Tjenestebetingelser

 1. DITT FORHOLD TIL YAHOO!

  1. Velkommen til Yahoo Norge. Yahoo leverer Yahoo Tjenestene (beskrevet nedenfor) til deg i medhold av disse Tjenestebetingelsene ("Betingelsene"). I disse Betingelsene betyr "deg" den personen som benytter Yahoo Tjenestene. "Yahoo" betyr Oath (EMEA) Limited (et irsk selskap, tidligere kjent som Yahoo! EMEA Limited). Klikk her https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/terms/utos/index.html for fullstendige kontaktdetaljer.
  2. Når du bruker Yahoo Tjenestene kan du også få tilgang til tjenester som leveres av andre selskaper i Yahoo gruppen og av selskaper utenfor Yahoo gruppen. Yahoo er ikke ansvarlig for tjenester som det ikke leverer. Betingelsene som regulerer en tjeneste bør alltid beskrive hvem som leverer tjenesten. Du bør alltid lese gjennom betingelsene som gjelder for den enkelte tjeneste før du registrerer deg for å benytte tjenesten. Yahoo betingelsene kan vanligvis finnes via en lenke nederst på hver side av Yahoo Tjenestene.
 2. AKSEPT AV BETINGELSENE

  1. Ved å bruke Yahoo Tjenester aksepterer du disse Betingelsene. Disse Betingelsene omfatter også følgende retningslinjer og betingelser:

   1. Online retningslinjer
   2. Tilleggsbetingelser. Se hele oversikten over Tilleggsbetingelser https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/terms/utos/index.html som gjelder for de enkelte Yahoo Tjenestene.

    Dersom noen av disse dokumentene er motstridende gjelder betingelsene i følgende rekkefølge: Tilleggsbetingelser, Betingelser, online retningslinjer.
   3. Du kan ikke bruke Yahoo Tjenestene, og kan heller ikke akseptere disse Betingelsene, dersom du er forhindret fra å motta Yahoo Tjenestene etter irsk, eller andre aktuelle lands rett.
   4. Disse Betingelsene utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Yahoo når det gjelder din bruk av Yahoo Tjenestene. Det er viktig at du tar deg tid til å lese dem nøye. Du vil alltid finne den gjeldende versjonen av Betingelsene her https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/terms/utos/index.html.
 3. YAHOO! TJENESTENE

  1. Yahoo gir deg tilgang til et stort utvalg av online ressurser, herunder ulike verktøy for kommunikasjon, søk og informasjon, sosiale forum og sosiale nettverkstjenester, innholds-, media, og underholdningstjenester, via sitt nettverk som er tilgjengelig via ulike medier eller innretninger både slike som finnes per i dag, eller som utvikles senere ("Yahoo Tjenestene").
  2. Yahoo Tjenestene kan omfatte annonser som er nødvendige for at Yahoo skal kunne levere Yahoo Tjenestene.
  3. Yahoo Tjenestene kan omfatte viktig kommunikasjon fra Yahoo, slik som servicevarsler og administrative beskjeder. Slik kommunikasjon er omfattet av Yahoo medlemskapet, og du kan ikke velge ikke å motta dem.
  4. For å benytte Yahoo Tjenestene må du selv sørge for, og bekoste, nødvendig utstyr og nettverkstilknytninger.
 4. REGISTRERING&KONTOSIKKERHET

  1. Du aksepterer å gi nøyaktig og fullstendig informasjon om deg selv når dette blir etterspurt i Yahoo Tjenestenes registreringsskjema ("Registreringsdata") og å påse at dine Registreringsdata holdes oppdaterte.
  2. Yahoo vil utstede et passord og en Yahoo ID når du fullfører registreringsprosessen for Yahoo Tjenestene. Du er ansvarlig for å holde passordet hemmelig og for sikkerheten omkring kontoen din. Du er derfor alene ansvarlig for alle aktiviteter som skjer på sin konto. Du skal:

   1. umiddelbart underrette Yahoo om uautorisert bruk av din konto og andre sikkerhetsbrudd; og
   2. påse at du logger deg ut av kontoen din etter hver økt.
 5. RÅD TIL BARN

