Palveluehdot

 1. TEIDÄN JA YAHOO!:N VÄLINEN SUHDE

  1. Tervetuloa Yahoo Suomeen. Yahoo tarjoaa Yahoo Palvelut (kuvattu alla) teille näillä Palveluehdoilla (”Ehdot”). Näissä ehdoissa ”te” tarkoittaa yksilöä, joka käyttää Yahoo Palveluita. ”Yahoo” tarkoittaa Oath (EMEA) Limited. iä (Irlannissa sijaitseva yritys. Aiemmin tunnettu nimellä Yahoo! EMEA Limited). Klikkaa tästä saadaksesi täydelliset yhteystiedot.
  2. Kun käytätte Yahoo Palveluita, pääsette käyttämään myös muiden Yahoo yhtymän yritysten ja Yahoo yhtymän ulkopuolisten yritysten tarjoamia palveluita. Yahoo ei ole vastuussa palveluista, joita se ei tarjoa. Palvelun käyttöä koskevista Palveluehdoista pitäisi aina käydä ilmi kuka tarjoaa palvelun. Teidän pitäisi aina tutkia palveluehdot, jotka liittyvät kuhunkin palveluun, jota käytätte, erityisesti silloin kun rekisteröidytte palveluun. Yahoo ehdot ovat yleensä löydettävissä linkistä, joka on jokaisen Yahoo Palvelun sivun alareunassa.
 2. EHTOJEN HYVÄKSYMINEN

  1. Käyttämällä Yahoo Palveluita suostutte noudattamaan näitä Ehtoja. Nämä ehdot sisältävät myös seuraavat ohjeet ja ehdot:

   1. Online-ohjeet
   2. Täydentävät Ehdot. Katsokaa täydellinen luettelo Täydentävistä Ehdoista https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/terms/utos/index.html / jotka soveltuvat tiettyihin Yahoo Palveluihin.
  2. Mikäli jotkut näistä asiakirjoista ovat ristiriidassa toistensa kanssa, ehdot soveltuvat järjestyksessä: Täydentävät Ehdot, Ehdot, Online-ohjeet.
  3. Ette voi käyttää Yahoo Palveluita ettekä hyväksyä Ehtoja, jos olette henkilö, jota on kielletty vastaanottamasta Yahoo Palveluita Irlannin lain tai muiden soveltuvien lakien nojalla.
  4. Nämä Ehdot muodostavat oikeudellisesti sitovan sopimuksen teidän ja Yahoon!:n välille koskien Yahoo Palveluiden käyttöänne. On tärkeää, että luette Ehdot huolellisesti. Voitte aina löytää ajantasaisen version Ehdoista täältä.
 3. YAHOO! PALVELUT

  1. Yahoo tarjoaa teille runsaan valikoiman online-resursseja, sisältäen lukuisia kommunikaatio-, haku- ja informaatiotyökaluja, yhteisöfoorumeja, sosiaalisen verkostoitumisen palveluita ja sisältö-, media- ja viihdepalveluita, joihin voidaan päästä käsiksi useiden välineiden tai laitteiden kautta, jotka voivat olla nyt tunnettuja tai myöhemmin kehitettyjä (”Yahoo Palvelut”).
  2. Yahoo Palvelut voivat sisältää mainoksia, jotka ovat välttämättömiä Yahoo:lle Yahoo Palveluiden tuottamiseksi.
  3. Yahoo Palvelut voivat sisältää tärkeitä yhteydenottoja Yahoo:lta kuten palvelutiedotteita ja hallinnollisia viestejä. Näitä yhteydenottoja pidetään osana Yahoo-jäsenyyttä, ettekä voi valita ettette vastaanota niitä.
  4. Käyttääksenne Yahoo Palveluita Teidän täytyy järjestää kaikki tarvittavat laitteet ja verkkoyhteydet omalla kustannuksellanne.
 4. REKISTERÖITYMINEN JA KÄYTTÄJÄTILIN TURVALLISUUS

  1. Suostutte antamaan oikeat ja täydelliset tiedot itsestänne, kun ne vaaditaan Yahoo Palveluiden rekisteröintilomakkeeseen (”Rekisteröintitiedot”) ja varmistamaan, että Rekisteröintitietonne pidetään ajan tasalla.
  2. Yahoo antaa teille salasanan ja Yahoo ID:n, kun saatatte loppuun Yahoo Palveluiden rekisteröintiprosessin. Olette vastuussa salasananne salassa pitämisestä ja käyttäjätilinne turvallisuudesta. Sen mukaisesti olette yksinomaisessa vastuussa kaikesta toiminnasta, joka tapahtuu teidän käyttäjätilillänne. Teidän tulee:

   1. ilmoittaa välittömästi Yahoo:lle kaikesta käyttäjätilinne luvattomasta käytöstä ja kaikista muista turvallisuuden rikkoutumisista; ja
   2. varmistua, että kirjaudutte ulos käyttäjätililtänne jokaisen käyttökerran lopuksi.
 5. NEUVOJA LAPSILLE

