Adattárolás és anonimizálás

Termékei és szolgáltatásai biztosításához a Yahoo adatokat gyűjt és tárol a felhasználói fiókok regisztrációjáról, valamint a webhelyhasználatról. A webhelyhasználattal kapcsolatban gyűjtött adatokra általában felhasználói naplóadatokként hivatkozunk.

A Yahoo irányelveinek megfelelően a kereséssel kapcsolatos felhasználói naplóadatokat az adatgyűjtés időpontjától számított 18 hónapon belül azonosításra alkalmatlanná tesszük, kivéve néhány, a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges esetet.

A különböző célokból gyűjtött adatok mellett a más típusú (azaz nem a kereséshez kapcsolódó) naplóadatokat (például a hirdetések és az oldalak megjelenítésével, illetve az azokra történő kattintásokkal kapcsolatos adatokat) hosszabb ideig is megőrizzük, hogy felhasználhassuk azokat az innovatív termékfejlesztés, a személyre szabott szolgáltatások biztosítása, valamint a biztonsági rendszereink csalások észlelésére és az azokkal szembeni védelemre való képességének javítása céljából. A Yahoo külön lépéseket tesz annak érdekében, hogy az oldalain megjelenített érdeklődésalapú hirdetések (valamint bizonyos tartalmak) személyre szabása érdekében gyűjtött és felhasznált adatok ne legyenek személyazonosításra alkalmas információkhoz társíthatók. A tárolt adatok körét és a vonatkozó eljárást részletesebben itt ismertetjük.

Arra is lehetősége van, hogy a Yahoo számára megadott információkat az Ön által használt termékekben és szolgáltatásokban módosítsa.

Fiókadatok

 • Amikor Yahoo-fiókot regisztrál vagy információkat ad meg a Yahoo-nak, az adatokról rutinszerűen ideiglenes másolatot készítünk a számítógépes vagy felhasználói hibából adódó esetleges adatvesztés megelőzése érdekében.
 • A felhasználók fiókadatait a Yahoo aktív állapotban tartja a regisztrációs adatbázisaiban, hogy a Yahoo webhelyeinek felkeresésekor mindig rögtön a felhasználó személyre szabott beállításai legyenek alkalmazva.
 • Ha Yahoo-fiókja törlését kéri, a legtöbb esetben fiókját inaktiváljuk, majd pedig körülbelül 40 napon belül töröljük a regisztrációs adatbázisból. Az alábbi országokban regisztrált fiókok esetén ez az időtartam hosszabb: Ausztrália és Új-Zéland (körülbelül 90 nap), Brazília és Tajvan (körülbelül 180 nap). Ez az időtartam a fiókok csalásra történő használatának megelőzését szolgálja.
 • Érdemes megjegyezni, hogy az általunk másolt adatokat a törlési kérést követően bizonyos ideig megőrizhetjük biztonsági másolatként. Ez akkor is előfordulhat, ha a fiókadatok már nem szerepelnek az aktív felhasználók adatbázisaiban.

Szervernaplófájlok

 • A Yahoo weboldalakat és szalaghirdetéseket szolgáltató számítógépei (szerverei) nagy mennyiségű adatot dolgoznak fel és tárolnak mindennap. Az így keletkező számítógépes nyilvántartásokat naplófájloknak nevezzük.
 • A naplófájlokat a fent leírtaknak megfelelően elemzési, kutatási, ellenőrzési és más célokra használjuk. Az adatokat a felhasználásukat követően hozzáférhetetlen módon tároljuk. Amíg az adatok a tárolóba nem kerülnek, Yahoo-azonosítója szerepelhet a szervereink aktív naplófájljaiban.

Anonimizálás vagy azonosítóktól való mentesítés

 • Az anonimizálás azt a folyamatot jelenti, amelynek során az adatrekordokból eltávolítjuk vagy lecseréljük a személyes azonosító adatokat, hogy az így kapott adatok ne legyenek alkalmasak a felhasználó személyének azonosítására. Ezt az eljárást az adatok azonosítóktól való mentesítésének is nevezzük. Ezt a két kifejezést szinonimaként használjuk.
 • Az adatok azonosítóktól való mentesítése során a Yahoo többlépcsős folyamatban cseréli le, csonkolja vagy törli az azonosító adatokat. Elkötelezetten törekszünk az adatvédelmi és azonosítóktól való mentesítésre szolgáló intézkedéseink folyamatos javítására és gyakorlati megvalósítására.

Anonimizálás

 • A Yahoo anonimizálási irányelvei kizárólag a kereséssel kapcsolatos naplóadatokra vonatkoznak.
 • Ezeket az adatokat a Yahoo legfeljebb 18 hónapig tárolja azonosítható formában.
 • A kereséssel kapcsolatos felhasználói naplóadatokban szereplő IP-címeket a gyűjtésük időpontjától számított 6 hónapon belül anonimizáljuk vagy töröljük.
 • oath