Kasutustingimused

 1. TEIE SUHE YAHOO!-GA

  1. Tere tulemast Yahoo Eesti lehele. Yahoo pakub Yahoo Teenuseid (kirjeldatud allpool) vastavalt käesolevatele kasutustingimustele („Tingimused”). Käesolevates Tingimustes tähendab „Teie” isikut, kes kasutab Yahoo Teenuseid. „Yahoo” tähendab firmat Oath (EMEA) Limited. (Iirimaal asutatud äriühing. varem tuntud kui Yahoo! EMEA Limited). Klõpsake siia täielike kontaktandmete saamiseks.
  2. Kui Te kasutate Yahoo Teenuseid, siis saate ligipääsu teenustele, mida pakuvad teised Yahoo kontserni äriühingud ja äriühingud väljaspool Yahoo kontserni. Yahoo ei vastuta teenuste eest, mida ta ei osuta. Teenust reguleerivad kasutustingimused peaksid alati selgitama, kes teenust osutab. Iga teenuse puhul, mida Te kasutate, peaksite alati lugema kasutustingimusi, eriti teenuse kasutamiseks registreerimisel. Yahoo tingimused leiate tavaliselt iga Yahoo Teenuste lehe allosast toodud lingi alt.
 2. TINGIMUSTEGA NÕUSTUMINE

  1. Kasutades Yahoo Teenuseid, nõustute käesolevaid Tingimusi järgima. Käesolevad Tingimused hõlmavad ka järgmisi juhiseid ja tingimusi:

   1. veebijuhised
   2. Täiendavad Kasutustingimused Vaadake täielikku nimekirja Täiendavatest Kasutustingimustest, kohaldatakse konkreetsetele Yahoo Teenustele.
  2. Kui mõni nendest dokumentidest on teistega vastuolus, kohaldatakse tingimusi järgmises järjekorras: Täiendavad Kasutustingimused, Tingimused, veebijuhised.
  3. Te ei tohi Yahoo Teenuseid kasutada ega tingimustega nõustuda, kui Te olete isik, kellel on keelatud Yahoo Teenuseid kasutada Iirimaa seaduste ja teiste kohalduvate seaduste alusel.
  4. Käesolevad Tingimused moodustavad õiguslikult siduva kokkuleppe Tteie ja Yahoo vahel seoses Teie poolt Yahoo Teenuste kasutamisega. On oluline, et võtaksite aega ja loeksite neid hoolikalt. Tingimuste kehtiv versioon on alati kättesaadav siin.
 3. YAHOO! TEENUSED

  1. Yahoo pakub Teile laia valikut veebipõhiseid ressursse, sealhulgas erinevaid suhtlus-, otsingu- ja teabevahendeid, kogukondade foorumeid ja sotsiaalvõrgustike teenuseid, sisu-, meedia- ja meelelahutusteenuseid oma atribuutide võrgustiku kaudu, mis on kättesaadavad erinevate vahendite või seadmete kaudu, mis on juba olemas või arendatakse välja hiljem („Yahoo Teenused”).
  2. Yahoo Teenused võivad sisaldada reklaame, mis on vajalikud selleks, et Yahoo saaks Yahoo Teenuseid pakkuda.
  3. Yahoo Teenused võivad sisaldada olulisi teadaandeid Yahoo-lt, nagu näiteks teenuse teadaanded ja haldussõnumid. Neid teadaandeid loetakse Yahoo liikmelisuse osaks ning nende saamisest ei ole Teil võimalik loobuda.
  4. Yahoo Teenuste kasutamiseks peate Te kõik vajalikud seadmed ja võrguühendused muretsema omal kulul.
 4. REGISTREERIMINE & KONTO TURVALISUS

  1. Te nõustute andma täpset ja täielikku teavet enda kohta, kui seda küsitakse Yahoo Teenuste registreerimisvormil („Registreerimisandmed”) ning tagama, et Teie Registreerimisandmed on ajakohased.
  2. Yahoo Teenuste registreerimisprotsessi täitmisel annab Yahoo Teile salasõna ja Yahoo ID. Te olete vastutav oma salasõna konfidentsiaalsuse ja konto turvalisuse säilitamise eest. Vastavalt olete Te ka täielikult vastutav kõigi tegevuste eest, mis toimuvad Teie kontol. Te peate:

   1. teavitama Yahoo-d koheselt Teie konto mis tahes volitamata kasutamisest ja mis tahes muust turvalisuse rikkumisest ning
   2. tagama, et Te logite oma kontolt välja iga seansi lõpus.
 5. NÕUANDED LASTELE

  1. Yahoo hoolib kõigi oma kasutajate, eriti laste, ohutusest ja privaatsusest. Sel põhjusel peaksid lapsevanemad, kes soovivad oma lastel lubada Yahoo Teenustele ligi pääseda, aitama neil luua ja seadistada kontod ning teostama järelevalvet nende poolt Yahoo Teenuste kasutamise üle. Kui võimaldate oma lapsele ligipääsu Yahoo Teenustele, pääsevad nad ligi kõikidele Yahoo Teenustele, sealhulgas e-post ja kogukonnad ning sotsiaalvõrgustike teenused. Siiski on meie põhimõte mitte lubada alla 13-aastastel lastel, kes on registreerunud Yahoo kasutajaks, kasutada Yahoo poolt pakutavaid sotsiaalvõrgustike teenuseid.
  2. Palun pidage meeles, et Yahoo Teenused on kujundatud nii, et need oleksid atraktiivsed laiale auditooriumile. Vastavalt sellele on Teie kui seadusjärgse hooldaja kohustus teha kindlaks, kas mis tahes Yahoo Teenused ja nende sisu on sobiv Teie lapsele.
 6. SISU FILTRID

  1. Yahoo Teenuseid kasutades võite Te sattuda Kasutaja Sisule (kirjeldatud allpool), mida Te peate solvavaks, sündsusetuks või vaieldavaks.
  2. Yahoo SafeSearch on mõeldud selleks, et aidata filtreerida Yahoo Search otsitulemuste hulgast välja täiskasvanuile suunatud sisu. Siiski ei saa Yahoo tagada, et kogu täiskasvanuile suunatud sisu välja filtreeritakse. Palun kontrollige, et Teie SafeSearch filter oleks seadistatud Teie soovitud tasemele. Soovitame Teil oma SafeSearch seadeid perioodiliselt kontrollida. Rohkem teavet Yahoo SafeSearch kohta.
 7. PRIVAATSUS & ANDMETE AVALIKUSTAMINE

  1. Registreerimisandmeid ja muud teavet Teie kohta töödeldakse vastavalt meie privaatsuspoliitikale. Lisateabe saamiseks vaadake palun meie täielikku Yahoo privaatsuspoliitikat veebilehel https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/privacy/index.htm/.
  2. Yahoo võib Teie teabele ja Kasutaja Sisule juurde pääseda, seda säilitada ja avaldada:

   1. endaga seotud äriühingutele kogu maailmas eesmärgiga pakkuda Teile Yahoo Teenuseid tõhusal moel;
   2. eesmärgiga hallata Teie kontot nõuetekohaselt vastavalt Yahoo või sellega seotud äriühingute tavapärastele tegevusreeglitele; ning
   3. kui see on nõutav seadusega või heas usus, et mis tahes selline juurdepääs, säilitamine või avaldamine on mõistlikult vajalik selleks, et: (i) järgida õiguslikke nõudeid; (ii) rakendada Tingimusi; (iii) vastata nõuetele, et mis tahes Kasutaja Sisu rikub kolmandate osapoolte õigusi; (iv) vastata Teie klienditeeninduse taotlustele; või (v) kaitsta Yahoo, selle kasutajate ja avalikkuse õigusi, vara või isiklikku turvalisust.
 8. KASUTAJA SISU JA TEGEVUS

  1. Te olete ainuvastutav kogu teabe, andmete, teksti, tarkvara, muusika, heli, fotode, graafika, videote, sõnumite, siltide ja muude materjalide eest, mille Te Yahoo-s avaldate („Kasutaja Sisu”). Te nõustute mitte tegema midagi ega sisestama mis tahes Kasutaja Sisu Yahoo Teenustesse, mis:

   1. rikub mis tahes õigusakte (näiteks laimu puudutavad sätted) või määrusi või teise isiku õigusi (näiteks autoriõiguse või isikuandmete kaitse sätted) või julgustab teisi seda tegema;
   2. on ropp, ähvardav, vägivaldne, solvav, teisi, sealhulgas alaealisi, kahjustav, teise isiku privaatsust riivav, vihkamist õhutav, ahistav, diskrimineeriv või muu viisil ebasobiv;
   3. kehastab teist isikut või esitleb vääriti kasutaja või Kasutaja Sisu päritolu või omadusi (sealhulgas vanust);
   4. on rämpspost või mis tahes muus vormis volitamata reklaam, reklaammaterjalid või kaubanduslikud teated, välja arvatud nendes kohtades, kus see on sõnaselgelt lubatud (palun lugege meie täielikku Rämpsposti Poliitikat;
   5. hõlmab arvutiviiruseid, pahavara või mis tahes muud pahatahtlikku koodi või sisaldab viiteid nendele;
   6. mis häirib või kahjustab Yahoo Teenuste või Yahoo Teenustega seotud serverite või võrgustike tavapärast toimimist;
   7. kogub Kasutaja Sisu või kasutajate andmeid või muul viisil pääseb ligi Yahoo Teenustele automaatsete vahenditega (nagu kogumisbotid, robotid, ämblikud ja kaabitsad) ilma meie loata; või
   8. reprodutseerib, kaupleb või kasutab muul viisil mis tahes kaubanduslikel eesmärkidel ära mis tahes osa Yahoo Teenustest (sealhulgas Kasutaja Sisu, reklaamid, tarkvara ja Teie Yahoo ID).
  2. Yahoo-l ei ole kohustust Kasutaja Sisu seireks. Yahoo võib lükata tagasi, ümber kategoriseerida või kustutada mis tahes Yahoo Teenuste kaudu kättesaadava Kasutaja Sisu, mis rikub kasutustingimusi või on muul moel vaieldav. Te peate hindama ja kandma kõiki mis tahes Kasutaja Sisu kasutamisega seotud riske, sealhulgas tuginemine mis tahes Kasutaja Sisu õigsusele, täielikkusele või kasulikkusele.
  3. Yahoo Teenused ja Yahoo Teenustesse kaasatud tarkvara võib hõlmata turvaelemente, mis võimaldavad kaitsta digitaalseid materjale. Nimetatud materjalide kasutamine on allutatud Yahoo või sisu pakkujate, kes pakuvad sisu Yahoo Teenustele, poolt kehtestatud kasutusreeglitele. Te ei tohi püüda Yahoo Teenustesse kaasatud kasutusreeglite täitmisest hoiduda ega mööda pääseda. Mis tahes Yahoo Teenuste poolt pakutud mis tahes materjalide volitamata reprodutseerimine, avaldamine, edasine levitamine või avalik väljapanek on rangelt keelatud.
 9. ERIKEELUD RAHVUSVAHELISEKS KASUTAMISEKS JA VASTAVUS EKSPORDI JA IMPORDI REEGLITELE
 10. Mõistes Interneti rahvusvahelist olemust, nõustute täielikult täitma kõiki kohalikke reegleid, mis käsitlevad veebis käitumist ja vastuvõetavat sisu. Yahoo teenuste kasutamine ja edastamine, tarkvara, tehnika ja muude tehniliste andmete postitamine ja üleslaadimine Yahoo teenuste kaudu võib olla reguleeritud Ameerika Ühendriikide ja muude riikide ekspordi- ja impordiseadustega. Nõustute täielikult järgima kõiki kehtivaid ekspordi ja impordi kohta käivaid seadusi ja regulatsioone, kaasa arvatud Ameerika Ühendriikide ekspordikontrolli seadust (vt http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html ) ja sanktsioonide programmi (vt http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx ). Eraldi väljendate ja kinnitate, et te: (a) ei ole üheski valitsuse välja antud ekspordi välistamise nimekirjas keelustatud pooleks (vt http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm ) ega ole kohaldatavate ekspordi-, impordiseaduste ega regulatsioonide kohaselt ühegi muu keelustatud ekspordiga riigi valitsuse liige; (b) ei edasta tarkvara, tehnikat ega muid tehnilisi andmeid Yahoo teenuste kaudu keelustatud ekspordiga pooltele või riikidele; (c) ei kasuta Yahoo teenuseid sõjanduslike, tuuma-, keemia- ega bioloogiliste relvade ega rakettide lõppkasutuse tarbeks, rikkudes Ameerika Ühendriikide ekspordiseadusi; ja (d) ei edasta, lae üles ega postita Yahoo teenuste kaudu tarkvara, tehnikat ega muid tehnilisi andmeid, rikkudes Ameerika Ühendriikide või teisi kehtivaid ekspordi- ja impordiseadusi.