  1. Yahoo on kiinnostunut kaikkien käyttäjiensä, ja erityisesti lasten, turvallisuudesta ja yksityisyydestä, Tästä syystä vanhempien, jotka sallivat lastensa käyttää Yahoo Palveluita tulisi avustaa lapsiaan käyttäjätilien laatimisessa ja valvoa heidän pääsyään Yahoo Palveluihin. Sallittuasi lapsesi käyttää Yahoo Palveluita he voivat käyttää kaikkia Yahoo Palveluita mukaan lukien sähköpostia yhteisöjä ja sosiaalisen verkostoitumisen palveluita. Käytäntömme on kuitenkin, että emme anna lasten, jotka ovat rekisteröityneet alle 13-vuotiaiksi Yahoo-käyttäjiksi, käyttää Yahoo:n tarjoamia sosiaalisen verkostoitumisen palveluita.
  2. Pyydämme teitä muistamaan, että Yahoo Palvelut on suunnattu miellyttämään laajaa yleisöä. Näin ollen on velvollisuutenne huoltajana päättää onko mikään Yahoo:n Palveluista ja niiden sisällöistä sopivaa teidän lapsellenne.
 6. SISÄLTÖSUODATTIMET

  1. Käyttämällä Yahoo Palveluita saatatte altistua Käyttäjäsisällölle (selitetty alla), jota pidätte loukkaavana, sopimattomana tai vastenmielisenä.
  2. Yahoo SafeSearch on suunniteltu helpottamaan aikuisille suunnatun sisällön suodattamista Yahoo-hakutuloksista. Yahoo ei voi kuitenkaan taata, että kaikki tällainen sisältö suodatetaan pois. Tarkastakaa, että SafeSearch-suodattimenne on säädetty haluamallenne tasolle. Suosittelemme, että tarkastatte SafeSeach-asetuksenne säännöllisesti. Lisätietoa Yahoo SafeSearchista.
 7. YKSITYISYYS JA TIETOSUOJA

  1. Rekisteröintitiedot ja muut tiedot teistä käsitellään Yksityisyydensuojakäytäntömme mukaisesti. Saadaksenne lisätietoa, lukekaa täydellinen Yksityisyydensuojakäytäntömme https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/privacy/index.htm
  2. Yahoo voi käyttää, säilyttää ja paljastaa Teidän tietojanne ja Käyttäjäsisältöä:

   1. tytäryhtiöilleen maailmanlaajuisesti tarjotakseen Yahoo Palvelut teille tehokkaasti;
   2. hallinnoidakseen asianmukaisesti Teidän käyttäjätiliänne Yahoo:n ja sen tytäryhtiöiden yleisten käytäntöjen mukaisesti; ja
   3. jos laki niin vaatii tai hyvässä uskossa luulemme, että tällainen käyttäminen, säilyttäminen tai tarkastaminen on kohtuullisisti tarpeellista: (i) oikeusprosessin mukaisesti toimimiseksi, (ii) Ehtojen toimeenpanemiseksi, (iii) jotta voidaan vastata vaatimuksiin, joiden mukaan Käyttäjäsisältö loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, (iv) jotta teidän asiakaspalvelupyyntöihinne voidaan vastata, tai (v) Yahoo:n, sen käyttäjien ja yleisön oikeuksien, omaisuuden ja henkilökohtaisen turvallisuuden suojelemiseksi.
 8. KÄYTTÄJÄSISÄLTÖ JA KÄYTÖS

  1. Käyttäjänä olette yksin vastuussa kaikesta informaatiosta, datasta, tekstistä, ohjelmistoista, musiikista, äänistä, valokuvista, grafiikasta, videosta, viesteistä, merkinnöistä ja muista materiaaleista, joita lisäätte Yahoo Palveluun. (”Käyttäjäsisältö”). Suostutte siihen, että ette tee mitään tai lisää mitään Käyttäjäsisältöä Yahoo Palveluihin, joka:

   1. rikkoo mitään lakeja (esimerkiksi kunnianloukkaus), määräyksiä tai muiden oikeuksia (esimerkiksi tekijänoikeuksia tai oikeutta yksityisyydensuojaan) tai kannustaa muita tekemään niin;
   2. on siveetön, uhkaava, väkivaltainen, loukkaava, vahingollinen muille (mukaan lukien alaikäiset), toisen yksityisyyttä loukkaava, vihamielinen, ahdisteleva, syrjivä tai muuten kyseenalainen;
   3. esittää jotakin toista henkilöä tai esittää väärin käyttäjän tai Käyttäjäsisällön alkuperän tai ominaisuudet (mukaan lukien iän);
   4. on ”roskapostia” tai mitään muuta mainontaa, jota ei ole pyydetty, myynninedistämismateriaalia tai kaupallisia viestejä, paitsi alueilla, joissa tämä on nimenomaisesti sallittu ;
   5. sisältää tietokoneviruksen, haittaohjelman tai muuta pahantahtoista koodia tai linkittää sellaisiin;
   6. häiritsee tai haittaa Yahoo Palveluiden tai Yahoo Palveluihin liitettyjen palvelinten tai verkkojen normaalia käyttöä
   7. kerää Käyttäjäsisältöä tai käyttäjien tietoja, tai muulla tapaa ottaa yhteyden Yahoo Palveluihin käyttäen automatisoitua menetelmää (kuten niin sanotut harvesting botit, robotit, spiderit, tai scraperit) ilman meidän lupaamme; tai
   8. jäljentää, vaihtaa tai muulla tavalla hyödyntää mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen mitään osaa Yahoo Palveluista (mukaan lukien Käyttäjäsisältö, mainokset, ohjelmisto, ja Teidän Yahoo ID:nne).
  2. Yahoo:lla ei ole velvollisuutta tarkkailla Käyttäjäsisältöä. Yahoo voi hylätä, uudelleenluokitella tai poistaa mitä tahansa Yahoo Palveluiden kautta saatavissa olevaa Käyttäjäsisältöä, joka loukkaa Ehtoja tai on muulla tavalla paheksuttavaa. Teidän täytyy arvioida ja kantaa kaikki riskit, jotka liittyvät minkä tahansa Käyttäjäsisällön käyttämiseen, sisältäen luottamuksen minkä tahansa Käyttäjäsisällön tarkkuuteen, täydellisyyteen tai hyödyllisyyteen.
  3. Yahoo Palvelut ja siihen sisältyvät ohjelmistot saattavat sisältää turvallisuuskomponentteja, jotka mahdollistavat digitaalisten materiaalien suojaamisen. Näiden materiaalien käyttö on Yahoo:n tai Yahoo:lle sisältöä tuottavien sisällöntuottajien asettamien sääntöjen alaista. Te ette saa yrittää tehdä tyhjäksi tai kiertää mitään Yahoo Palveluihin sisällytettyjä käyttösääntöjä. Kaikki Yahoo Palveluiden tarjoamien materiaalien luvaton kopiointi, julkaisu ja edelleen levittäminen tai julkinen esittäminen on ehdottomasti kielletty.
 9. KANSAINVÄLISTÄ KÄYTTÖÄ JA VIENTI- JA TUONTISÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMISTA KOSKEVIA ERITYISIÄ HUOMAUTUKSIA
 10. Tiedostaen internetin maailmanlaajuisen luonteen sitoudut noudattamaan kaikkia verkossa tapahtuvaa käyttäytymistä ja hyväksyttävää sisältöä sääteleviä paikallisia säädöksiä. Yahoo-palveluiden käyttöön sekä ohjelmistojen, teknologian ja muun teknisen datan siirtoon, lähettämiseen ja lataamiseen Yahoo-palveluiden kautta saatetaan soveltaa Yhdysvaltojen ja muiden maiden vienti- ja tuontilakeja. Sitoudut noudattamaan kaikkia sovellettavia vientiä ja tuontia koskevia lakeja ja säädöksiä, mukaan lukien muun muassa Yhdysvaltain vientihallinnon säädökset (Export Administration Regulations, EAR) (ks. http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html) sekä Yhdysvaltain seuraamusvalvontaohjelman mukaiset säännökset (ks. http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx). Takaat ja vakuutat erityisesti, että (a) et edusta mitään valtionhallinnon vientikieltoon asettamaa kiellettyä tahoa (ks. http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm) etkä ole sovellettavien vientiä ja tuontia koskevien lakien ja säädöksien tarkoittaman minkään vientikiellon alaisen maan hallituksen jäsen; (b) et siirrä ohjelmistoja, teknologiaa ja muuta teknistä dataa Yahoo-palveluiden kautta vientikiellon alaisille tahoille tai maihin; (c) et käytä Yahoo-palveluita sotilas-, ydin- tai ohjusaseistusta tai kemiallista ja biologista aseistusta palveleviin tarkoituksiin Yhdysvaltain vientilakien vastaisesti etkä (d) siirrä, lataa tai lähetä Yahoo-palveluiden kautta mitään ohjelmistoja, teknologiaa ja muuta teknistä dataa Yhdysvaltain tai minkään muiden sovellettavien vienti- ja tuontilakien vastaisesti.

 11. LISENSSI TEILTÄ YAHOO!:LLE

  1. Te säilytätte tekijänoikeuden ja kaikki muut oikeudet, jotka Teillä jo on Käyttäjäsisältöön, jonka lisäätte palveluun, tai saatatte saataville Yahoo Palveluiden kautta. Kun lisäätte tai saatatte saataville Käyttäjäsisältöä Yahoo Palveluiden julkisesti käytettävissä oleville alueille (kuvattu alla), annatte Yahoo:lle seuraavan lisenssin.
  2. Te annatte Yahoo:lle maailmanlaajuisen, rojaltivapaan, ei-yksinomaisen käyttöoikeuden niihin valokuviin, grafiikkaan, ääniin ja videoihin, jotka te lisäätte tai teette julkisesti saatavilla oleviin osioihin Yahoo Palveluissa. Käyttöoikeus koskee Käyttäjäsisällön käyttämistä, levittämistä, toisintamista, muuttamista, kääntämistä, johdannaisten teosten valmistamista, julkista esittämistä ja julkista näyttämistä seuraavia tarkoituksia varten:

