Datu pārsūtīšana

Jūsu personiskā informācija var tikt pārsūtīta uz citām valstīm, kas nav jūsu valsts, jo īpaši uz serveriem Amerikas Savienotajās Valstīs, lai apstrādātu un uzglabātu datus saskaņā ar mūsu privātuma politiku un nodrošinātu jums produktus un pakalpojumus. Mēs drīkstam pārsūtīt jūsu datus Yahoo saistītajiem uzņēmumiem vai partneriem, lai tostarp saņemtu ārpakalpojumus, ko šie uzņēmumi sniedz, apstrādājot datus uzņēmuma Yahoo vārdā. Privātuma un datu aizsardzības standarti šajās valstīs var atšķirties no standartiem jūsu valstī. Uzņēmums Yahoo drīkst apstrādāt ES dzīvojošo fizisko personu personisko informāciju un pārsūtīt šo informāciju ārpus ES, izmantojot dažādus atbilstības mehānismus, tostarp datu apstrādes līgumus, kas izstrādāti, ņemot vērā ES līgumu standartklauzulas.Ja nepiekrītat, neizmantojiet šos produktus un pakalpojumus.

Izmantojot mūsu produktus un pakalpojumus, jūs piekrītat, ka mēs nepieciešamības gadījumā pārsūtam jūsu informāciju uz valstīm, kas neietilpst Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), ar nolūku īstenot Yahoo likumīgus uzņēmējdarbības mērķus, kā norādīts mūsu privātuma politikā. Mēs apņemamies nodrošināt jūsu informācijas aizsardzību un īstenot aizsargpasākumus saskaņā ar piemērojamo likumu. Lai uzzinātu vairāk par drošību, tostarp par drošības pasākumiem, ko mēs esam īstenojuši un ko jūs varat īstenot, lūdzu, izlasiet sadaļu Drošība uzņēmumā Yahoo.

Yahoo konfidencialitātes politika


Lai noskaidrotu, kā uzņēmums Yahoo apstrādā jūsu personas informāciju, lūdzu, skatiet mūsu privātuma politiku. Šajā lapā ir aprakstītas spēkā esošas prakses, ko uzņēmums Yahoo lieto attiecībā uz šo produktu vai tēmu. Uzņēmumam Yahoo pievienojot vai noņemot līdzekļus, šajā lapā sniegta informācija var mainīties.

  • oath