  1. Yahoo er opptatt av sikkerheten og personvernet til alle sine brukere, og særlig barn. Av denne grunn bør foreldre som ønsker at deres barn skal ha tilgang til Yahoo Tjenestene hjelpe barna med å sette opp kontoen, og følge med på deres bruk av Yahoo Tjenestene. Ved å tillate ditt barn tilgang til Yahoo Tjenestene vil de kunne ha tilgang til alle Yahoo Tjenestene, også e-post, forum og sosiale nettverkstjenester. Det er likevel vår policy ikke å tillate at barn som registrerer seg som under 13 år får tilgang til å bruke de sosiale nettverkstjenestene som leveres av Yahoo.
  2. Vennligst husk at Yahoo Tjenestene er laget for å appellere til et bredt publikum. Derfor, som verge, er det ditt ansvar å bestemme om noen av Yahoo Tjenestene og deres innhold er passende for ditt barn.
 6. INNHOLDSFILTRE

  1. Ved å bruke Yahoo Tjenestene kan du bli eksponert for Brukerinnhold (beskrevet nedenfor) som du finner støtende, upassende eller tvilsomt.
  2. Yahoo SafeSearch er laget for å hjelpe til å filtrere ut eksplisitt, voksenorientert material fra Yahoo søkeresultater. Yahoo kan likevel ikke garantere at alt eksplisitt innhold vil bli filtrert ut. Vennligst sjekk at ditt SafeSearch-filter er stilt inn på ønsket nivå. Vi anbefaler at du med jevne mellomrom sjekker dine SafeSearch innstillinger. Lær mer om Yahoo SafeSearch på http://help.yahoo.com/l/no/yahoo/ysearch/basics-16.html.
 7. PERSONVERN & UTLEVERING AV DATA

  1. Registreringsdata og annen informasjon om deg vil bli behandlet i overensstemmelse med vår Personvernpolicy. For mer informasjon, vennligst se vår fullstendige Yahoo Personvernpolicy på https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/privacy/index.htm.
  2. Yahoo kan gå inn på, lagre og utlevere din informasjon og Brukerinnhold:

   1. til sine tilknyttede selskaper over hele verden for det formål å levere deg Yahoo Tjenestene på en effektiv måte;
   2. for på en ordentlig måte å administrere din konto i overensstemmelse med Yahoos eller dets tilknyttede selskapers standard operasjonelle prosedyrer; og
   3. dersom dette følger av lov eller Yahoo i god tro mener at slik tilgang, lagring eller utlevering med rimelighet er nødvendig for å: (i) overholde en rettslig prosess/pålegg ; (ii) gjennomføre Betingelsene; (iii) besvare påstander om at Brukerinnhold bryter tredjeparts rettigheter; (iv) besvare din forespørsel om kundeservice; eller (v) beskytte rettigheter, eiendom, eller sikkerheten til Yahoo, dets brukere, og offentligheten.
 8. BRUKERINNHOLD OG OPPTREDEN

  1. Du er alene ansvarlig for all informasjon, data, tekst, programvare, musikk, lyd, fotografier, grafikk, video, beskjeder, tagger og annet materiale som du legger inn på Yahoo Tjenestene ("Brukerinnhold"). Du aksepterer at du ikke skal gjøre noe ved hjelp av, eller legge inn Brukerinnhold på, Yahoo Tjenestene:

   1. som bryter med noen lov eller forskrift (for eksempel noe som er ærekrenkende) eller som bryter med en annens rettigheter (for eksempel opphavsrettigheter eller personvern), eller som oppfordrer andre til det samme;
   2. som er obskønt, truende, voldelig, fornærmende, skadelig for andre, herunder mindreårige, som invaderer andres privatliv, er hatefullt, sjikanerende, eller diskriminerende eller på annen måte tvilsomt;
   3. under en annens navn, eller feilaktig fremstiller opprinnelsen eller egenskapene (herunder alder) til en bruker eller Brukerinnhold;
   4. som er “spam” eller annen form for uanmodet markedsføring, markedsføringsmateriale, eller kommersiell meddelelse, bortsett fra når dette er uttrykkelig tillatt (vennligst les vår fullstendige Spampolicy) http://help.yahoo.com/l/no/yahoo/mail/classic/abuse/abuse-34.html );
   5. som inneholder lenker til virus, eller annen skadelig kode;
   6. som avbryter eller forstyrrer den normale driften av Yahoo Tjenestene, eller serverne eller nettverkene som er knyttet til Yahoo Tjenestene;
   7. som samler Brukerinnhold eller brukerinformasjon, eller på annen måte går inn på Yahoo Tjenestene ved bruk av automatiske metoder (slik som harvesting bots, robots, spiders, eller scrapers) uten tillatelse; eller
   8. som reproduserer, handler med, eller på annen måte utnytter i kommersiell hensikt, noen del av Yahoo Tjenestene (herunder Brukerinnhold, annonser, Programvare og din Yahoo ID).
  2. Yahoo er ikke forpliktet til å overvåke Brukerinnhold. Yahoo kan avslå, omkategorisere eller slette Brukerinnhold som er tilgjengelig via Yahoo Tjenestene dersom dette bryter med Betingelsene eller på annen måte er tvilsomt. Du må vurdere, og bærer all risiko forbundet med bruken av Brukerinnhold, herunder enhver tillit du måtte ha til nøyaktigheten, fullstendigheten eller nytten av Brukerinnhold.
  3. Yahoo Tjenestene og programvare som inngår i Yahoo Tjenestene kan inneholde sikkerhetselementer som muliggjør beskyttelse av digital materiale. Bruken av slikt materiale er underlagt bruksbetingelsene fastlagt av Yahoo eller innholdsleverandører som leverer innhold til Yahoo Tjenestene. Du kan ikke forsøke å overkjøre eller omgå slike bruksregler som er lagt inn i Yahoo Tjenestene. Enhver uautorisert reproduksjon, publisering, videredistribusjon eller offentlig visning av materiale som er tilgjengelig på Yahoo Tjenestene er strengt forbudt.
 9. SPESIELLE RETNINGSLINJER VEDRØRENDE INTERNASJONAL BRUK OG OVERHOLDELSE AV LOVER OM EKSPORT OG IMPORT

  I erkjennelse av internettets globale natur, godtar du å overholde alle lokale forskrifter vedrørende atferd på internett og akseptabelt innhold. Bruken av Yahoo sine tjenester og overføring, postering og opplasting av programvare, teknologi og andre tekniske data via Yahoo sine tjenester kan være underlagt lover om eksport og import i USA og andre land. Du godtar å overholde alle gjeldende lover og forskrifter vedrørende eksport og import, inkludert i sin helhet USAs forskrifter for eksport (se http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html) og USAs programmer for kontroll av sanksjoner (se http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx). Spesielt erklærer og garanterer du at du: (a) ikke er en ulovlig part identifisert i noen offentlig eksportforbudsliste (se http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm) eller et medlem av en regjering i et land underlagt eksportforbud som angitt i gjeldende lover og forskrifter for eksport og import; (b) ikke vil overføre programvare, teknologi og andre tekniske data via Yahoo sine tjenester til parter eller land med eksportforbud; (c) ikke vil bruke Yahoo sine tjenester for militære formål, kjernekraft eller atomvåpen, raketter eller kjemiske eller biologiske våpen i strid med USAs eksportlover; og (d) ikke vil overføre, laste opp, eller poste programvare, teknologi eller andre tekniske data i strid med amerikanske eller andre gjeldende lover om eksport og import via Yahoo sine tjenester.
 10. LISENS FRA DEG TIL YAHOO!

  1. Du beholder opphavsrett og enhver annen rett du allerede måtte ha til Brukerinnhold som du legger inn eller gjør tilgjengelig gjennom Yahoo Tjenestene!. Når du legger inn eller gjør tilgjengelig Brukerinnhold på offentlig tilgjengelige områder (beskrevet nedenfor) på Yahoo Tjenestene, gir du Yahoo følgende lisens(er):
  2. For fotografier, grafikk, audio eller video som du legger inn eller gjør tilgjengelig på offentlig tilgjengelige områder på Yahoo Tjenestene, gir du Yahoo en verdensomspennende, vederlagsfri og ikke-eksklusiv lisens til å bruke, distribuere, reprodusere, tilpasse, publisere, oversette, skape avledete verk fra, offentlig fremføre og offentlig vise Brukerinnholdet på Yahoo Tjenestene:

   1. for det formål som Brukerinnholdet var lagt inn; og
   2. med det formål å promotere det Yahoo området hvor Brukerinnholdet var lagt inn eller Yahoo Tjenestene hvor som helst på Yahoo nettverket eller i forbindelse med enhver distribusjon eller sammenslutning med andre organisasjoner, enkeltpersoner, eller deres nettsteder.
   3. Denne lisensen gjelder bare så lenge du fortsatt har Brukerinnholdet på Yahoo Tjenestene, og opphører når du eller Yahoo fjerner Brukerinnholdet fra Yahoo Tjenestene.