   1. tarkoitukset, joita varten Käyttäjäsisältö lähetettiin palveluun; ja
   2. Yahoo:n omaisuuden tai Yahoo Palveluiden mainostamiseen missä tahansa Yahoo:n verkossa, tai levittämis- tai yhdistämisjärjestelyn yhteydessä muiden organisaatioiden, yksilöiden tai näiden verkkosivujen kanssa. Käyttöoikeus on voimassa vain niin kauan kuin te pidätte Käyttäjäsisältöänne Yahoo Palvelussa, ja päättyy, kun te tai Yahoo poistaa Käyttäjäsisällön Yahoo Palveluista.
  3. Kaikelle muulle Käyttäjäsisällölle, jonka te lisäätte tai teette julkisesti saatavaksi Yahoo:n julkisille aluille, te myönnätte maailmanlaajuisen, rojaltivapaan, ei-yksinomaisen, pysyvän, peruuttamattoman ja täysin alilisensoitavan käyttöoikeuden käyttämiseen, levittämiseen, toisintamiseen, muokkaamiseen, julkaisemiseen, kääntämiseen, johdannaisten teosten valmistamiseen, julkiseen esittämiseen ja julkiseen näyttämiseen. Käyttöoikeus koskee Yahoo:n verkkoa ja levittämis- tai yhdistämisjärjestelyjä muiden organisaatioiden, yksilöiden tai näiden verkkosivujen kanssa missä tahansa muodossa tai tallennusvälineessä, mukaan lukien nyt tunnetut tai myöhemmin kehitettävät. Teidän Käyttäjäsisältönne ja siihen liittyvä julkinen Yahoo Palveluiden käyttäjäprofiili voi näkyä muiden maiden paikallisilla Yahoo Sivustoilla
  4. ”Julkisesti saatavilla olevat” Yahoo:n alueet ovat ne Yahoo Palveluiden alueet, jotka Yahoo on tarkoittanut suuren yleisön saataville. Esimerkiksi Yahoo Palveluiden julkisesti saatavilla olevat alueet sisältävät ne osiot Yahoo Profileista, jotka ovat avoimia sekä tuttaville, että vierailijoille. Julkisesti saatavilla olevat Yahoo:n alueet eivät sisällä niitä Yahoo Profileiden osioita, jotka näkyvät vain tuttaville, tai Yahoo Palveluita, jotka on tarkoitettu yksityiseen kommunikaatioon, kuten Yahoo Sähköposti.
  5. Olette yksin vastuussa kaikesta henkilökohtaisesta datasta tai informaatiosta, jonka päätätte paljastaa ja tehdä julkiseksi Yahoo Palveluiden kautta. Yahoo ei ole vastuussa tällaisen henkilökohtaisen tiedon paljastumisesta ja julkisesta saatavuudesta. Mikä tahansa henkilökohtainen tieto (tai mikä tahansa muu Käyttäjäsisältö), joka on lähetetty julkisesti saatavilla oleville alueille voi pysyä julkisesti saatavilla määräämättömän ajan.
  6. Yahoo Palveluiden, mukaan lukien teidän Käyttäjäsisältönne, tekninen käsittely ja tiedonsiirto, saattavat sisältää (a) tiedonsiirtoja lukuisten tietoliikenneverkkojen yli; ja (b) muutoksia tietoliikenneverkkojen ja laitteiden teknisiin vaatimuksiin sopeutumiseksi ja niiden noudattamiseksi. Te annatte tämän lisenssin salliaksenne Yahoo:n tehdä nämä toimet.
 12. PALAUTE YAHOOLLE!

  1. Mikäli esitätte ideoita, ehdotuksia, dokumentteja ja/tai ehdotuksia (”Palaute”) Yahoo:lle ehdotus- tai palauteverkkosivujen kautta, sitoudut seuraaviin ehtoihin:

   1. Palaute ei sisällä luottamuksellista tai yksinoikeudella varustettua tietoa;
   2. Yahoo:lla ei ole minkäänlaista velvollisuutta pitää salassa ilmaistua tai vihjattua Palautetta koskevaa tietoa;
   3. Yahoo:lla on oikeus käyttää ja tuoda esiin (tai olla käyttämättä tai tuomatta esiin) Palautetta mihin tahansa tarkoitukseen kaikilla tavoin missä tahansa mediassa maailmanlaajuisesti;
   4. Yahoo:lla saattaa jo olla samankaltaisia Palautteita käsiteltävänä tai kehitteillä;
   5. Palautteestanne tulee automaattisesti Yahoo:n omaisuutta synnyttämättä Yahoo:lle minkäänlaisia velvollisuuksia teitä kohtaan. Tulette luopumaan samalla myös moraalisista oikeuksistanne; ja
   6. Teillä ei ole oikeutta minkäänlaiseen korvaukseen tai hyvitykseen Yahoo:lta missään olosuhteissa
 13. VASTUUVAPAUS

  1. Sovellettavaksi tulevan lain sallimissa rajoissa sitoudutte täysimääräisesti korvaamaan

   ja vapauttamaan Yahoo:n, sen tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, toimihenkilöt, edustajat, agentit, lisenssinantajat, brändikumppanit ja muut kauppakumppanit ja työntekijät vastuusta sekä olemaan esittämättä oikeudellisia vaatimuksia heitä kohtaan. Edellä mainittu koskee muun muassa oikeudellisia kustannuksia, jotka ovat seurausta kolmannen osapuolen toimista, jotka johtuvat tai ovat seurausta Teidän Yahoo:lle toimittamastanne tai saatavaksi tuomastanne käyttäjäsisällöstä, Teidän Yahoo Palveluiden käyttämisestänne tai muusta yhteydestä Yahoo Palveluihin, ehtojen rikkomisesta tai kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksesta.
 14. YLEISET KÄYTÄNNÖT

