
  3. De Yahoo Diensten kunnen belangrijke mededelingen van Yahoo bevatten, zoals aankondigingen van service of administratieve berichten. Deze mededelingen worden beschouwd als een deel van het Yahoo lidmaatschap, en u kunt er niet voor kiezen om deze niet te ontvangen.

   3.4. Om de Yahoo Diensten te gebruiken dient u op eigen kosten over alle noodzakelijke apparatuur en netwerkverbindingen te beschikken.
 4. REGISTRATIE&VEILIGHEID ACCOUNT

  1. U stemt ermee in om indien nodig correcte en volledige informatie over uzelf te verstrekken conform het registratieformulier voor Yahoo Diensten (de "Registratiegegevens"), en ervoor te zorgen dat uw Registratiegegevens actueel worden gehouden.
  2. Yahoo zal u een wachtwoord en een Yahoo ID verstrekken wanneer u klaar bent met de registratieprocedure voor de Yahoo Diensten. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord en voor de beveiliging van uw account. Bijgevolg bent u ook als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U zult:

   1. Yahoo onmiddellijk op de hoogte stellen van elk onbevoegd gebruik van uw account of andere inbreuk op de beveiliging; en
   2. ervoor zorgen dat u aan het einde van elke sessie uitlogt uit uw account.
 5. ADVIES OVER KINDEREN

  1. Yahoo is begaan met de veiligheid en privacy van al haar gebruikers, in het bijzonder van kinderen. Daarom dienen ouders die hun kinderen toegang tot de Yahoo Diensten willen geven, hun kinderen te helpen bij het aanmaken van accounts, en hun toegang tot de Yahoo Diensten te begeleiden. Door uw kind toegang te geven tot de Yahoo Diensten zal het toegang kunnen krijgen tot alle Yahoo Diensten, ook tot e-mail en communities en sociale netwerkdiensten. Het is echter beleid bij ons om kinderen die bij Yahoo geregistreerd staan als jonger dan 13 jaar niet toe te staan om door Yahoo aangeboden sociale netwerkdiensten te gebruiken.
  2. Wij maken u erop attent dat de Yahoo Diensten zo ontworpen zijn dat zij voor een breed publiek aantrekkelijk zijn. Bijgevolg is het uw verantwoordelijkheid als wettig voogd om te bepalen of de Yahoo Diensten en hun content geschikt zijn voor uw kind.
 6. CONTENT FILTERS

  1. Door de Yahoo Diensten te gebruiken kan het gebeuren dat u wordt blootgesteld aan Gebruikerscontent (als hieronder omschreven) die door u als aanstootgevend, onfatsoenlijk of verwerpelijk kan worden beschouwd.
  2. Yahoo SafeSearch is ontworpen om expliciete op volwassenen gerichte content te filteren uit Yahoo Zoekresultaten. Yahoo kan echter niet garanderen dat alle expliciete content zal worden uitgefilterd. Controleer of uw SafeSearch filter op het door u gewenste niveau is ingesteld. Wij raden u aan om uw SafeSearch-instellingen regelmatig te controleren. Meer informatie overYahoo SafeSearch.
 7. PRIVACY&OPENBAARMAKING GEGEVENS

  1. Registratiegegevens en andere informatie over u zullen worden verwerkt volgens ons Privacybeleid. Voor meer informatie kunt u ons volledige Yahoo Privacybeleid raadplegen op https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/privacy/index.htm.
  2. Yahoo kan toegang krijgen tot uw gegevens en Gebruikerscontent en deze bewaren en openbaar maken:

   1. aan haar gelieerde ondernemingen overal ter wereld teneinde Yahoo Diensten op efficiënte wijze aan u te verstrekken;
   2. ten behoeve van een goed beheer van uw account volgens de standaard gebruiksregels van Yahoo of haar gelieerde ondernemingen; en
   3. indien de wet dit vereist, of indien zij te goeder trouw meent dat die toegang, bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan een gerechtelijke procedure; (ii) de Voorwaarden uit te voeren; (iii) te reageren op beweringen dat Gebruikerscontent inbreuk maakt op de rechten van derden; (iv) te reageren op uw verzoeken om klantenservice; of (v) de rechten, eigendom, of persoonlijke veiligheid te beschermen van Yahoo, haar gebruikers en het publiek.
 8. GEBRUIKERSCONTENT EN GEDRAG