   4. For alt annet Brukerinnhold du legger inn eller gjør tilgjengelig for innlegging på offentlig tilgjengelige områder av Yahoo Tjenestene, gir du en verdensomspennende, vederlagsfri, ikke-eksklusiv, evigvarende, ugjenkallelig, og fullt ut viderelisensierbar lisens til å bruke, distribuere, reprodusere, endre, publisere, oversette, skape avledete verk fra, fremføre offentlig og vise offentlig, Brukerinnholdet hvor som helst på Yahoo nettverket eller i forbindelse med et enhver distribusjon eller sammenslutning med andre organisasjoner, enkeltpersoner, eller deres nettsteder på ethvert format eller medium enten det er kjent nå eller utvikles senere. Ditt Brukerinnhold og enhver tilknyttet offentlig brukerprofil på Yahoo Tjenestene kan dukke opp på lokale Yahoo nettsteder i andre land.
   5. "Offentlig tilgjengelige" områder av Yahoo Tjenestene er slike områder som er tiltenkt av Yahoo å være tilgjengelig for offentligheten i sin alminnelighet. For eksempel vil offentlig tilgjengelige områder av Yahoo Tjenestene omfatte deler av Yahoo Profiles som er åpne for både forbindelser og besøkende. Offentlig tilgjengelige områder av Yahoo Tjenestene omfatter likevel ikke deler av Yahoo Profiles som er begrenset til forbindelser, eller Yahoo Tjenester som beregnet for privat kommunikasjon, slik som Yahoo Mail.
   6. Du er alene ansvarlig for personopplysninger eller informasjon som du velger å dele eller gjøre offentlig tilgjengelig via Yahoo Tjenestene. Yahoo er ikke ansvarlig for delingen eller offentliggjøringen av slike personopplysninger eller informasjon. Enhver personopplysning eller informasjon (eller ethvert annet Brukerinnhold) lagt inn på offentlig tilgjengelige områder kan forbli offentlig tilgjengelig for alltid.
   7. Den tekniske behandlingen og overføringen av Yahoo Tjenestene, herunder ditt Brukerinnhold, kan omfatte: (a) overføringer over ulike nettverk; og (b) endringer for å bekrefte og tilpasse til tekniske krav for tilknyttede nettverk eller enheter. Du gir Yahoo lisens til å foreta disse handlingene.
 11. BIDRAG TIL YAHOO!

  1. Når du legger frem ideer, forslag og dokumenter ("Bidrag") til Yahoo gjennom Yahoos sider for forslag eller tilbakemeldinger, godtar du at:

   1. dine Bidrag ikke inneholder konfidensiell eller proprietær informasjon;
   2. Yahoo ikke har noen uttrykkelig eller implisitt plikt til konfidensialitet når det gjelder slike Bidrag;
   3. Yahoo har rett til å bruke eller utlevere (eller velge ikke å bruke eller utlevere) slike Bidrag for ethvert formål, på hvilken som helst måte, og på ethvert medium i hele verden;
   4. Yahoo kan ha noe som ligner Bidrag til vurdering eller under utvikling;
   5. dine Bidrag automatisk blir Yahoos eiendom uten at Yahoo har noen forpliktelser overfor deg, og at du fraskriver deg dine moralske rettigheter; og
   6. du ikke under noen omstendighet har rett til noen form for betaling eller annen kompensasjon fra Yahoo.
 12. SKADESLØSHOLDELSE

  1. I størst mulig utstrekning etter gjeldende rett, aksepterer du å holde Yahoo og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, agenter, lisensgivere, samarbeidspartnere og andre partnere og ansatte skadesløse for ethvert krav, herunder rimelige rettslige kostnader, fremsatt av en tredjepart med grunnlag i Brukerinnhold som du legger inn eller på annen måte gjør tilgjengelig via Yahoo Tjenestene, din bruk av eller tilknytning til, Yahoo Tjenestene, ditt brudd på Betingelsene, eller din krenkelse av andres rettigheter.
 13. ALMINNELIGE RETNINGSLINJER

  1. Yahoo kan etablere alminnelige retningslinjer og begrensninger for bruk av Yahoo Tjenestene, herunder et maksimalt antall dager som beskjeder eller annet Brukerinnhold lagres, maksimal størrelse og antall Brukerinnhold eller beskjeder som kan bli sendt eller mottatt på en konto, maksimal lagringskapasitet som vil bli tildelt en konto, og et maksimalt antall ganger (og maksimal varighet) som du kan gå inn på Yahoo Tjenestene innenfor en bestemt tidsperiode.
  2. Yahoo kan endre disse generelle retningslinjene ved å gi deg et varsel innen rimelig tid før endringen finner sted, i overensstemmelse med punkt 22 nedenfor.
 14. ENDRINGER I YAHOO! TJENESTENE