  1. Yahoo voi laatia Yahoo Palveluiden käyttöä koskevia yleisiä käytäntöjä ja rajoituksia,

   jotka koskevat säilytettävien kommunikaatioviestien ja Käyttäjäsisällön säilytysajan päivissä mitattavaa enimmäiskestoaikaa, käyttäjäsisällön enimmäiskokoa ja lukumäärää tai kommunikaatioviestejä, joita yksi tili voi lähettää ja vastaanottaa, enimmäistallennustilan määrää, joka voidaan myöntää yhdelle tilille sekä niiden kertojen enimmäismäärää (ja kestoaikaa), jolloin Teillä on pääsy Yahoo Palveluihin tiettynä ajanjaksona.
  2. Yahoo voi muuttaa näitä yleisiä käytäntöjä ja rajoituksia antaen teille kohtuullisen varoitusajan ennen kuin muutokset toteutetaan osion 22 mukaisesti.
 15. MUUTOKSET YAHOO PALVELUIHIN

  1. Yahoo innovoi jatkuvasti tarjotakseen Yahoo Palveluiden käyttäjille parhaan mahdollisen kokemuksen. Sen vuoksi Yahoo voi muuttaa, keskeyttää, lakkauttaa tai peruuttaa mitä tahansa Yahoo Palveluita väliaikaisesti tai pysyvästi. Emme välttämättä ilmoita teille etukäteen muutoksista tai keskeytyksistä, jotka eivät olennaisesti haittaa käyttäjiämme tai olennaisesti rajoita Yahoo Palveluiden käyttämistä, esimerkkeinä toimintojen ja ominaisuuksien lisäykset tai muutokset rekisteröitymisprosessiin.
  2. Osion 22 mukaisesti kerromme teille kohtuullista varoitusaikaa noudattaen etukäteen Yahoo Palveluiden muutoksista ja peruutuksista, jotka haittaavat olennaisella tavalla käyttäjiämme tai olennaisesti rajoittaa Yahoo Palveluiden käyttöä. Tämä antaa teille riittävän ajan tallentaa Palveluissa mahdollisesti olevan Käyttäjäsisällön.
  3. Sellaisten muutosten osalta, jotka meidän on tehtävä täyttääksemme turvallisuus-, lainmukaisuus ja hallinnolliset vaatimukset emme välttämättä pysty noudattamaan yllä mainittua aikataulua. Ilmoitamme teille tällaisista muutoksista niin nopeasti kuin on mahdollista.
 16. TILIN/SÄHKÖPOSTIOSOITTEEN PERUMINEN

  1. Voitte koska tahansa peruuttaa Yahoo tilinne, siihen liittyvän sähköpostiosoitteenne ja pääsyn Yahoo Palveluihin vierailemalla Yahoo:n Tilin Poisto -sivulla. Lisätietoa tästä löydät osoitteesta Help Page
  2. Yahoo voi teille siitä ilmoittamatta välittömästi kieltää tai rajoittaa pääsynne Yahoo tileillenne, tiettyihin Yahoo Palveluihin tai näihin liittyviin sähköpostiosoitteisiin seuraavista syistä:

   1. rikotte Ehtoja, mukaan lukien siihen sisältyvät sopimukset tai ohjeet;
   2. lainvalvonta- tai muut valtionviranomaiset sitä pyytävät
   3. odottamattomat tekniset tai turvallisuus syyt tai ongelmat; tai
   4. pitkään kestänyt ei-aktiivinen ajanjakso
  3. Yahoo tekee kyseiset päätökset yksinomaisella päätös- ja harkintavallalla. Yahoo ei ole vastuussa mistään tappiosta, jota teille koituu tilinne ja siihen liittyvän sähköpostiosoitteen peruutuksesta tai pääsynne epäämisestä Yahoo Palveluihin.
  4. Yahoo tilinne peruutus voi sisältää seuraavaa:

   1. Yahoo Palveluiden käyttöoikeuden poistaminen Palveluiden sisältämiin palveluihin; ja
   2. tiliinne liittyvän tai siihen sisältyvän informaation ja Käyttäjäsisällön poistaminen.
 17. MAINONTA

  1. Yahoo voi myydä, lisensoida ja/tai esittää mitä tahansa mainontaa, linkkejä, myynnin
  2. edistämis- ja/tai jakeluoikeuksia, jotka liittyvät Käyttäjäsisältöönne. Yahoolla on oikeus kaikkiin tuloihin, jotka ovat seurausta mainonnasta, linkkien tai myynninedistämisoikeuksien myynnistä tai lisensoinnista.