  1. U bent als enige verantwoordelijk voor alle informatie, gegevens, teksten, software, muziek, geluid, foto’s, grafische voorstellingen, video’s, berichten, tags of andere materialen die u aan de Yahoo Diensten verstrekt ("Gebruikerscontent"). U stemt ermee in dat u niets zult doen op, noch Gebruikerscontent zult verstrekken aan, de Yahoo Diensten dat:

   1. in strijd is met de wet (bijvoorbeeld wetgeving op het gebied van smaad) of regelgeving of de rechten van derden (bijvoorbeeld auteurs- of privacywetten), of dat anderen aanmoedigt dit te doen;
   2. obsceen, bedreigend, gewelddadig, grof, schadelijk voor anderen waaronder minderjarigen, inbreukmakend op iemand privacy, hatelijk, kwellend, discriminerend of anderszins verwerpelijk is;
   3. zich voordoet als iemand anders, of een verkeerde voorstelling geeft van de herkomst of eigenschappen (waaronder leeftijd) van een gebruiker of van Gebruikerscontent;
   4. “spam” of een andere vorm van ongevraagde reclame, promotiemateriaal, of commerciële boodschappen is, behalve in gebieden waar dit uitdrukkelijk is toegestaan;
   5. computervirussen, malware of een andere schadelijke code bevat of links daarheen maakt;
   6. de normale werking van de Yahoo Diensten, of van aan de Yahoo Diensten verbonden servers of netwerken, verstoort of verhindert;
   7. Gebruikerscontent of gebruikersgegevens verzamelt, of anderszins toegang krijgt tot de Yahoo Diensten met behulp van geautomatiseerde middelen (zoals harvesting bots, robots, spiders of scrapers) zonder onze toestemming; of
   8. enig deel van de Yahoo Diensten (waaronder Gebruikerscontent, advertenties, Software en uw Yahoo ID) verveelvoudigt, verkoopt of anderszins voor commerciële doeleinden exploiteert.
  2. Yahoo is niet verplicht tot het monitoren van Gebruikerscontent. Yahoo kan elke Gebruikerscontent die beschikbaar is via de Yahoo Diensten weigeren, opnieuw indelen of verwijderen indien deze in strijd is met de Voorwaarden of anderszins verwerpelijk is. U dient het gebruik van alle Gebruikerscontent te beoordelen en draagt alle daarbij behorende risico's, inclusief elk beroep op de juistheid, volledigheid of nuttigheid van welke Gebruikerscontent dan ook.
  3. De Yahoo Diensten en software belichaamd in de Yahoo Diensten kunnen beveiligingscomponenten bevatten waardoor digitaal materiaal beschermd kan worden. Gebruik van dit materiaal is gebonden aan de gebruiksregels die gesteld worden door Yahoo of door providers die content verstrekken aan de Yahoo Diensten. U mag de gebruiksregels die zijn ingebed in de Yahoo Diensten niet trachten terzijde te schuiven of te omzeilen. Elke onbevoegde verveelvoudiging, publicatie, verdere distributie of publieke tentoonstelling van op de Yahoo Diensten verstrekt materiaal is strikt verboden.
 9. SPECIALE KENNISGEVING VOOR ZOWEL INTERNATIONAAL GEBRUIK ALS EN HET NALEVEN VAN EXPORT- EN IMPORTREGELS,