  1. Yahoo foretar kontinuerlig utvikling for å gi sine brukere en best mulig opplevelse. Yahoo kan derfor endre, avbryte, suspendere eller avslutte enhver av Yahoo Tjenestene midlertidig eller permanent. Det kan være at vi ikke har mulighet til å informere deg på forhånd om endringer eller forstyrrelser som ikke er til vesentlig ulempe for våre brukere eller som ikke vesentlig begrenser bruken av våre tjenester, for eksempel å legge til funksjonalitet og egenskaper eller endringer i registreringsprosessen.
  2. Vi vil i overensstemmelse med punkt 22 informere deg innen rimelig tid om endringer eller opphør av Yahoo Tjenester som vil være til vesentlig ulempe for våre brukere eller vesentlig begrense bruken av Yahoo Tjenester. Dette vil gi deg tilstrekkelig tid til å lagre Brukerinnhold som du måtte ha på den aktuelle tjenesten.
  3. Når det gjelder endringer som vi er nødt til å foreta av sikkerhetshensyn eller på grunn av rettslige eller regulatoriske forhold, er det ikke sikkert at vi kan at gi slikt varsel som nevnt ovenfor, men vi vil informere deg om disse endringene så snart vi kan
 15. OPPSIGELSE AV DIN KONTO / E-POSTADRESSE

  1. Du kan når som helst si opp din Yahoo konto, tilknyttede e-postadresser og tilgang til Yahoo Tjenestene ved å gå inn på siden Account Deletion. For mer informasjon, se Help Page http://help.yahoo.com/l/no/yahoo/mail/classic/account/account-11.html om dette temaet.
  2. Yahoo kan, uten å informere deg, umiddelbart kansellere eller begrense din tilgang til dine Yahoo konti, visse Yahoo Tjenester og tilknyttede e-postadresser av følgende årsaker:

   1. hvis du bryter med Brukerbetingelsene, herunder gjeldende avtaler eller retningslinjer;
   2. ved forespørsler fra politiet eller andre offentlige myndigheter;
   3. ved uventede tekniske sikkerhetshendelser eller problemer; eller
   4. ved lengre perioder med inaktivitet.
  3. Yahoo vil foreta ovennevnte beslutninger etter eget skjønn. Yahoo er ikke ansvarlig for noe tap du måtte lide på grunn av at din konto, tilknyttede e-postadresser eller tilgang til Yahoo Tjenestene kanselleres.
  4. Kansellering av din Yahoo konto kan omfatte følgende:

   1. fjerning av tilgang til ethvert tilbud på Yahoo Tjenestene; og
   2. sletting av din informasjon og Brukerinnhold som er tilknyttet eller som finnes på din konto.
 16. ANNONSER

  1. Yahoo kan selge, lisensiere og/eller vise enhver markedsføring, egenskap, lenke, salgsfremmende tiltak eller distribusjonsrettighet i forbindelse med ditt Brukerinnhold. Yahoo har rett til å beholde alle inntekter som genereres fra ethvert salg eller lisens til slik markedsføring, tillagt egenskap, lenke, salgsfremmende tiltak eller distribusjonsrettighet.
  2. Dine handler og annen kontakt med annonsører som finnes på eller gjennom Yahoo Tjenestene, herunder deltagelse i salgsfremmende tiltak eller betaling eller levering av varer og tjenester, og enhver annen betingelse, garanti eller lovnad i forbindelse med slike handler eller kontakt er utelukkende et forhold mellom deg og annonsøren. Du aksepterer i størst mulig utstrekning etter gjeldende rett at Yahoo ikke er ansvarlig for noe tap eller skade som oppstør som følge av slike handler eller kontakt, eller som resultat av at det finnes annonsører på Yahoo Tjenesten.
 17. EKSTERNE LENKER OG INNHOLD