  3. Kaupankäyntinne mainostajien kanssa, joka tapahtuu Yahoo Palveluiden kautta, on yksinomaan teidän ja liikekumppaninne välinen asia käsittäenmyynninedistämistoimiin osallistumisen tai tavaroiden ja palveluiden maksun ja jakelun sekä muut ehdot, takuut tai esitykset, jotka liittyvät kyseiseen kaupankäyntiin,.
 18. ULKOISET LINKIT JA SISÄLTÖ

  1. Yahoo Palvelut voi sisältää sisältöä, sovelluksia ja palveluita muilta, tai linkkejä muille ulkoisille WWW-sivustoille tai lähteisiin (”Ulkoinen sisältö”). Kaikki Ulkoinen sisältö on ulkoisen palveluntarjoajan vastuulla ja he toimittavat sen omien ehtojensa mukaan. Yahoo ei pysty kontrolloimaan tai hyväksymään Ulkoista sisältöä, eikä Yahoo ole vastuussa tällaisen sisällön saatavuudesta, tarkkuudesta tai luotettavuudesta. Lisäksi Yahoo ei ole vastuussa mahdollisista tappioistanne, joita kärsitte luottaessanne Ulkoiseen sisältöön. Mahdolliset riita-asiat, jotka johtuvat Ulkoisesta sisällöstä tulee hoitaa suoraan ulkoisen tarjoajan kanssa.
 19. YAHOON YKSINOIKEUDET
  1. Yahoo Palvelut, mukaan lukien tarvittavat ohjelmistot, joita käytetään Yahoo Palveluiden yhteydessä (”Ohjelmisto”), pitää sisällään yksityisoikeudellista ja luottamuksellista tietoa, joka on suojattu soveltuvilla immateriaalioikeuksilla ja muulla lainsäädännöllä. Mainoksissa oleva sisältö tai informaatio, joka teille esitetään Yahoo Palveluiden kautta voi olla suojattu tekijänoikeudella, tavaramerkillä, toiminimioikeudella, patentilla tai muulla immateriaalioikeudella. Ellei sovellettava laki nimenomaisesti salli tai teillä ei ole Yahoo Palveluiden tai kyseeseen tulevan lisenssinantajan (kuten mainostajan) myöntämää valtuutusta, ette voi käyttää, jakaa, toisintaa, muokata, julkaista, kääntää, luoda johdannaisia teoksia, vuokrata, myydä, esittää tai levittää julkisesti Yahoo Palveluita, mitään Käyttäjäsisältöjä tai Ohjelmistoja.
  2. Yahoo antaa teille henkilökohtaisen, ei-siirrettävän ja ei-yksinomaisen olevan lisenssin objektikoodin ja Ohjelmiston käyttämiseksi yhdellä tietokoneella. Ette kuitenkaan voi (ettekä voi sallia toisen henkilön) kopioida, muokata, luoda johdannaisia teoksia, käänteisesti selvittää tai muutoin yrittää saada tietoa lähdekoodia, myydä, jakaa, alilisensoida, myöntää vakuutta tai muutoin siirtää mitään Ohjelmistoon liittyvää oikeutta. Yllä mainittu ei kuitenkaan päde, jos teillä on nimenomainen valtuutus näihin toimiin lainsäädännön nojalla tai relevantin lisenssinantajan luvalla.
  3. Ette saa käyttää Yahoo Palveluita mitenkään muutoin kuin sen käyttöliittymän kautta, jonka Yahoo teille tarjoaa palvelun käyttämiseksi, ellei teillä ole annettu tähän erikseen kirjallista lupaa Yahoolta.
 20. TAKUURAJOITUKSET

  1. Yahoo Palvelut ja Ohjelmistot toimitetaan sellaisenaan eivätkä Yahoo, sen tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt ja lisenssinantajat voi antaa teille mitään takuita niitä koskien. Erityisesti Yahoo, sen tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt ja lisenssinantajat eivät voi vastata tai taata, että:

   1. Yahoo Palveluiden ja Ohjelmistojen käyttönne vastaa teidän vaatimuksianne
   2. Yahoo Palveluiden ja Ohjelmistojen käyttönne on keskeyttämätöntä, oikea-aikaista, turvallista tai virheetöntä;
   3. mikään tieto, jonka saatte Yahoo Palveluita tai Ohjelmistoja käyttämällä on täsmällistä tai luotettavaa; ja
   4. minkään Yahoo Palveluiden osana toimitetun Ohjelmiston toimimisessa olevat puutteet korjataan.
   5. Mitkään varaumat tai muut ehdot (mukaan lukien mitkään epäsuorat ehdot kaupankäyntikelpoisuudesta tai tyydyttävästä laadusta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, palvelun toimittaminen normaalina pidettävää huolellisuutta noudattaen, immateriaalioikeuksien loukkaamattomuus tai kuvauksen noudattaminen) eivät koske Yahoo Palveluita tai Ohjelmistoja.
   6. Mikään näissä ehdoissa ei vaikuta teidän laillisiin oikeuksiinne, joihin teillä on aina oikeus kuluttajana, ja joista ette voi sopimuksella luopua tai sopia toisin.
 21. VASTUUNRAJOITUKSET

  1. Ellei Ehdoista muuta johdu, Yahoo, sen tytäryhtiöt, alihankkijat ja lisenssinantajat eivät ole vastuussa Teille, tai velvollisia maksamaan Teille korvauksia mistään taloudellisista tappioista tai tilaisuuden, goodwill-arvon, maineen, liiketoimien, liikevaihdon, voiton tai säästöjen menetyksestä tai niiden saamatta jäämisestä tai turhista kuluista koskien:

   1. informaatiota tai Käyttäjäsisältöä, joka on kadonnut, turmeltunut tai jaeltu väärin;
   2. vahinkoa tietokonevälineistöllenne, internet-yhteydellenne, lataus- tai näyttölaitteellenne tai tietojen häviämisestä, joka seuraa minkään materiaalin lataamisesta;
   3. muutoksia, jotka Yahoo tekee Yahoo Palveluihin tai Ohjelmistoon;
   4. Yahoo Palveluiden tai Ohjelmistojen käytöstä poistumista tai poissaoloa;
   5. menetyksiä, jotka eivät voineet olla kohtuudella odotettavissa, koska te käytitte Yahoo Palveluita tai Ohjelmistoja liiketoimintaan;
   6. tappioita joita saatatte kärsiä, jos olette loukanneet Ehtoja millään tavoin, mukaan lukien se, että, ette ole antaneet tarkkoja ja ajantasaisia Rekisteröintitietoja tai mikäli ette pitäneet salasanaanne ja käyttäjätilinne tietoja turvassa ja salaisina.
  2. Nämä rajoitukset ovat voimassa riippumatta siitä onko Yahoo:lle ilmoitettu tai olisiko sen pitänyt tietää menetysten mahdollisuudesta.
  3. Otamme vastuun mikäli vammaudutte tai kuolette huolimattoman menettelymme suorana seurauksena. Emme rajoita tätä vastuuta. Joidenkin maiden lait eivät salli tiettyjen takuiden tai vastuiden rajoittamista sopimuksella. Tästä johtuen jotkut yllä olevista rajoituksista eivät välttämättä koske teitä.
 22. VASTUUVAPAUSLAUSEKE KOSKIEN TALOUDELLISTA, TERVEYDELLISTÄ JA OIKEUDELLISTA INFORMAATIOTA

  1. Yahoo Palveluiden kautta saatu tieto on tarkoitettu vain tiedonhakuun eikä sitä tule koskaan käyttää pätevän ammattilaisen antaman ohjeen korvikkeena. Jotkut Yahoo Palveluissa annetut tiedot saattavat päteä vain joissakin maissa. Yahoo Palveluissa olevassa informaatiossa ja Käyttäjäsisällössä esitetyt mielipiteet ovat yksittäisen tekijänsä mielipiteitä, eivätkä ole näin ollen Yahoo:n mielipiteitä.
  2. Jos käytätte Yahoo Palveluita taloudellisen tiedon etsimiseen, mukaan lukien tiedot yrityksistä, osakkeiden hinnoista, sijoituksista tai arvopapereista, olkaa hyvä ja lukekaa yllä olevat osiot 19-20 uudelleen. Yahoo Palveluiden kautta saatua tietoa ei tulisi koskaan käyttää ammattimaisen taloudellisen neuvonnan korvikkeena. Mikään Yahoo Palveluiden sisältö ei ole tarkoitettu kaupankäynti- tai investointitarkoituksiin. Yahoo, sen tytäryhtiöt, alihankkijat ja lisenssinantajat eivät ole vastuussa mistään taloudellisista, kaupankäynnillisistä tai investointipäätöksistä, jotka on tehty tällaisen tiedon perusteella.
  3. Yahoo Palveluiden kautta saatua tietoa ei tulisi koskaan käyttää ammattimaisen lääketieteellisen neuvonnan, tutkimuksen, diagnosoinnin tai hoidon korvikkeena. Hankkikaa aina ohjeet lääkäriltänne tai muulta pätevältä terveydenhuollon ammattilaiselta ennen kun aloitatte uuden hoidon tai teette muutoksia käytössä olevaan hoitoonne.
  4. Yahoo Palveluiden kautta saatua tietoa ei tulisi koskaan käyttää ammattimaisen oikeudellisen neuvonnan korvikkeena. Hankkikaa aina ohjeet pätevältä, kyseisellä alueella toimimisoikeudet saaneelta lakimieheltä ennen kun toimitte millään tavalla, joka saattaa vaikuttaa laillisiin oikeuksiinne.
 23. TIEDOTE

  1. Voitte kommunikoida Yahoo:n kanssa tässä] annettujen yhteystietojen kautta.
  2. Yahoo voi antaa teille tiedotteita (kuten niitä, jotka koskevat Palveluehtojen muutoksia) useilla tavoilla mukaan lukien sähköposti, posti, tekstiviesti, online-viesti Yahoo Palveluissa tai muita kohtuullisia menetelmiä käyttäen. Ilmoitukset Yahoo Palveluista, joihin ei tarvitse rekisteröityä lähetetään yleensä online-viesteinä Yahoo Palvelussa.
  3. Jos loukkaatte näitä ehtoja käyttämällä Yahoo Palveluita luvattomilla menetelmillä, ette välttämättä vastaanota tiedotteita. Sitoudutte siihen, että teidän oletetaan saaneen kaikki viestit, jotka olisitte saanut, mikäli olisitte käyttänyt Yahoo Palveluita luvallisin keinoin.
 24. TAVARAMERKKITIETOA

