Pakalpojumu noteikumi

 1. JŪSU SAISTĪBAS AR YAHOO!

  1. Esiet sveicināti Yahoo Īrijā. Yahoo sniedz jums Yahoo Pakalpojumus (kuri ir aprakstīti tālāk) atbilstoši šiem pakalpojuma noteikumiem („Noteikumi”). Saskaņā ar šiem Noteikumiem, „jūs” apzīmē fizisku personu, kas izmanto Yahoo Pakalpojumus. „Yahoo” nozīmē Oath (EMEA) Limited. (Īrijā reģistrētu uzņēmums, agrāk saukts Yahoo! EMEA Limited). Lai uzzinātu pilnu kontaktinformāciju, noklikšķiniet šeit.
  2. Lietojot Yahoo Pakalpojumus, jūs varat piekļūt pakalpojumiem, kurus sniedz citi Yahoo grupas uzņēmumi, kā arī uzņēmumi, kuri nav Yahoo grupas dalībnieki. Yahoo neatbild par pakalpojumiem, kurus tas nesniedz. Pakalpojumu Noteikumos, kuri regulē pakalpojumu, vienmēr ir jābūt norādītai personai, kas sniedz attiecīgo pakalpojumu. Jums vienmēr ir jāiepazīstas ar Pakalpojumu Noteikumiem par katru jūsu lietoto pakalpojumu, it īpaši, ja jūs reģistrējaties Pakalpojumu saņemšanai. Ar Yahoo Noteikumiem parasti var iepazīties, noklikšķinot uz saites katras Yahoo Pakalpojumu vietnes apakšdaļā.
 2. PIEKRIŠANA NOTEIKUMIEM

  1. Lietojot Yahoo Pakalpojumus, jūs apņematies ievērot šos Noteikumus. Šie Noteikumi ietver arī šādas vadlīnijas un noteikumus:

   1. Tiešsaistes vadlīnijas;
   2. Pakalpojumu sniegšanas papildnoteikumus. Skatiet pilnu Pakalpojumu sniegšanas papildnoteikumu sarakstu, kas attiecas uz konkrētiem Yahoo Pakalpojumiem.
   3. Ja kāds no šiem dokumentiem ir pretrunā ar kādu citu no šiem dokumentiem, Noteikumi tiks piemēroti šādā secībā: Pakalpojumu sniegšanas papildnoteikumi, Noteikumi, Tiešsaistes vadlīnijas.
  2. Jūs nedrīkstat izmantot Yahoo Pakalpojumus un nedrīkstat piekrist šiem Noteikumiem, ja jūs esat persona, kam saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem ir aizliegts saņemt Yahoo Pakalpojumus.
  3. Šie Noteikumi ir juridiski saistoša vienošanās starp jums un Yahoo par Yahoo Pakalpojumu lietošanu no jūsu puses. Ir svarīgi, lai jūs tos rūpīgi izlasītu. Jūs vienmēr varat iepazīties ar spēkā esošo Noteikumu redakciju šeit.
 3. YAHOO! PAKALPOJUMI

  1. Yahoo ar sava tīkla iespējām, kurām var piekļūt ar dažādu saziņas līdzekļu vai ierīču, kuras ir zināmas šobrīd vai tiks izstrādātas nākotnē, starpniecību, nodrošina jums piekļuvi bagātīgai tiešsaistes resursu kolekcijai, tostarp dažādiem saziņas, meklēšanas un informācijas rīkiem, sabiedriskajiem forumiem un sociālo tīklu pakalpojumiem, saturam, plašsaziņas un izklaides pakalpojumiem („Yahoo Pakalpojumi”).
  2. Yahoo Pakalpojumi var ietvert reklāmu, kura ir nepieciešama Yahoo, lai nodrošinātu Yahoo Pakalpojumus.
  3. Yahoo Pakalpojumi var ietvert svarīgus Yahoo paziņojumus, piemēram, sludinājumus par pakalpojumiem un administratīva rakstura ziņojumus. Šie paziņojumi ir uzskatāmi par daļu no dalības Yahoo, un jūs nevarat atteikties no to saņemšanas.
  4. Lai izmantotu Yahoo Pakalpojumus, jums par saviem līdzekļiem ir jānodrošina viss nepieciešamais aprīkojums un tīkla pieslēgumi.
 4. REĢISTRĀCIJA UN KONTA DROŠĪBA

  1. Jūs apņematies sniegt patiesu un pilnīgu informāciju par sevi, atbilstoši Yahoo Pakalpojumu reģistrācijas vietnē norādītajam („Reģistrācijas dati”), un nodrošināt savu Reģistrācijas datu atbilstību aktuālajam stāvoklim.
  2. Pēc Yahoo Pakalpojumu reģistrācijas pabeigšanas, Yahoo izsniegs jums paroli un Yahoo identifikāciju. Jūsu pienākums ir nodrošināt savas paroles konfidencialitāti un sava konta drošību. Attiecīgi, jūs esat pilnībā atbildīgs(-a) par visām darbībām, kuras tiek veiktas, lietojot jūsu kontu. Jūs apņematies:

   1. nekavējoties informēt Yahoo par jebkuru nesankcionētu jūsu konta izmantošanu, kā arī par jebkādu citu drošības pārkāpumu; un
   2. pēc katras lietošanas sesijas izrakstīties no sava konta.
 5. PADOMS BĒRNIEM