  Rekening houdend met het mondiale karakter van het internet, gaat u ermee akkoord om alle plaatselijke regels aangaande online gedrag en aanvaardbare Content na te leven. Het gebruik van de Yahoo Diensten en het overbrengen , posten en uploaden van software, technologie, en andere technische gegevens via de Yahoo Diensten zijn mogelijk onderworpen aan de export- en importwetten van de Verenigde Staten en die van andere landen. U gaatt ermee akkoord alle toepasselijke wetten en regelgevingen aangaande import en export na te leven, met inbegrip van de Export Administration Regulations (regelgeving van het Bestuur voor Export) (zie http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html) en de economische boycott en handelssancties van de Verenigde Staten (zie http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx). Zo verklaart en garandeert u meer bepaald dat u: (a) geen verboden partij bent op welke exportlijst van de overheid dan ook (zie http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm) en dat u geen deel uitmaakt van een overheid van gelijk welk ander land waar niet naar mag geëxporteerd worden zoals geïdentificeerd in de toepasselijke wetten en regelgeving aangaande import en export; (b) dat u geen software, technologie noch gelijk welke andere technische gegevens zult overmaken via de Yahoo Diensten naar partijen of landen waarvoor een exportverbod geldt; (c) u de Yahoo Diensten niet zult aanwenden voor eindgebruik op het gebied van militaire, nucleaire, chemische of biologische wapens of raketten, wat een inbreuk zou zijn op de Wapenexportwetgeving van de V.S.; en dat u (d) geen software, technologie of andere technische gegevens zult uploaden via de Yahoo Diensten wanneer dit een inbreuk zou zijn op de toepasselijke import- en exportwetgeving van de V.S of van andere landen.
 10. LICENTIE VAN U AAN YAHOO

  1. U behoudt het auteursrecht en andere rechten die u reeds bezit op Gebruikerscontent die u verstrekt of beschikbaar maakt via de Yahoo Diensten. Wanneer u Gebruikerscontent verstrekt of beschikbaar maakt in publiek toegankelijke gebieden (als hieronder omschreven) van de Yahoo Diensten, verleent u aan Yahoo de volgende licentie:
  2. Voor foto's, graphics, audio- of videomateriaal dat u verstrekt of beschikbaar maakt in publiek toegankelijke gebieden van de Yahoo Diensten, verleent u Yahoo de wereldwijde, royalty-vrije, en niet-exclusieve licentie om de Gebruikerscontent op de Yahoo Diensten te gebruiken, distribueren, verveelvoudigen, bewerken, publiceren, vertalen, er afgeleide werken van te maken, in het openbaar uit te voeren en in het openbaar te tonen:

   1. voor de doeleinden waarvoor die Gebruikerscontent is verstrekt; en
   2. ten behoeve van de promotie van het Yahoo eigendom waaraan de Gebruikerscontent is verstrekt of de Yahoo Services waar dan ook op het Yahoo netwerk of in verband met een afspraak voor distributie of syndicaatsvorming met andere organisaties of personen of hun websites.
   3. Deze licentie blijft slechts zolang bestaan als u de Gebruikerscontent blijft toevoegen aan de Yahoo Diensten, en zal eindigen op het moment dat u of Yahoo de Gebruikerscontent verwijdert uit de Yahoo Diensten.
  3. Voor alle andere Gebruikerscontent die u verstrekt of beschikbaar maakt om te worden opgenomen in publiek toegankelijk gebieden van de Yahoo Diensten, geldt een wereldwijde, royalty-vrije, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, en volledig voor sublicentie vatbare licentie om de Gebruikerscontent te gebruiken, distribueren, verveelvoudigen, bewerken, publiceren, vertalen, er afgeleide werken van te maken, in het openbaar uit te voeren en in het openbaar te tonen waar dan ook op het Yahoo network of in verband met een afspraak voor distributie of syndicaatsvorming met andere organisaties of personen of hun websites, in welk format of medium dan ook dat nu bekend is of in de toekomst zal worden ontwikkeld. Uw Gebruikerscontent en elk bijbehorend openbaar gebruikersprofiel op de Yahoo Diensten kan verschijnen op lokale Yahoo sites in andere landen.
  4. "Publiek toegankelijke" gebieden van de Yahoo Diensten zijn die gebieden van de Yahoo Diensten waarvan het Yahoo's bedoeling is dat zij voor het algemeen publiek toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld, publiek toegankelijke gebieden van de Yahoo Diensten omvatten delen van Yahoo Profielen die open zijn voor zowel verbindingen als bezoekers. Publiek toegankelijke gebieden van de Yahoo Diensten omvatten echter niet delen van Yahoo Profielen die beperkt zijn tot verbindingen, of Yahoo Diensten die bedoeld zijn voor privé-communicatie, zoals Yahoo Mail.
  5. U bent als enige verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens of persoonlijke informatie die u zelf openbaar wenst te maken en publiek toegankelijk maakt via de Yahoo Diensten. Yahoo is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking en publieke toegankelijkheid van die persoonsgegevens of persoonlijke informatie. Alle persoonsgegevens of persoonlijke informatie (of andere Gebruikerscontent) die geplaatst wordt op publiek toegankelijke gebieden kan voor eeuwig publiek toegankelijk blijven.
  6. De technische verwerking en doorgifte van de Yahoo Diensten, inclusief uw Gebruikerscontent, kan het volgende met zich meebrengen: (a) doorgiften over verschillende netwerken; en b) wijzigingen ter voldoening en aanpassing aan technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten. Met uw verlening van deze licentie staat u Yahoo toe om deze handelingen te verrichten.
 11. BIJDRAGEN AAN YAHOO