  1. Yahoo Tjenestene kan inkludere innhold, applikasjoner og tjenester fra, eller lenker til, eksterne nettsteder eller ressurser ("Eksternt Innhold"). Den eksterne tilbyderen er ansvarlig for Eksternt Innhold, og slikt innhold leveres av dem i medhold av deres egne betingelser. Yahoo har ingen kontroll med og godkjenner ikke noe Eksternt Innhold, og Yahoo er ikke ansvarlig for at Eksternt Innhold er tilgjengelig, nøyaktig eller pålitelig, og heller ikke for noe tap du måtte lide i tillit til slikt Eksternt Innhold. Enhver uenighet som måtte oppstå når det gjelder Eksternt Innhold på Yahoo Tjenestene bør tas opp direkte med den eksterne tilbyderen.
 18. YAHOO!S PROPRIETÆRE RETTIGHETER

  1. Yahoo Tjenestene, som omfatter nødvendig programvare til bruk av Yahoo Tjenestene ("Programvare"), inneholder proprietær og konfidensiell informasjon som er beskyttet av gjeldende regler om immaterielle rettigheter og annen lovgivning. Innhold i annonser eller informasjon som presenteres for deg via Yahoo Tjenestene kan være beskyttet av opphavsrett, varemerker, patenter eller andre rettigheter og lovgivning. Med mindre det uttrykkelig følger av lov eller er godtatt av Yahoo eller deres lisensgivere (slik som en markedsfører), kan du ikke bruke, distribuere, reprodusere, tilpasse, publisere, oversette, lage avledede verk av, leie ut, selge, fremføre offentlig eller vise offentlig hverken Yahoo Tjenestene, Brukerinnhold eller Programvare.
  2. Yahoo gir deg en personlig, ikke overførbar, og ikke-eksklusiv lisens til å bruke objektkoden til sin Programvare på en enkelt datamaskin. Du skal ikke (og heller ikke tillate andre å) kopiere, bearbeide, lage avledede verk fra, foreta omvendt utvikling av, eller på annen måte forsøke å avdekke noen kildekode, selge, overdra, viderelisensiere, gi sikkerhet i, eller på annen måte overføre noen rett til Programvaren. Dette gjelder ikke dersom du har en slik rett i medhold av lov eller du har fått rett til å gjøre det av den aktuelle lisensgiveren.
  3. Du skal ikke gå inn på Yahoo Tjenestene på andre måter enn gjennom grensesnittet som er levert av Yahoo til for tilgang til Yahoo Tjenestene, med mindre Yahoo skriftlig har gitt deg slik tillatelse.

 19. ANSVARSFRASKRIVELSER
  1. Yahoo Tjenestene og Programvaren leveres "as is" og Yahoo, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og lisensgivere kan ikke gi deg noen garantier med hensyn til disse. Yahoo kan spesifikt ikke stå inne for eller garantere at:
   1. din bruk av Yahoo Tjenestene og Programvare vil oppfylle dine krav og forventninger;
   2. din bruk av Yahoo Tjenester og Programvare vil skje uforstyrret, i rett tid, sikkert eller på en feilfritt;
   3. informasjon du har innhentet gjennom din bruk av Yahoo Tjenestene eller Programvare vil være nøyaktig eller pålitelig; og
   4. feil ved driften eller funksjonaliteten til Programvare som leveres til deg som del av Yahoo Tjenestene vil bli rettet.
  2. Ingen betingelser (herunder implisitte betingelser når det gjelder salgbarhet/tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål, at tjenester leveres i henhold til visse krav, ikke-overtredelse av immaterielle rettigheter eller overensstemmelse med beskrivelse) gjelder for Yahoo Tjenestene eller Programvaren.
  3. Ikke noe i Brukerbetingelsene påvirker dine lovfestede rettigheter som forbruker i den grad disse ikke gyldig kan fravikes eller fraskrives.>
 20. ANSVARSBEGRENSNING

  1. Med mindre noe annet fremgår av Brukerbetingelsene, er hverken Yahoo, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper eller lisensgivere forpliktet til å betale deg erstatning for økonomisk tap eller tap av mulighet, goodwill, rykte, forretning, inntekt, fortjeneste eller forventede besparelser, eller bortkastede utgifter:

   1. for Brukerinnhold som er tapt, ødelagt eller feillevert;
   2. for noen skade på ditt datamaskinsystem, internettilgang, utstyr for nedlagsting eller fremvisning, eller tap av data som følge av nedlasting av materiale;
   3. for noen endring som Yahoo kan gjøre på Yahoo Tjenestene eller Programvaren;
   4. for manglende tilgjengelighet til noen av Yahoo Tjenestene eller Programvaren;
   5. for noe tap som ikke med rimelighet måtte forventes fordi du har benyttet Yahoo Tjenestene eller Programvaren i virksomhet; eller
   6. for noe tap du kan lide dersom du bryter Betingelsene, herunder om du ikke gir Yahoo nøyaktige og oppdaterte Registreringsdata, eller du unnlater å holde passordet ditt og kontoopplysningene dine sikre og hemmelige.
  2. Disse begrensningene gjelder uavhengig av om Yahoo har mottatt informasjon om, eller blitt gjort oppmerksom på, muligheten for at det skal oppstå tap.
  3. Vi erkjenner ansvar dersom du blir skadet eller dør som følge av vår uaktsomhet. Enkelte lands lover tillater ikke at visse garantier eller ansvarsformer fraskrives gjennom avtale. Det kan derfor tenkes at enkelte av de ovennevnte unntakene eller begrensningene ikke gjelder for deg.
 21. ANSVARSFRASKRIVELSE VEDRØRENDE FINANSIELL-, HELSEMESSIG-, OG JURIDISK INFORMASJON

  1. Informasjon som er innhentet via Yahoo Tjenestene er kun for informasjonsformål, og bør aldri bli brukt til erstatning for profesjonell rådgivning. Noe av informasjonen på Yahoo Tjenestene kan være relevant bare for noen land. Meningene som kommer til uttrykk gjennom informasjon og Brukerinnhold på Yahoo Tjenestene er uttrykk for meningene til den enkelte forfatteren, og gir ikke uttrykk for Yahoos meninger.
  2. Dersom du benytter Yahoo Tjenestene for å finne finansiell informasjon, herunder om selskaper, aksjekurser, investeringer eller verdipapirer, vennligst les punktene 19 – 20 ovenfor på nytt. Informasjon som finnes gjennom Yahoo Tjenestene bør aldri benyttes som erstatning for profesjonell finansiell rådgivning. Ikke noe innhold eller Brukerinnhold fra Yahoo Tjenestene er ment for handels- eller investeringsformål. Yahoo, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og lisensgivere er ikke ansvarlig for noen finansielle beslutninger eller handels-/investeringsbeslutninger som er basert på slik informasjon.
  3. Informasjon som du finner gjennom Yahoo Tjenestene bør aldri benyttes som erstatning for profesjonelle medisinske råd, undersøkelser, diagnoser eller behandling. Innhent alltid råd fra din lege eller annen kvalifisert helsearbeider før du påbegynner en ny behandling eller gjør endringer i eksisterende behandling.
  4. Informasjon du finner gjennom Yahoo Tjenestene bør aldri benyttes til erstatning for profesjonell juridisk rådgivning. Innhent alltid råd fra en kvalifisert advokat som har tillatelse til å praktisere i den aktuelle jurisdiksjonen før du tar noen rettslige skritt som kan påvirke dine juridiske rettigheter.
 22. VARSLER

  1. Du kan kommunisere med Yahoo ved å bruke kontaktinformasjonen du finner her: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/terms/contact/index.html.
  2. Yahoo kan gi deg varsler (for eksempel varsler om endring av Betingelsene) på ulike måter, herunder e-post, vanlig post, tekstmeldinger, online-varsler på Yahoo Tjenestene, eller på andre hensiktsmessige måter. Informasjon om Yahoo Tjenester som ikke krever registrering gis vanligvis via online-varsler på den aktuelle Yahoo Tjenesten.
  3. Hvis du bryter disse Betingelsene ved å gå inn på Yahoo Tjenestene på en måte som ikke er tillatt, vil du kanskje ikke motta varsler. Du samtykker til at du skal anses for å ha mottatt alle varsler som du ville ha fått dersom du hadde gått inn på Yahoo Tjenestene på foreskreven måte.
 23. INFORMASJON OM VAREMERKER

  1. Yahoos varemerker, foretaksnavn, tjenestemerker, og andre Yahoo logoer, merkeegenskaper, og produkt- og tjenestenavn eies av Oath Holdings Inc. ("Yahoo Merkene"). Du kan ikke under noen omstendighet bruke Yahoo Merkene uten Yahoos skriftlige forhåndssamtykke. Klikk her https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/ip/index.html for mer informasjon.
 24. BETINGELSER & BRUDD PÅ OPPHAVSRETT