  1. Yahoo rūpējas par visu savu lietotāju, it īpaši bērnu, drošību un privātumu. Šī iemesla dēļ vecākiem, kas vēlas ļaut saviem bērniem piekļūt Yahoo Pakalpojumiem, ir jāpalīdz viņiem izveidot kontus un jāuzrauga viņu piekļuve Yahoo Pakalpojumiem. Ja atļausiet saviem bērniem piekļūt Yahoo Pakalpojumiem, viņi varēs piekļūt visiem Yahoo Pakalpojumiem, tostarp e-pastam un kopienām, kā arī sociālo tīklu pakalpojumiem. Tomēr saskaņā ar mūsu pamatnostādnēm bērniem, kas ir reģistrējušies Yahoo, norādot, ka nav sasnieguši 13 gadu vecumu, nav atļauts lietot Yahoo nodrošināto sociālo tīklu pakalpojumus.
  2. Lūdzu, atcerieties, ka Yahoo Pakalpojumi ir paredzēti plašai auditorijai. Tādēļ jūsu kā sava bērna likumīgā aizbildņa pienākums ir noteikt, vai jebkurš no Yahoo Pakalpojumiem un tā saturs ir jūsu bērnam piemērots.
 6. SATURA FILTRI

  1. Lietojot Yahoo Pakalpojumus, jūs varat sastapties ar Lietotāja saturu (kas ir aprakstīts tālāk), kuru jūs uzskatāt par aizvainojošu, nepieklājīgu vai nevēlamu.
  2. Yahoo SafeSearch ir izstrādāta tā, lai palīdzētu atsijāt noteiktu, pieaugušiem paredzētu, saturu, to nerādot Yahoo Search meklēšanas rezultātos. Tomēr Yahoo nevar garantēt, ka tiks atsijāts viss noteikta rakstura saturs. Lūdzu, pārbaudiet, vai SafeSearch filtra iestatījumi ir atbilstoši. Mēs iesakām Jums periodiski pārbaudīt savus SafeSearch iestatījumus. Uzziniet vairāk par Yahoo SafeSearch!
 7. PRIVĀTUMS UN DATU ATKLĀŠANA

  1. Reģistrācijas dati un cita informācija par jums tiks apstrādāta saskaņā ar mūsu Privātuma pamatnostādnēm. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, iepazīstieties ar pilnu mūsu Yahoo privātuma pamatnostādņu tekstu: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/privacy/index.htm.
  2. Yahoo ir tiesības piekļūt, saglabāt un atklāt jūsu informāciju un Lietotāja saturu:

   1. tā saistītajiem uzņēmumiem visā pasaulē, lai efektīvi nodrošinātu jums Yahoo Pakalpojumus;
   2. nolūkā atbilstoši administrēt jūsu kontu saskaņā ar Yahoo vai tā saistīto uzņēmumu standarta darbības kārtību; un
   3. ja to paredz normatīvie akti vai labā ticībā, ka šāda piekļuve, saglabāšana vai atklāšana ir pamatoti nepieciešama, lai: (i) ievērotu tiesas procesu; (ii) nodrošinātu Noteikumu izpildi; (iii) atbildētu uz pretenzijām par to, ka ar kāda Lietotāja saturu tiek pārkāptas trešo personu tiesības; (iv) atbildētu uz jūsu jautājumiem par klientu apkalpošanu; vai (v) aizsargātu Yahoo, tā lietotāju un sabiedrības tiesības, īpašumu vai personīgo drošību.
 8. LIETOTĀJA SATURS UN RĪCĪBA

  1. Jūs esat pilnībā atbildīgs(-a) par visu informāciju, datiem, tekstu, programmatūru, mūziku, skaņu, fotoattēliem, grafiskajiem attēliem, video, ziņojumiem, tagiem un citiem materiāliem, kurus jūs iesniedzat Yahoo Pakalpojumu sistēmā („Lietotāja saturs”). Jūs apņematies neveikt tādas darbības, kā arī neiesniegt Yahoo Pakalpojumu sistēmā tādu Lietotāja saturu, kas:

   1. pārkāpj tiesību aktus (piemēram, normatīvos aktus par neslavas celšanu), noteikumus vai citu personu tiesības (piemēram, autortiesības vai privātuma tiesības), vai mudina citus šādi rīkoties;
   2. ir citiem, tostarp nepilngadīgajiem, apmelojošs, draudošs, vardarbīgs, aizskarošs, kaitējošs, citu personu privātumu aizskarošs, naidīgs, uzmācīgs, diskriminējošs vai kā citādi nevēlams;
   3. ir uzskatāms par uzdošanos par citu personu vai sniedz maldinošas ziņas par Lietotāja satura lietotājam raksturīgajām īpatnībām (tai skaitā vecumu);
   4. ir „surogātpasts” vai kāda cita veida nevēlama reklāma, reklāmas materiāli vai komercziņojumi, izņemot jomas, kurās tas nepārprotami ir atļauts (lūdzu, izlasiet visas mūsu Pamatnostādnes par surogātpastu);
   5. satur vai savieno ar datorvīrusiem, ļaundabīgu programmatūru vai jebkādu citu ļaundabīgu kodu;
   6. pārtrauc vai traucē Yahoo Pakalpojumu, vai Yahoo Pakalpojumiem pieslēgto serveru vai tīklu normālu darbību;
   7. apkopo Lietotāja saturu vai lietotāja informāciju, vai citādi piekļūst Yahoo Pakalpojumiem, izmantojot automātiskos līdzekļus (piemēram, datu vākšanas botus, robotus, zirnekļus vai skrāpjus) bez mūsu atļaujas; vai
   8. pavairo, tirgo vai kā citādi jebkādā komerciālā nolūkā izmanto kādu Yahoo Pakalpojumu daļu (tai skaitā Lietotāja saturu, reklāmas, programmatūru un jūsu Yahoo identifikāciju).
  2. Yahoo nav pienākuma kontrolēt Lietotāja saturu. Yahoo ir tiesības atteikt, iedalīt citā kategorijā vai dzēst jebkuru Lietotāja saturu, kas pārkāpj Noteikumus vai kā citādi ir nevēlams un kas ir pieejams, izmantojot Yahoo Pakalpojumus. Jums ir jāizvērtē un jāuzņemas visi riski, kas saistīti ar jebkura Lietotāja satura izmantošanu, tostarp jebkādu uzticēšanos jebkura Lietotāja satura precizitātei, pilnīgumam vai noderīgumam.
  3. Yahoo Pakalpojumi un Yahoo Pakalpojumu sastāvā esošā programmatūra var saturēt drošības komponentus, kas nodrošina digitālo materiālu aizsardzību. Uz šo materiālu lietošanu attiecas lietošanas noteikumi, kurus ir noteikuši Yahoo vai satura sniedzēji, kas nodrošina Yahoo Pakalpojumu saturu. Jums nav tiesību tos neievērot vai izvairīties no Yahoo Pakalpojumos ietverto lietošanas noteikumu ievērošanas. Jebkuru Yahoo Pakalpojumiem iesniegto materiālu jebkāda nesankcionēta pavairošana, publicēšana, turpmāka izplatīšana vai izlikšana publiskai apskatei ir stingri aizliegta.
 9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR STARPTAUTISKU IZMANTOŠANU UN ATBILSTĪBU EKSPORTA UN IMPORTA NOTEIKUMIEM

  Apzinoties interneta globālo raksturu, jūs piekrītat ievērot visus vietējos noteikumus par rīcību tiešsaistē un pieņemamo saturu. Uz Yahoo lietošanas pakalpojumiem un programmatūras, tehnoloģijas un citu tehnisko datu pārsūtīšanu un augšupielādēšanu, izmantojot Yahoo pakalpojumus, var attiekties Amerikas Savienoto Valstu un citu valstu normatīvie akti par importu un eksportu. Jūs piekrītat ievērot visus attiecināmos normatīvos aktus un noteikumus par importu un eksportu, tostarp bez ierobežojuma Eksporta administrācijas noteikumus (sk. http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html ) un Amerikas Savienoto Valstu sankciju kontroles programmas (sk. http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx ). Jo īpaši jūs paziņojat un garantējat, ka jūs: (a) neesat aizliegtā puse, kas norādīta kādā no valdības eksporta izņēmumu sarakstiem (sk. http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm ), vai kādas piemērojamajos normatīvajos aktos un noteikumos par importu un eksportu norādītas jebkuras citas valsts, uz kuru aizliegts eksports, valdības loceklis; (b) nepārsūtīsiet programmatūru, tehnoloģiju un citus tehniskos datus, izmantojot Yahoo pakalpojumus, pusēm vai valstīm, kurām vai uz kurām nav atļauts eksportēt; (c) neizmantosiet Yahoo pakalpojumus militāriem, ar atomieročiem, kodolieročiem, raķetēm, ķīmiskajiem un bioloģiskajiem ieročiem saistītiem lietotāju mērķiem, pārkāpjot ASV normatīvos aktus par eksportu; un (d) nepārsūtīsiet, neaugšupielādēsiet un nesūtīsiet, izmantojot Yahoo pakalpojumus, nekādu programmatūru, tehnoloģiju vai citus tehniskos datus, pārkāpjot ASV vai citus piemērojamos normatīvos aktus par eksportu un importu.
 10. JŪSU LICENCE YAHOO!

  1. Jūs saglabājat autortiesības un visas citas jums jau piederošās tiesības attiecībā uz Lietotāja saturu, kuru jūs iesniedzat vai kuru jūs publiskojat, izmantojot Yahoo Pakalpojumus. Ja jūs iesniedzat vai publiskojat Lietotāja saturu publiski pieejamās Yahoo pakalpojumu vietās (kuras ir aprakstītas tālāk), jūs piešķirat Yahoo šādu(-as) licence(-es):
  2. Par fotogrāfijām, grafiskajiem attēliem, audio vai video, kurus jūs iesniedzat vai publiskojat publiski pieejamās Yahoo Pakalpojumu vietās, jūs izsniedzat Yahoo pasaules mēroga, bezatlīdzības un neekskluzīvu licenci lietot, izplatīt, pavairot, pielāgot, publicēt, tulkot, veidot no tiem atvasinātus darbus, publiski uzstāties un publiski demonstrēt Lietotāja saturu Yahoo Pakalpojumu sistēmā:

   1. mērķiem, kādiem Lietotāja saturs tika iesniegts; un
   2. ar mērķi popularizēt Yahoo īpašumu, kam Lietotāja saturs tika iesniegts, vai Yahoo Pakalpojumus jebkurā vietā Yahoo tīklā vai saistībā ar kādu izplatīšanas vai sindikāta darījumu ar citām organizācijām vai personām, vai to vietnēm.
   3. Šī licence ir spēkā tikai tik ilgi, kamēr jūs turpināt ievietot Lietotāja saturu Yahoo Pakalpojumos, un beidzas brīdī, kad jūs vai Yahoo dzēšat Lietotāja saturu no Yahoo Pakalpojumiem.