  1. Wanneer u ideeën, suggesties, documenten, en/of voorstellen ("Bijdragen") aan Yahoo levert via haar webpagina's voor suggesties of feedback, stemt u ermee in dat:

   1. uw Bijdragen geen vertrouwelijke of eigendomsrechtelijk beschermde informatie bevatten;
   2. Yahoo niet gebonden is aan enige expliciete of impliciete geheimhoudingsverplichting met betrekking tot de Bijdragen;
   3. Yahoo het recht heeft om die Bijdragen te gebruiken of openbaar te maken (of ervoor te kiezen om deze niet te gebruiken of openbaar te maken) voor welk doel dan ook, op welke wijze ook en in alle media overal ter wereld;
   4. Yahoo al iets anders dat lijkt op de Bijdragen in overweging of in ontwikkeling kan hebben;
   5. uw Bijdragen automatisch eigendom worden van Yahoo zonder enige verplichting van Yahoo aan u, en u afstand doet van alle persoonlijkheidsrechten; en
   6. u geen recht hebt op enige vergoeding of terugbetaling van welk aard ook van Yahoo onder welke omstandigheden dan ook.
 12. VRIJWARING

  1. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht stemt u ermee in om Yahoo en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, leidinggevenden, agenten, licentiegevers, co-branders en andere partners en werknemers te vrijwaren tegen elke vordering of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde wordt ingesteld wegens of als gevolg van Gebruikerscontent die u verstrekt of anderszins beschikbaar maakt via de Yahoo Diensten, uw gebruik van of relatie tot de Yahoo Diensten, uw schending van de Voorwaarden, of uw schending van de rechten van een derde.
 13. ALGEMENE GEBRUIKEN

  1. Yahoo kan algemene gebruiken en limieten vaststellen met betrekking tot het gebruik van de Yahoo Diensten, waaronder het maximum aantal dagen dat berichten of andere Gebruikerscontent worden bewaard, de maximum grootte en het aantal Gebruikerscontent of berichten dat kan worden verstrekt of ontvangen door een account, de maximale opslagruimte die aan een account wordt toegewezen, en het maximum aantal keren (en de maximale duur tot wanneer) u toegang kunt krijgen tot de Yahoo Diensten binnen een bepaalde periode.
  2. Yahoo kan deze algemene gebruiken en limieten wijzigen door redelijke kennisgeving aan u voordat de wijzigingen plaatsvinden, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 22 hieronder.
 14. WIJZIGINGEN AAN DE YAHOO DIENSTEN

  1. Yahoo is voortdurend bezig te innoveren teneinde haar gebruikers de best mogelijke ervaring te bieden. Als gevolg daarvan kan Yahoo de Yahoo Diensten tijdelijk of blijvend wijzigen, onderbreken, opschorten of intrekken. Het is mogelijk dat wij u niet van tevoren inlichten over wijzigingen of onderbrekingen die onze gebruikers niet in belangrijke mate benadelen, of die het gebruik van onze diensten niet in belangrijke mate beperken; bijvoorbeeld in geval van toevoeging van functionaliteiten of eigenschappen of een wijziging in de registratieprocedure.
  2. In overeenstemming met artikel 22 zullen wij u een redelijke tijd tevoren inlichten over wijzigingen of intrekkingen van Yahoo Diensten die onze gebruikers in belangrijke mate zullen benadelen, of die het gebruik van de Yahoo Diensten in belangrijke mate zullen beperken. Hierdoor zult u voldoende tijd hebben om eventuele Gebruikerscontent die u binnen die dienst hebt, op te slaan.
  3. Bij wijzigingen die wij moeten doorvoeren om te voldoen aan vereisten van veiligheid, wet- en regelgeving, kan het voorkomen dat wij niet aan het bovengenoemde tijdspad kunnen voldoen. Wij zullen u zo snel als we kunnen inlichten over deze wijzigingen.
 15. UW ACCOUNT OPZEGGEN/E-MAILADRES