  1. Yahoo:n tavaramerkit, tuotenimet, tuotemerkit ja muut Yahoo logot, brändin ominaisuudet ja tuotteiden ja palveluiden nimet ovat tavaramerkkejä ja Oath Holdings Inc.:in omaisuutta (Yahoo Merkit). Sitoudutte olemaan käyttämättä millään tavalla Yahoo Merkkejä ilman Yahoo:n etukäteistä, kirjallista suostumusta. Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoja.
 25. EHDOT JA TEKIJÄNOIKEUSLOUKKAUKSET

  1. Olkaa hyvä ja Ilmoittakaa kaikki Ehtojen loukkaukset Asiakaspalveluumme.
  2. Yahoo kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja pyydämme käyttäjiämme toimimaan samoin. Mikäli katsotte, että teidän immateriaalioikeuksianne on loukattu Yahoo Palveluissa, ilmoittakaa asiasta tekijänoikeuskäytännössämme
 26. MUUTOKSET NÄIHIN EHTOIHIN

  1. Yahoo voi päivittää näitä Ehtoja tulevaisuudessa monista syistä, mukaan lukien lakimuutosten huomioon ottaminen ja Yahoo Palveluiden muutosten huomioiminen. Annamme Käyttäjälle ilmoituksen kaikista aineiston muutoksista riittävän ajoissa ennen kuin otamme ne käyttöön. Ilmoitukset tehdään yllä olevan osion 22 mukaisesti.
  2. Jos ette suostu noudattaman Ehtojen muutoksia, teidän täytyy lopettaa Yahoo Palveluiden ja Ohjelmiston käyttäminen. Ajantasainen versio Ehdoista löytyy täältä.
 27. YLEISIÄ TIETOJA

  1. Koko Sopimus. Nämä Ehdot (mukaan lukien soveltuvat online-ohjeet, joihin on viitattu yllä), muodostavat koko sopimuksen Teidän ja Yahoo:n välillä ja määräävät Teidän Yahoo Palveluiden käytöstänne, ja ovat ensisijaisia suhteessa kaikkiin aiempiin versioihin näistä Ehdoista Teidän ja Yahoo:n välillä koskien Yahoo Palveluiden käyttöä. Saatatte olla sellaisten täydentävien ehtojen kohteena, jotka saattavat soveltua kun käytätte tai ostatte joitakin Yahoo Palveluita, niihin liittyviä palveluita tai sisältöjä tai ohjelmistoja muilta organisaatioilta tai henkilöiltä.
  2. Sovellettavan lain ja oikeuspaikan valinta. Sopimusosapuolten suhde, nämä Ehdot ja mitkä tahansa sopimuksenulkoiset velvoitteet niihin liittyen ovat Irlannin lakien alaisia. Irlannin tuomioistuimet ovat toimivaltaisia käsittelemään kaikki näihin Ehtoihin tai niihin liittyviin sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin liittyvät riidat.
  3. Kummankaan osapuolen ei oleteta luopuneen mistään näiden Ehtojen mukaisista oikeuksista vaikka osapuoli olisi viivästynyt niiden käyttämisessä tai ei olisi käyttäneet niitä lainkaan. Mikäli toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkun Ehtojen kohdan pätemättömäksi, muut Ehtojen kohdat säilyvät täysin voimassa.
  4. Yahoo tai te ette voi siirtää mitään näistä Ehdoista, paitsi Yahoo voi siirtää minkä tahansa Ehdoista yritykselle, joka on Yahoo:n tytäryhtiö tai holding-yhtiö tai kyseisen holding-yhtiön tytäryhtiö. Yahoo antaa Teille ilmoituksen riittävän ajoissa ennen mahdollista siirtoa. Ilmoitukset tehdään yllä olevan osion 22 mukaisesti.
  5. Mikäli Yahoo tai te ette voi tehdä mitä on luvattu näissä ehdoissa, koska jokin on kohtuullisten toimintamahdollisuuksiemme ulkopuolella, Yahoo tai te ette ole vastuussa siitä. Jos tällaiset tapahtumat jatkuvat kauemmin kuin kolme kuukautta, Yahoo tai te voitte irtisanoa nämä ehdot välittömästi antamalla asiasta kirjallisen ilmoituksen.
  6. Näissä Ehdoissa käytetyt osioiden nimet ovat vain luettavuuden helpottamista varten eikä niillä ole oikeudellisia tai sopimuksen sisältöön liittyviä vaikutuksia.
  7. Sanat ”sisältää” ja ”sisältäen” tarkoittavat näissä Ehdoissa merkityksiä, jotka eivät tyhjenny niitä seuraaviin sanoihin.
  8. Elleivät Ehdoissa toisin todeta, tällä sopimuksella ei luoda oikeuksia kolmansille osapuolille.
  9. Yahoo -käyttäjätilinne ei ole siirrettävissä ja kaikki oikeudet Yahoo ID:hen ja käyttäjätilinne sisältämään sisältöön mitätöidään kuollessanne. Jos vastaanotamme kopion kuolintodistuksesta, kyseessä oleva käyttäjätili voidaan mitätöidä ja kaikki sen sisällöt poistaa lopullisesti.

Nämä ehdot on viimeksi päivitetty 2018-02-01

 • oath