  3. Par visu citu Lietotāja saturu, kuru jūs iesniedzat vai nodrošināt izvietošanai publiski pieejamās Yahoo Pakalpojumu vietās, jūs izsniedzat pasaules mēroga, bezatlīdzības, neekskluzīvu, pastāvīgu, neatsaucamu un pilnībā apakšlicencē nododamu licenci lietot, izplatīt, pavairot, pielāgot, publicēt, tulkot, veidot atvasinātus darbus, publiski uzstāties un publiski demonstrēt jebkurā vietā Yahoo tīklā esošo Lietotāja saturu, vai saistībā ar jebkādu izplatīšanas vai sindikātu darījumu ar organizācijām vai personām, vai to vietnēm, jebkādā formātā vai ar jebkura zināma vai nākotnē izveidota līdzekļa starpniecību. Jūsu Lietotāja saturs un viss saistītais publiskais lietotāja profils Yahoo Pakalpojumos var tikt atspoguļots vietējās Yahoo vietnēs citās valstīs.
  4. „Publiski pieejamās” Yahoo Pakalpojumu vietas ir tās Yahoo Pakalpojumu vietas, kuras Yahoo ir paredzējis sabiedrības lietošanai. Piemēram, publiski pieejamās Yahoo Pakalpojumu vietas ietver tās Yahoo profilu daļas, kas ir atvērtas gan pieslēgumiem, gan apmeklētājiem. Tomēr publiski pieejamās Yahoo Pakalpojumu vietās nebūs iekļautas Yahoo profilu daļas, kuras tiek aprobežotas ar pieslēgumiem vai Yahoo Pakalpojumiem, kuri ir paredzēti privātai saziņai, piemēram, Yahoo Mail.
  5. Jūs esat pilnībā atbildīgs(-a) par jebkādiem personas datiem vai informāciju, kuru jūs izvēlaties atklāt un publiskot, izmantojot Yahoo Pakalpojumus. Yahoo nav atbildīgs par šādu personas datu vai informācijas atklāšanu vai tās publisku pieejamību. Visi personas dati vai informācija (vai jebkāds cits Lietotāja saturs), kas ievietots publiski pieejamās vietās, var būt publiski pieejams uz nenoteiktu laiku.
  6. Yahoo Pakalpojumu, tai skaitā jūsu Lietotāja satura, tehniskā apstrāde un pārsūtīšana var ietvert: (a) pārsūtīšanu dažādos tīklos; un (b) izmaiņas, lai atbilstu un pielāgotos pieslēgto tīklu vai ierīču tehniskajām prasībām. Jūs izsniedzat šo licenci, lai atļautu Yahoo veikt šīs darbības.
 11. IEGULDĪJUMS YAHOO!

  1. Kad jūs iesniedzat Yahoo savas idejas, ieteikumus, dokumentus un/vai priekšlikumus („Ieguldījums”) ar tā ieteikumu vai atsauksmju vietņu starpniecību, jūs piekrītat tam, ka:

   1. jūsu Ieguldījums nesatur konfidenciālu vai ar īpašumtiesībām aizsargātu informāciju;
   2. saistībā ar Ieguldījumu uz Yahoo neattiecas nekādi tieši vai netieši konfidencialitātes saglabāšanas pienākumi;
   3. Yahoo būs tiesības izmantot vai atklāt (vai nolemt neizmantot vai neatklāt) šādu Ieguldījumu jebkurā nolūkā, jebkādā veidā un jebkurā informācijas līdzeklī visā pasaulē;
   4. Yahoo, iespējams, apsver vai izstrādā kaut ko līdzīgu šim Ieguldījumam;
   5. Jūsu Ieguldījums automātiski kļūst par Yahoo īpašumu, bez jebkāda Yahoo pienākuma attiecībā pret jums un jūs atsakāties no visām morālajām tiesībām; un
   6. jums nekādos apstākļos nav tiesību pretendēt uz jebkāda veida kompensāciju vai atlīdzību no Yahoo.
 12. ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBA

  1. Ciktāl vien to pieļauj piemērojamie tiesību akti, jūs apņematies atlīdzināt un pasargāt Yahoo un tā meitasuzņēmumus, saistītos uzņēmumus, amatpersonas, starpniekus, licences devējus, kopīgo zīmolu veidotājus un citu partneru, kā arī darbiniekus no jebkādām pretenzijām vai prasībām, tostarp pamatotiem juristu honorāriem, kuras radušies trešajai personai saistībā ar Lietotāja saturu vai izrietoši no Lietotāja satura, kuru jūs iesniedzāt vai citādi publiskojat ar Yahoo Pakalpojumu starpniecību, jūsu Yahoo Pakalpojumu izmantošanu vai pieslēgumu tiem, jūsu pieļauto Noteikumu pārkāpumu, vai jūsu pieļauto citu personu tiesību pārkāpumu.
 13. VISPĀRĒJĀ PRAKSE