  U kunt uw Yahoo account, bijbehorende e-mailadres en toegang tot de Yahoo Diensten opzeggen door onze pagina Account Verwijderen te bezoeken. Voor meer informatie, ga naar de Help Page.

  1. Yahoo kan, zonder u in te lichten, uw toegang tot uw Yahoo accounts, bepaalde Yahoo Diensten en bijbehorende e-mailadressen onmiddellijk intrekken of beperken om o.a. de volgende redenen:

   1. in geval u Voorwaarden, inclusief daarin opgenomen overeenkomsten of richtlijnen, niet nakomt;
   2. op verzoek van opsporingsinstanties of andere overheidsinstanties;
   3. bij onverwachte technische of veiligheidsproblemen; of
   4. bij verlengde periodes van inactiviteit.
  2. Yahoo zal deze besluiten uitsluitend naar eigen goeddunken van Yahoo nemen. Yahoo is niet verantwoordelijk voor welke schade ook die u kunt lijden als gevolg van de intrekking van uw account, eventuele bijbehorende e-mailadressen, of toegang tot de Yahoo Diensten.
  3. De beëindiging van uw Yahoo account kan vergezeld gaan van het volgende:

   1. verwijdering van toegang tot alle aanbiedingen binnen de Yahoo Diensten; en
   2. verwijdering van de informatie en Gebruikerscontent behorend bij of die zich bevindt in uw account.
 16. RECLAME

  1. Yahoo kan alle reclame, kenmerken, links, promotie- en/of distributierechten in verband met uw Gebruikerscontent verkopen, in licentie geven en/of vertonen. Yahoo heeft het recht om alle inkomsten gegenereerd uit de verkoop of licentieverlening van dergelijke reclame, kenmerken, links, promotie- of distributierechten te behouden.
  2. Uw contacten met adverteerders die u vindt op of via de Yahoo Diensten, waaronder deelname aan promoties of betaling en aflevering van goederen of diensten, en alle overige bepalingen, voorwaarden of garanties in verband met die contacten, gelden uitsluitend tussen uzelf en die adverteerder. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht stemt u ermee in dat Yahoo niet verantwoordelijk is voor verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van die contacten of als gevolg van de aanwezigheid van die adverteerders op de Yahoo Dienst.
 17. EXTERNE LINKS EN CONTENT

  1. De Yahoo Diensten kunnen content, applicaties en diensten van of links naar externe websites of resources bevatten (“Externe Content”). Alle Externe Content is de verantwoordelijkheid van de externe provider en wordt door hem verstrekt volgens zijn eigen voorwaarden. Yahoo heeft geen zeggenschap over Externe Content en onderschrijft deze niet, en Yahoo is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, juistheid of betrouwbaarheid van die Externe Content, noch voor enige schade die u lijdt op basis van uw vertrouwen op de Externe Content. Elk geschil dat u hebt met betrekking tot Externe Content op de Yahoo Diensten dient u rechtstreeks op te nemen met de externe provider.
 18. EIGENDOMSRECHTEN VAN YAHOO

