Yahoo-partners

We delen onze informatie mogelijk met Yahoo-partners wereldwijd voor doeleinden die staan beschreven in ons privacybeleid, bijvoorbeeld het bieden van gepersonaliseerde ervaringen op Yahoo en verder op internet. Yahoo-partners zijn bedrijven die eigendom zijn van of worden beheerddoor een bedrijvengroep van Yahoo. Daaronder vallen ook overgenomen bedrijven.

Enkele diensten die worden geleverd door overgenomen bedrijven, vallen onder de voorwaarden en/of het privacybeleid van deze respectievelijke bedrijven. Zie onderstaande koppelingen voor informatie over de privacyregels van overgenomen bedrijven en partners zonder Yahoo-merk die hun eigen privacybeleid toepassen:


Met ingang van 18 september 2017

Als je niet wilt dat je persoonlijke gegevens worden gedeeld met partners van Yahoo, kun je je account verwijderen en stoppen met het gebruik van Yahoo.

  • oath