  1. Yahoo var noteikt vispārēju praksi un ierobežojumus saistībā ar Yahoo Pakalpojumu izmantošanu, tai skaitā maksimālo dienu skaitu, cik ilgi saziņas ziņojumi vai cits Lietotāja saturs tiks saglabāts, Lietotāja satura vai saziņas ziņojumu, kuri var tikt iesniegti vai saņemti kontā, maksimālo izmēru un skaitu, maksimālo uzglabāšanas telpu, kas var tikt piešķirta kontam, un maksimālo reižu skaitu (un to maksimālo ilgumu), cik jūs drīkstat piekļūt Yahoo Pakalpojumiem noteiktā laika posmā.
  2. Yahoo ir tiesības mainīt šo vispārējo praksi un ierobežojumus, savlaicīgi brīdinot jūs pirms izmaiņu ieviešanas, saskaņā ar turpmāk 22. punktā norādīto.
 14. YAHOO! PAKALPOJUMU IZMAIŅAS

  1. Yahoo nepārtraukti izstrādā inovācijas, lai nodrošinātu saviem lietotājiem iespējami labāku pieredzi. Tādējādi, Yahoo var mainīt, pārtraukt, apturēt vai uz laiku vai pilnīgi atcelt jebkuru Yahoo Pakalpojumu. Mēs varam jums iepriekš nepaziņot par izmaiņām vai pārtraukumiem, kas būtiski neietekmē mūsu lietotājus vai būtiski neierobežo mūsu pakalpojumu izmantošanu, piemēram, par papildu funkcijām un iespējām, vai reģistrācijas procesa izmaiņām.
  2. Saskaņā ar 22. punktu, mēs jums savlaicīgi iepriekš paziņosim par visām Yahoo Pakalpojumu izmaiņām vai atcelšanu, kas būtiski ietekmēs mūsu lietotājus vai būtiski ierobežos Yahoo Pakalpojumu izmantošanu. Jums tiks dots pietiekami daudz laika, lai saglabātu jebkuru Lietotāja saturu, kurš var būt saistīts ar šo pakalpojumu.
  3. Attiecībā uz izmaiņām, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību drošības, juridiskajām un normatīvajām prasībām, mēs varam arī nespēt ievērot iepriekš norādītos termiņus. Mēs paziņosim jums par šīm izmaiņām, cik vien ātri iespējams.
 15. JŪSU KONTA / E-PASTA ADRESES DZĒŠANA

  1. Jums ir tiesības jebkurā laikā dzēst savu Yahoo kontu, visas saistītās e-pasta adreses un piekļuvi Yahoo Pakalpojumiem, atverot lapu Konta dzēšana. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet plašāku informāciju par šo tēmu attiecīgajās Palīdzības lapās .
  2. Yahoo ir tiesīgs, jums par to nepaziņojot, nekavējoties atcelt vai ierobežot jūsu piekļuvi jūsu Yahoo kontiem, noteiktiem Yahoo Pakalpojumiem un jebkurai saistītajai e-pasta adresei šādu iemeslu dēļ:

   1. ja jūs pārkāpjat Noteikumus, tai skaitā saistītos līgumus vai vadlīnijas;
   2. pēc tiesībaizsardzības vai citu valsts iestāžu pieprasījuma;
   3. neparedzētu tehniska rakstura vai drošības jautājumu un problēmu dēļ; vai
   4. ilgstošas bezdarbības dēļ.
  3. Yahoo pieņems šos lēmumus vienīgi pēc Yahoo ieskatiem. Yahoo nebūs atbildīgs par nekādiem zaudējumiem, kas jums var rasties saistībā ar jūsu konta, saistīto e-pasta adrešu vai piekļuves Yahoo Pakalpojumiem dzēšanu.
  4. Jūsu Yahoo konta dzēšana var ietvert arī turpmāk norādīto:

   1. piekļuves dzēšanu kādam Yahoo Pakalpojumu piedāvājumam; un
   2. ar jūsu kontu saistītās vai tajā esošās jūsu informācijas un Lietotāja satura dzēšanu.
 16. REKLĀMAS

  1. Yahoo var pārdot, licencēt un/vai rādīt jebkādas reklāmas, attiecinājumus, saites, reklāmas un/vai izplatīšanas tiesības saistībā ar jūsu Lietotāja saturu. Yahoo ir tiesības paturēt visus ienākumus no šādu reklamēšanas, attiecināšanas, saišu, reklāmas vai izplatīšanas tiesību pārdošanas vai licencēm.
  2. Jūsu darījumi ar reklāmdevējiem, kas atrasti Yahoo Pakalpojumos vai ar to starpniecību, tai skaitā dalība reklāmas akcijās vai samaksa par precēm vai pakalpojumiem un to piegāde, kā arī citi noteikumi, nosacījumi, garantijas vai apliecinājumi saistībā ar šiem darījumiem, ir tikai un vienīgi starp jums un reklāmdevēju. Piemērojamajos tiesību aktos atļautajā apmērā jūs piekrītat, ka Yahoo nebūs atbildīgs par nekādiem jebkāda veida zaudējumiem vai kaitējumu, kas radušies šo darījumu rezultātā vai saistībā ar reklāmdevēju klātbūtni Yahoo Pakalpojumos.
 17. ĀRĒJĀS SAITES UN SATURS