  1. De Yahoo Diensten, die alle benodigde software bevatten die wordt gebruikt in verband met de Yahoo Diensten ("Software"), bevatten eigendomsrechtelijke en vertrouwelijke informatie die beschermd is op grond van het toepasselijke intellectuele eigendomsrecht en andere wetten. Content die zich bevindt in reclame of informatie die aan u wordt gepresenteerd via de Yahoo Diensten kan beschermd zijn door wetgeving op het gebied van auteursrecht, merkenrecht, dienstmerken, octrooien of andere eigendomsrechten. Behoudens voor zover uitdrukkelijk toegestaan volgens toepasselijk recht of geautoriseerd door Yahoo of de betreffende licentiegever (bijvoorbeeld een adverteerder), zult u de Yahoo Diensten, Gebruikerscontent of de Software niet gebruiken, distribueren, verveelvoudigen, aanpassen, publiceren, vertalen, er afgeleide werken van vervaardigen, verhuren, verkopen, in het openbaar uitvoeren of in het openbaar tonen.
  2. Yahoo verleent u een persoonlijke, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om de objectcode van haar Software te gebruiken op één enkele computer. U mag de Software echter niet kopiëren, aanpassen, daarvan afgeleide werken vervaardigen, onderwerpen aan reverse engineering of reverse assemble of anderszins trachten een broncode te ontdekken, verkopen, overdragen, in sublicentie geven, daarop een zekerheidsbelang vestigen of anderszins enig recht in de Software overdragen (en u mag ook geen andere personen toestaan om dit te doen). Het bovenstaande is niet van toepassing indien de wet of de betreffende licentiegever u uitdrukkelijk toestaat om dit wel te doen.
  3. U mag zich geen toegang tot de Yahoo Dienst verschaffen, anders dan door middel van de door Yahoo verstrekte interface voor gebruik bij toegang tot de Yahoo Diensten, tenzij Yahoo u uitdrukkelijk schriftelijk heeft medegedeeld dat u dit wel mag doen.
 19. UITSLUITING VAN GARANTIE

  1. De Yahoo Diensten en Software worden verstrekt "as is" (in de huidige staat) en Yahoo, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en licentiegevers kunnen u geen enkele garantie bieden met betrekking daartoe. In het bijzonder kunnen Yahoo, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en licentiegevers niet garanderen dat:

   1. Uw gebruik van de Yahoo Diensten en Software zal voldoen aan uw eisen;
   2. Uw gebruik van de Yahoo Diensten en Software onafgebroken, op tijd, veilig en vrij van fouten zal zijn;
   3. de door u verkregen informatie als gevolg van uw gebruik van de Yahoo Diensten of Software correct en betrouwbaar zal zijn; en
   4. defecten in de werking of functionaliteit van aan u verstrekte Software in het kader van de Yahoo Diensten zullen worden hersteld.
  2. Op de Yahoo Diensten or Software zijn geen voorwaarden of andere bepalingen van toepassing (inclusief impliciete voorwaarden betreffende verkoopbaarheid/voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een doel, levering van diensten volgens een norm van redelijke zorg en vakmanschap, niet-inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, of overeenstemming met een beschrijving).
  3. Niets in deze Voorwaarden houdt een beperking in van uw rechten die u als consument altijd toekomen, en die u niet contractueel kunt wijzigen of er afstand van doen.
 20. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  1. Tenzij deze Voorwaarden anders bepalen hebben Yahoo, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en licentiegevers geen verantwoordelijkheid jegens u om u een vergoeding te betalen voor financiële schade, verlies van zakelijke mogelijkheden, schade aan goodwill, reputatieschade, bedrijfsschade, inkomens- of winstderving, of verlies van verwachte besparingen, of vergeefse uitgaven;
   1. voor welke informatie of Gebruikerscontent dan ook die verloren gaat, gecorrumpeerd of verkeerd bezorgd wordt;
   2. voor schade aan uw computersysteem, internettoegang, download- of beeldschermapparatuur of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van materiaal;
   3. voor wijzigingen die Yahoo kan aanbrengen in de Yahoo Diensten of Software;
   4. voor het niet beschikbaar zijn van de Yahoo Diensten of Software;
   5. voor alle schade die niet redelijkerwijs voorzienbaar was, omdat u de Yahoo Diensten of Software voor zakelijke doeleinden gebruikt hebt; of
   6. voor alle schade die u kunt lijden wanneer u de Voorwaarden op welke wijze dan ook niet nakomt, waaronder door uw nalaten om Yahoo juiste en actuele Registratiegegevens te verstrekken, of uw nalaten om uw wachtwoord- of accountgegevens veilig en geheim te houden.
  2. Deze beperkingen zijn van toepassing ongeacht of Yahoo op de hoogte was, of had moeten zijn, van de mogelijkheid van het ontstaan van schade.
  3. Wij aanvaarden de verantwoordelijkheid indien u gewond raakt of overlijdt als rechtstreeks gevolg van onze nalatigheid. Deze verantwoordelijkheid zullen wij niet beperken. De wetgeving van sommige landen staat de uitsluiting bij overeenkomst van bepaalde garanties of aansprakelijkheden niet toe. Hierdoor zijn sommige van deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.
 21. AFWIJZING VAN GARANTIE MET BETREKKING TOT FINANCIËLE, GEZONDHEIDS- EN JURIDISCHE INFORMATIE

