Yahoos tilknyttede selskaper

Vi kan lagre dine opplysninger hos Yahoos tilknyttede selskaper over hele verden til formål som er beskrevet i våre retningslinjer for personvern, inkludert å gi deg en tilpasset opplevelse på Yahoo og nettet. Disse selskapene eies og kontrolleres av ett av Yahoos gruppe med selskaper, og omfatter enkelte oppkjøpte selskaper.

Enkelte tjenester som tilbys av oppkjøpte selskaper, forblir underlagt vilkårene og/eller retningslinjene for personvern som gjelder for de respektive selskapene. For mer informasjon om personvern for oppkjøpte selskaper og tilknyttede selskaper som ikke bruker Yahoo-merket, som driver forretninger under sine egne retningslinjer for personvern, kan du gå inn på følgende koblinger:


Trer i kraft 18.9.2017

Hvis du ikke vil at vi deler dine personlige opplysninger med Yahoos tilknyttede selskaper, kan slette kontoen din og slutte å bruke Yahoo.

  • oath