  1. Yahoo Pakalpojumi var ietvert saturu, lietojumprogrammas un pakalpojumus no ārējām tīmekļa vietnēm vai resursiem, vai saites uz tiem („Ārējais saturs”). Par visu Ārējo saturu atbild ārējais pakalpojumu sniedzējs un viņš to nodrošina atbilstoši saviem noteikumiem. Yahoo nekontrolē un neapstiprina nekādu Ārējo saturu un Yahoo nav atbildīgs ne par šāda Ārējā satura pieejamību, precizitāti vai uzticamību, ne par jebkādiem zaudējumiem, kuri jums radušies, uzticoties šādam Ārējam saturam. Visi ar Yahoo Pakalpojumu Ārējo saturu saistītie strīdi ir risināmi tieši ar ārējo pakalpojumu sniedzēju.
 18. YAHOO! ĪPAŠUMTIESĪBAS

  1. Yahoo Pakalpojumi, kas aptver visu nepieciešamo programmatūru, kura tiek izmantota saistībā ar Yahoo Pakalpojumiem („Pakalpojumi”), ietver ar īpašumtiesībām aizsargātu un konfidenciālu informāciju, kas aizsargāta ar piemērojamajiem intelektuālā īpašuma un citiem tiesību aktiem. Reklāmās vai jums ar Yahoo Pakalpojumu starpniecību sniegtās informācijas saturs var būt aizsargāts ar autortiesībām, preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm, patentiem vai citām īpašumtiesībām un tiesību aktiem. Ja vien to neatļauj piemērojamie normatīvie akti vai to nav atļāvis Yahoo vai attiecīgais licences devējs (piemēram, reklāmdevējs), jūs nelietosiet, neizplatīsiet, nepavairosiet, nepielāgosiet, nepublicēsiet, netulkosiet, neizveidosiet atvasinātus darbus no Yahoo Pakalpojumiem, Lietotāja satura vai Programmatūras, neiznomāsiet, nepārdosiet, publiski neizpildīsiet un publiski tos neizrādīsiet.
  2. Yahoo piešķir jums personīgu, citam nenododamu un neekskluzīvu licenci lietot tā Programmatūras objekta kodu vienā datorā. Tomēr jūs nedrīkstat (un jūs nedrīkstat to ļaut arī kādai citai personai) Programmatūru kopēt, pielāgot, izveidot no tās atvasinātu darbu, veikt apgriezto inženieriju, izjaukt vai kā citādi censties atklāt jebkādu pirmkodu, pārdot, piešķirt, izsniegt apakšlicenci, izmantot kā tiesību nodrošinājumu vai kā citādi nodot kaut kādas šīs Programmatūras tiesības citai personai. Norādītais nebūs piemēroams ja jūs nepārprotami drīkstēsiet šādi rīkoties, pamatojoties uz tiesību aktiem vai attiecīgā licences devēja atļauju.
  3. Jūs nedrīkstat piekļūt Yahoo Pakalpojumiem ne ar kādiem līdzekļiem, kas nav Yahoo nodrošinātā saskarne piekļuvei Yahoo Pakalpojumiem, ja vien Yahoo jums rakstiski nav atļāvis šādi rīkoties.
 19. GARANTIJU ATRUNA

  1. Yahoo Pakalpojumi un Programmatūra tiek nodrošināti „tādi, kādi tie ir” un Yahoo, tā meitasuzņēmumi, saistītie uzņēmumi un licences devēji nevar jums sniegt par tiem nekādas garantijas. Yahoo, tā meitasuzņēmumi, saistītie uzņēmumi un licences devēji nevar apliecināt vai garantēt sekojošo:

   1. ka Yahoo Pakalpojumu un Programmatūru izmantošana apmierinās jūsu prasības;
   2. ka Yahoo Pakalpojumu un Programmatūras izmantošana noritēs nepārtraukti, savlaicīgi, droši vai bez kļūmēm;
   3. ka jebkāda Yahoo Pakalpojumu vai Programmatūras lietošanas rezultātā iegūtā informācija būs precīza un uzticama; un
   4. ka tiks novērsti Yahoo Pakalpojumu daļas ietvaros jums nodrošinātās Programmatūras darbības vai funkciju defekti.
  2. Uz Yahoo Pakalpojumiem vai Programmatūru neattiecas nekādi citi noteikumi un nosacījumi (tostarp nekādi netieši noteikumi, tādi kā piemērotība pārdošanai/ apmierinoša kvalitāte, piemērotība nolūkam, pakalpojumu sniegšana atbilstoši pienācīgu rūpju un iemaņu standartam, intelektuālā īpašuma tiesību nepārkāpšana vai atbilstība aprakstam).
  3. Nekas no šajos Noteikumos ietvertā neietekmē jūsu ar likumdošanas aktiem noteiktās patērētāja tiesības, kuras jūs nevarat, līgumiski saskaņojot, mainīt vai noraidīt.
 20. ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

  1. Ja Noteikumos nav norādīts citādi, Yahoo, tā meitasuzņēmumi saistītie uzņēmumi un licences devēji nav jūsu priekšā atbildīgi un tiem nav jāmaksā jums kompensācija par finansiālajiem zaudējumiem vai jūsu gaidīto izdevību, firmas vērtības, reputācijas, uzņēmējdarbības zudumu, negūtajiem ieņēmumiem peļņu vai ietaupījumiem vai nevajadzīgiem izdevumiem:

   1. attiecībā uz jebkādu zaudēto, bojāto vai nepareizi piegādāto Lietotāja saturu;
   2. par jebkādu bojājumu jūsu datorsistēmai, piekļuvei internetam, lejupielādes vai attēlošanas ierīcei vai datu zudumu, kas radies kāda materiāla lejupielādes dēļ;
   3. par visām Yahoo ieviestajām Yahoo Pakalpojumu vai Programmatūras izmaiņām;
   4. par Yahoo Pakalpojumu vai Programmatūras nepieejamību;
   5. par visiem zaudējumiem, kurus pamatoti nevarēja paredzēt, jo jūs izmantojāt Yahoo Pakalpojumus vai Programmatūru uzņēmējdarbībai; vai
   6. par jebkādiem zaudējumiem, kuri var jums rasties, ja jebkādā veidā pārkāpjat Noteikumus, tai skaitā nesniedzat Yahoo precīzus un aktuālus Reģistrācijas datus, vai ja nenodrošināt savas paroles un konta informācijas drošību un konfidencialitāti.
  2. Šie ierobežojumi būs piemērojami neatkarīgi no tā, vai Yahoo ir brīdināts un/vai Yahoo bija jāzina par zaudējumu rašanās iespējamību.
  3. Mēs uzņemamies atbildību, ja mūsu nolaidības tiešā rezultātā jūs gūsiet ievainojumu vai zaudēsiet dzīvību. Mēs neierobežosim šo atbildību. Dažu valstu tiesību akti nepieļauj noteiktu garantiju vai atbildības atrunu līgumā. Attiecīgi, daži no iepriekš norādītajiem izņēmumiem vai ierobežojumiem var uz jums neattiekties.
 21. ATRUNA ATTIECĪBĀ UZ FINANŠU, VESELĪBAS UN JURIDISKO INFORMĀCIJU

  1. Informācija, kura iegūta, lietojot Yahoo Pakalpojumus, ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem, un to nekad nedrīkst izmantot, lai aizstātu kvalificēta speciālista ieteikumu. Zināma Yahoo Pakalpojumu sistēmā esošā informācija var attiekties tikai uz konkrētām valstīm. Viedokļi, kas izteikti ar informācijas un Yahoo Pakalpojumu Lietotāju satura starpniecību, ir individuāli to autoru viedokļi un neatspoguļo Yahoo viedokli.
  2. Ja jūs izmantojat Yahoo Pakalpojumus finansiāla rakstura informācijai, tostarp informācijai par uzņēmumiem, kapitāla daļām, investīcijām vai vērtspapīriem, lūdzu, vēlreiz izlasiet 19.-20. punktu. Ar Yahoo Pakalpojumu starpniecību iegūtā informācija nav nekādā gadījumā izmantojama profesionāla finansiāla rakstura ieteikuma vietā. Yahoo Pakalpojumu nekāds Lietotāju saturs nav paredzēts tirdzniecības vai investīciju nolūkiem. Yahoo, tā meitasuzņēmumi, saistītie uzņēmumi un licences devēji nav atbildīgi par nekādiem finansiāliem, komerciāliem vai investīciju lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju.
  3. Informācija, kas iegūta ar Yahoo Pakalpojumu starpniecību, nekādā gadījumā nevar tikt izmantota profesionāla medicīniska ieteikuma, pārbaudes, diagnosticēšanas vai ārstēšanas vietā. Pirms jauna ārstēšanas veida sākšanas vai esošā ārstēšanas veida maiņas vienmēr vērsieties pēc padoma pie sava ārsta vai cita kvalificēta veselības aprūpes speciālista.
  4. Informācija, kas iegūta ar Yahoo Pakalpojumu starpniecību, nekādā gadījumā nevar tikt izmantota profesionāla juridiska rakstura padoma vietā. Pirms jebkādas rīcības, kas var ietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības, vienmēr vērsieties pēc padoma pie atbilstoši kvalificēta jurista, kuram ir tiesības praktizēt attiecīgajā jurisdikcijā.
 22. PAZIŅOJUMI

  1. Jūs varat sazināties ar Yahoo, izmantojot kontaktinformāciju, kas sniegta šeit.
  2. Yahoo var nosūtīt Jums paziņojumus (piemēram, par grozījumiem Noteikumos) dažādos veidos, tostarp pa e-pastu, parasto pastu, izmantojot Yahoo Pakalpojumu teksta ziņojumu vai tiešsaistes paziņojumu vai ar citu piemērotu līdzekļu palīdzību. Paziņojumi par Yahoo Pakalpojumiem, kuriem nav nepieciešams reģistrēties, parasti tiek sniegti ar tiešsaistes paziņojuma starpniecību pašā Yahoo Pakalpojumu sistēmā.
  3. Ja jūs pārkāpjat šos Noteikumus, piekļūstot Yahoo Pakalpojumiem nesankcionētā veidā, jūs ziņojumus varat nesaņemt. Jūs piekrītat, ka ir uzskatāms, ka esat saņēmis visus piegādātos paziņojumus, kas uzskatāmi par piegādātiem, ja jūs būtu piekļuvis Yahoo Pakalpojumiem pilntiesīgā veidā.
 23. INFORMĀCIJA PAR PREČU ZĪMĒM