  1. Informatie die via de Yahoo Diensten wordt verkregen dient uitsluitend voor informatieve doeleinden en mag nooit worden gebruikt om een advies van een gekwalificeerde professional te vervangen. Bepaalde informatie op de Yahoo Diensten kan uitsluitend betrekking hebben op bepaalde landen. De meningen die geuit worden in informatie en Gebruikerscontent op de Yahoo Diensten zijn de meningen van de individuele auteur, en geven niet de meningen van Yahoo weer.
  2. Indien u de Yahoo Diensten gebruikt voor financiële informatie, bijvoorbeeld voor bedrijven, aandelenprijzen, investeringen of effecten, lees dan nogmaals artikel 19 tot 20. Informatie die via de Yahoo Diensten wordt verkregen mag nooit worden gebruikt om een advies van een gekwalificeerde professional te vervangen. Geen enkele content of Gebruikerscontent van de Yahoo Diensten is bedoeld om voor doelen van handel of investering te dienen. Yahoo, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en licentiegevers zijn niet verantwoordelijk voor beslissingen van financiële aard of met betrekking tot handel of investering die gebaseerd zijn op dergelijke informatie.
  3. Informatie die via de Yahoo Diensten wordt verkregen mag nooit worden gebruikt om een professioneel medisch advies, medisch onderzoek, diagnose of behandeling te vervangen. U dient altijd advies van uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener in te winnen voordat u met een nieuwe behandeling begint of wijzigingen aanbrengt in een bestaande behandeling.
  4. Informatie die via de Yahoo Diensten wordt verkregen mag nooit worden gebruikt om professioneel juridisch advies te vervangen. U dient altijd advies van een voldoende gekwalificeerde jurist in te winnen die in het betreffende rechtsgebied een praktijk mag uitoefenen voordat u besluit tot een handelwijze die uw rechten kan beïnvloeden.
 22. KENNISGEVING

  1. U kunt met Yahoo communiceren via de onderstaande contactgegevens: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/terms/contact/index.html
  2. Yahoo kan aan u kennisgevingen doen (bijvoorbeeld over wijzigingen in de Voorwaarden) op verschillende manieren, waaronder per e-mail, gewonen post, sms, online kennisgeving op de Yahoo Diensten, of andere redelijke middelen. Kennisgevingen over Yahoo Diensten waarvoor registratie niet verplicht is worden gewoonlijk aangekondigd via online kennisgeving binnen de Yahoo Dienst zelf.
  3. Indien u deze Voorwaarden schendt door op onbevoegde wijze toegang te verkrijgen tot de Yahoo Diensten, is het mogelijk dat u geen kennisgevingen ontvangt. U stemt ermee in dat u geacht wordt alle kennisgevingen te hebben ontvangen die bezorgd zouden zijn wanneer u op bevoegde wijze toegang had verkregen tot de Yahoo Diensten.
 23. MERKINFORMATIE

  1. Yahoo’s merken, handelsnamen, dienstmerken en andere Yahoo logos, merkeigenschappen, en product- en dienstnamen zijn merken en het eigendom van Oath Holdings Inc. (de "Yahoo Merken"). U stemt ermee in dat u de Yahoo Merken niet zonder Yahoo's voorafgaande toestemming zult gebruiken op welke wijze ook. Voor meer informatie klik hier.
 24. SCHENDING VAN VOORWAARDEN EN AUTEURSRECHT

