Gegevensoverdracht

Uw persoonlijke gegevens worden mogelijk overgedragen aan landen buiten uw eigen land, met name aan servers in de Verenigde Staten, om gegevens te verwerken en op te slaan volgens ons Privacybeleid en om u te voorzien van producten en diensten. We kunnen uw gegevens overdragen aan Yahoo-vennoten en -partners, onder andere bij uitbesteding van gegevensverwerking in opdracht van Yahoo. De wetgeving voor privacy- en gegevensbescherming in deze landen kan afwijken van de wetgeving in uw eigen land. Yahoo kan persoonlijke gegevens verwerken die gerelateerd zijn aan individuen in de EU en kan deze gegevens vanuit de EU overdragen volgens verschillende handhavingsmechanismen, waaronder overeenkomsten voor gegevensverwerking gebaseerd op de EU-modelcontractbepalingen. Als u hiermee niet akkoord gaat, moet u afzien van het gebruik van deze producten en diensten.

Bij gebruik van onze producten en diensten geeft u ons toestemming voor het overdragen van uw gegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER‘) wanneer dit nodig is in verband met de legitieme zakelijke doeleinden van Yahoo, zoals gedefinieerd in het privacybeleid. Wij staan in voor de bescherming van uw gegevens en passen beveiligingsmaatregelingen toe in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving. Lees Beveiliging bij Yahoo voor meer informatie over beveiliging, bijvoorbeeld over welke beveiligingsmaatregelen zijn ondernomen en welke maatregelen uzelf kunt toepassen.

Yahoo


Als je wilt weten hoe Yahoo met je persoonlijke gegevens omgaat, lees je ons privacybeleid. Op deze pagina staat een beschrijving van de praktijken van Yahoo met betrekking tot dit product of onderwerp. Aangezien Yahoo functies kan toevoegen of verwijderen, kan de informatie op deze pagina aan verandering onderhevig zijn.

Afmelden voor afgestemde advertenties

Ontvang je liever geen advertenties op basis van je interesses? Lees meer informatie over de mogelijkheid om je af te melden voor op interesses afgestemde advertenties die door Yahoo worden getoond.