  1. Yahoo preču zīmes, preču nosaukumi, pakalpojumu zīmes un citi Yahoo logotipi, zīmolu īpašības, kā arī produktu un pakalpojumu nosaukumi ir preču zīmes, un tie ir Oath Holdings Inc. („Yahoo zīmes”) īpašums. Jūs apņematies neizmantot nekādā veidā Yahoo zīmes bez Yahoo iepriekšējas rakstiskas atļaujas.
 24. NOTEIKUMU UN AUTORTIESĪBU PĀRKĀPUMI

  1. Lūdzu, ziņojiet par visiem Noteikumu pārkāpumiem klientu apkalpošanas dienestam. Plašāku informāciju, lūdzu, skatiet sadaļā Yahoo! Palīdzības dienests.
  2. Yahoo ievēro citu autortiesības, un mēs lūdzam tāpat rīkoties arī mūsu lietotājus. Ja jūs uzskatāt, ka Yahoo Pakalpojumu sistēmā ir pārkāptas jūsu intelektuālā īpašuma tiesības, lūdzu, dodieties uz mūsu sadaļu autortiesību pamatnostādnes un ziņojiet par problēmu.
 25. ŠO NOTEIKUMU IZMAIŅAS

  1. Yahoo ir tiesības atjaunināt šos Noteikumus dažādu iemeslu dēļ, tostarp, lai piemērotu tiesību aktos veiktos grozījumus vai Yahoo Pakalpojumu izmaiņas. Mēs savlaicīgi jums paziņosim pirms jebkurām materiāla izmaiņām. Paziņojumi tiks nosūtīti atbilstoši 22. punkta nosacījumiem.
  2. Ja jūs nepiekrītat Noteikumu izmaiņām, jums jāpārtrauc lietot Yahoo Pakalpojumus un Programmatūru. Jūs varat iepazīties ar spēkā esošo Noteikumu redakciju šeit:
 26. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

  1. Pilnīga vienošanās. Šie Noteikumi (tai skaitā iepriekš minētās piemērojamās tiešsaistes vadlīnijas) veido pilnīgu vienošanos starp jums un Yahoo un nosaka, kā jums jālieto Yahoo Pakalpojumi, atceļot visas iepriekšējās starp jums un Yahoo noslēgto vienošanos Yahoo Pakalpojumu Noteikumu versijas. Uz jums var attiekties papildu noteikumi un nosacījumi, kas piemērojami gadījumā, ja jūs lietojat vai iegādājaties dažus Yahoo Pakalpojumus, saistītos pakalpojumus vai programmatūru no citām organizācijām vai personām.
  2. Jurisdikcija un tiesvedība. Mūsu attiecības, šie Noteikumi un visas līgumā neietvertās saistības attiecībā uz tiem noteiks Īrijas tiesību akti. Visi strīdi saistībā ar šiem Noteikumiem vai līgumā neietvertām saistībām attiecībā uz tiem ir risināmi Īrijas tiesu iestādēs.
  3. Neviens no mums nav uzskatāms par atteikušos no kādām šajos Noteikumos ietvertajām tiesībām šo tiesību neizmantošanas vai izmantošanas kavējuma dēļ. Ja kādu no šiem Noteikumiem tiesa vai kompetenta jurisdikcija atzīst par spēkā neesošu, tas neietekmē citu Noteikumu nosacījumu spēkā esamību un piemērojamību.
  4. Nedz Yahoo, ne jums nav tiesības nodot šos Noteikumus citai personai, atskaitot to, ka Yahoo ir tiesības nodot šos Noteikumus uzņēmumam, kas ir Yahoo meitasuzņēmums vai kontrolakciju sabiedrība, vai šīs kontrolakciju sabiedrības meitasuzņēmums. Pirms šādas rīcības īstenošanas mēs savlaicīgi par to jums paziņosim. Paziņojumi tiks nosūtīti atbilstoši 22. punkta nosacījumiem.
  5. Ja Yahoo vai jūs nevarēsiet rīkoties, kā solīts šajos Noteikumos kāda ārpus mūsu kontroles esoša iemesla dēļ, par to nebūs atbildīgs ne Yahoo, ne jūs. Ja šie apstākļi ilgst vairāk nekā trīs mēnešus, Yahoo vai jūs varat nekavējoties atcelt šos Noteikumus, nosūtot rakstisku paziņojumu.
  6. Šajos Noteikumos lietotie sadaļu nosaukumi ir paredzēti tikai ērtībai un tiem nav juridiska vai līgumiska spēka.
  7. Vārdi „tai skaitā” vai „tostarp” šajos Noteikumos nozīmē visus tiem sekojošos vārdus bez ierobežojuma.
  8. Ja vien Noteikumos nav norādīts citādi, šajā līgumā nepiedalās trešo personu patiesa labuma guvēji.
  9. Pēctecības tiesību neesamība un aizliegums nodot. Jūsu Yahoo konts nav nododams citām personām, un visas tiesības uz jūsu Yahoo identifikāciju vai jūsu konta saturu pēc jūsu nāves tiks dzēstas. Pēc miršanas apliecības saņemšanas attiecīgo kontu var slēgt un visu tā saturu uz visiem laikiem izdzēst.

Noteikumi datēti ar 2018-01-02

 • oath