  1. U wordt verzocht elke schending van de Voorwaarden te melden bij de Klantenservice (Customer Care). Voor meer informatie, ga naar Yahoo Helpcentre.
  2. Yahoo respecteert de intellectuele eigendom van anderen en vraagt haar gebruikers dit ook te doen. Indien u van mening bent dat op de Yahoo Diensten inbreuk is gemaakt op een of meer van uw intellectuele eigendomsrechten, meldt u dit probleem dan bij ons auteursrechtbeleid .
 25. WIJZIGINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN

  1. Yahoo kan deze Voorwaarden in de toekomst om verschillende redenen updaten, bijvoorbeeld om aan wijzigingen in de wet of in de Yahoo Diensten tegemoet te komen. Wij zullen u een redelijke tijd van tevoren kennis geven van alle belangrijke wijzigingen voordat wij deze doorvoeren. Alle kennisgevingen zullen worden gedaan in overeenstemming met bovenstaand artikel 22.
  2. Indien u niet instemt met de wijzigingen in de Voorwaarden, dient u het gebruik van de Yahoo Diensten en Software te beëindigen. U vindt de huidige versie van de Voorwaarden hier: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/terms/utos/index.html.
 26. ALGEMENE INFORMATIE

  1. Gehele Overeenkomst. Deze Voorwaarden (inclusief de hierboven genoemde toepasselijke online richtlijnen) vormen de gehele overeenkomst tussen u en Yahoo en zijn van toepassing op uw gebruik van de Yahoo Diensten, waarbij ze de plaats innemen van alle eerdere versies van deze Voorwaarden tussen u en Yahoo over de Yahoo Diensten. Het is mogelijk dat u gebonden bent aan aanvullende bepalingen die van toepassing kunnen zijn wanneer u bepaalde Yahoo Diensten, gelieerde diensten of content of software gebruikt of koopt van andere organisaties of personen.
  2. Rechtskeuze en forumkeuze Onze relatie, deze Voorwaarden en niet-contractuele verplichtingen in verband daarmee worden beheerst door de wet van Ierland. De rechters van Ierland zijn bevoegd om alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden of niet-contractuele verplichtingen in verband daarmee te beslechten.
  3. De tekortkoming of vertraging door een van ons bij het uitoefenen van een recht ingevolge deze Overeenkomst zal geen afstand van dat recht inhouden door een van ons. Indien een bevoegde rechtbank beslist dat een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig is, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
  4. Noch Yahoo, noch u mag enig deel van deze Voorwaarden overdragen, met de uitzondering dat Yahoo deze Voorwaarden mag overdragen aan een bedrijf dat een dochteronderneming of holdingmaatschappij van Yahoo is, of een dochteronderneming van die holdingmaatschappij. Voordat dit gebeurt zullen wij u op een redelijke termijn in kennis stellen. Kennisgevingen zullen worden gedaan in overeenstemming met bovenstaand artikel 22.
  5. Indien Yahoo of u niet in staat is om een in deze Voorwaarden gedane belofte na te komen wegens een reden die buiten onze redelijke macht ligt, zal noch Yahoo noch u hiervoor verantwoordelijk zijn. Indien de gebeurtenissen langer dan drie maanden voortduren kan Yahoo of kunt u deze Voorwaarden onmiddellijk beëindigen door schriftelijke opzegging.
  6. De kopjes van artikelen in deze Voorwaarden dienen uitsluitend voor de overzichtelijkheid en hebben geen juridische of contractuele werking.
  7. De woorden “omvatten" of “inclusief” in deze Voorwaarden betekenen zonder beperking tot de daaropvolgende woorden.
  8. Tenzij de Voorwaarden anders bepalen zijn er geen derden-begunstigden bij deze overeenkomst.
  9. Uw Yahoo account is niet-overdraagbaar en alle rechten op uw Yahoo ID of inhoud binnen uw account zullen vervallen op het moment van uw overlijden. Wanneer wij een kopie van een overlijdensakte ontvangen, kan de betreffende account worden ingetrokken en de inhoud daarvan blijvend worden verwijderd.

Voorwaarden gedateerd: 2018-01-02

 • oath