  1. Vennligst rapporter brudd på Betingelsene til Customer Care. For mer informasjon, kan du gå til Yahoo Hjelpesentral http://help.yahoo.com/l/no/yahoo/index.html.
  2. Yahoo respekterer andres immaterielle rettigheter, og vi ber om at våre brukere gjør det samme. Dersom du mener at dine immaterielle rettigheter brytes på Yahoo Tjenestene, vennligst gå til vår copyright policy https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/ip/index.html for å rapportere problemet.
 25. ENDRINGER I DISSE BETINGELSENE

  1. Yahoo kan oppdatere disse Betingelsene av ulike årsaker, blant annet for å foreta tilpasninger grunnet lovendringer eller endringer i Yahoo Tjenestene. Vi vil gi deg varsel i rimelig tid før vi iverksetter vesentlige endringer. Varsler vil bli gitt i overensstemmelse med punkt 22 ovenfor.
  2. Hvis du ikke aksepterer endringene i Betingelsene bør du slutte å bruke Yahoo Tjenestene og Programvaren. Du finner den gjeldende versjonen av Betingelsene her: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/terms/utos/index.html./li>
 26. GENERELL INFORMASJON

  1. Fullstendig Avtale. Disse Betingelsene (herunder online retningslinjer som det er referert til ovenfor) utgjør den fullstendige avtalen mellom deg og Yahoo, og regulerer din bruk av Yahoo Tjenestene, og de erstatter enhver tidligere versjon av disse Betingelsene som måtte være inngått mellom deg og Yahoo når det gjelder Yahoo Tjenestene. Du kan være underlagt ytterligere betingelser som gjelder når du bruker eller kjøper enkelte Yahoo Tjenester, tjenester fra tilknyttede selskaper, eller innhold eller programvare fra andre organisasjoner eller personer.
  2. Lovvalg og verneting. Vårt avtaleforhold, disse Betingelsene og enhver forpliktelse som ikke følger av kontrakten være underlagt sveitsisk rett. Sveitsiske domstoler skal avgjøre enhver uenighet når det gjelder disse Betingelsene og eventuelle ikke-kontraktuelle forpliktelser i denne anledning. Dersom en Yahoo Tjeneste leveres av Yahoo EMEA Limited, vil vårt avtaleforhold, disse Betingelsene og enhver forpliktelse som ikke følger av kontrakten være underlagt irsk rett. Irske domstoler skal avgjøre enhver uenighet når det gjelder disse Betingelsene og eventuelle ikke-kontraktuelle forpliktelser i denne anledning.
  3. Ingen av oss vil bli ansett for å ha fraskrevet seg noen rettighet i medhold av disse Betingelsene på grunn av manglende eller forsinket påberopelse av en slik rettighet. Dersom en bestemmelse i disse Betingelsene blir vurdert som ugyldig av en domstol i en kompetent jurisdiksjon, skal de øvrige bestemmelsene i Betingelsene gjelde fullt ut.
  4. Hverken Yahoo eller du kan overføre disse Betingelsene, bortsett fra at Yahoo kan overføre enhver bestemmelse i Betingelsene til et selskap som er et datterselskap eller holdingselskap til Yahoo, eller et datterselskap til et slikt holdingselskap. Vi vil gi deg varsel i rimelig tid før dette eventuelt skjer. Informasjon vil bli gitt i overensstemmelse med punkt 22 ovenfor.
  5. Dersom Yahoo eller du ikke kan gjennomføre det som er avtalt gjennom disse Betingelsene på grunn av forhold som med rimelighet må anses for å være utenfor Yahoos eller din kontroll, er hverken Yahoo eller du ansvarlig for dette. Dersom slike hendelser vedvarer i mer enn tre måneder kan Yahoo eller du si opp disse Betingelsene med umiddelbar virkning etter skriftlig varsel.
  6. Overskriftene i disse Betingelsene er ment som informasjon, og har ingen rettslig eller avtalemessig betydning.
  7. Ordet, "herunder" i disse Betingelsene betyr at den aktuelle bestemmelsen ikke skal være begrenset til de ordene som følger.
  8. Med mindre Betingelsene gir uttrykk for noe annet, er det ingen tredjeparter som er begunstiget etter avtalen.
  9. Ingen rettigheter for etterlatte og Ingen rett til Overdragelse. Din Yahoo konto kan ikke overdras, og enhver rettighet til din Yahoo ID eller innhold på din konto vil bli slettet dersom du dør. Hvis vi mottar en kopi av en dødsattest vil den aktuelle kontoen bli avsluttet og alt dens innhold slettet på permanent basis.

Betingelsene er datert den 2018-01-02

 • oath