 11. LITSENTS TEILT YAHOO!-LE

  1. Teile jääb autoriõigus ja mis tahes muud õigused, mis Teil juba on Kasutaja Sisule, mille Te avaldate või muudate kättesaadavaks Yahoo Teenuste kaudu. Kui Te avaldate või muudate kättesaadavaks Kasutaja Sisu Yahoo Teenuste avalikult ligipääsetavates osades (kirjeldatud allpool), annate Te Yahoo-le järgmise(d) litsentsi(d):
  2. fotodele, graafikale, audiole või videole, mille Te avaldate või muudate kättesaadavaks Yahoo Teenuste avalikult ligipääsetavates osades, annate Te Yahoo-le üleilmse, litsentsitasuta ja mitteeksklusiivse litsentsi kasutada, levitada, reprodutseerida, muuta, avaldada, tõlkida, luua sellest tuletatavaid töid, avalikult esitada ja avalikult kuvada Kasutaja Sisu Yahoo Teenustes:

   1. eesmärgil, millega nimetatud Kasutaja Sisu avaldati; ja
   2. eesmärgiga edendada Yahoo-le kuuluvat objekti, milles Kasutaja Sisu avaldati või Yahoo Teenuseid igal pool Yahoo võrgustikus või seoses mis tahes levitamis- või sündikeerimiskokkuleppega teiste organisatsioonide või üksikisikute või nende saitidega.

   See litsents eksisteerib ainult seni kuni Te hoiate Kasutaja Sisu Yahoo Teenuste all ning lõppeb ajal kui Te eemaldate või Yahoo eemaldab Kasutaja Sisu Yahoo Teenustest.
  3. Kogu ülejäänud Kasutaja Sisule, mille Te avaldate või muudate kaasatavaks Yahoo Teenuste avalikult ligipääsetavates osades, üleilmse, litsentsitasuta, mitteeksklusiivse, igavese, tagasivõetamatu, ja täielikult edasiantava litsentsi kasutada, levitada, reprodutseerida, muuta, avaldada, tõlkida, luua sellest tuletatavaid töid, avalikult esitada ja avalikult kuvada Kasutaja Sisu kus tahes Yahoo võrgustikus või seoses mis tahes levitamis- või sündikeerimiskokkuleppega teiste organisatsioonide või üksikisikute või nende saitidega mis tahes vormis või meedia kaudu, mis on praegu olemas või töötatakse välja tulevikus. Teie Kasutaja Sisu ja mis tahes seotud avalik kasutaja profiil Yahoo Teenustes võib ilmuda kohalikel Yahoo saitidel teistes riikides.
  4. Yahoo Teenuste „avalikult ligipääsetavad osad” on sellised osad, mis on Yahoo poolt mõeldud olema üldsusele kättesaadavad. Näiteks hõlmaksid Yahoo Teenuste avalikult ligipääsetavad osad Yahoo profiilide osasid, mis on avatud nii kontaktidele kui ka külastajaile. Siiski ei hõlmaks Yahoo Teenuste avalikult ligipääsetavad osad Yahoo profiilide osasid, mis on piiritletud kontaktidega ega Yahoo Teenuseid, mis on mõeldud eraviisiliseks suhtluseks, nagu näiteks Yahoo Mail.
  5. Te olete ainuvastutav kõiki isikuandmete ja kogu teabe eest, mille Te otsustate avaldada ja muuta avalikult kättesaadavaks Yahoo Teenuste kaudu. Yahoo ei vastuta selliste isikuandmete ega teabe avaldamise ja avaliku kättesaadavuse eest. Mis tahes isikuandmed või teave (või mis tahes muu Kasutaja Sisu), mis on avaldatud avalikult ligipääsetavates osades, võib jääda avalikult kättesaadavaks määramata tähtajaks.
  6. Yahoo Teenuste, sealhulgas Teie Kasutaja Sisu, tehniline töötlemine ja edastamine võib hõlmata: (a) edastusi erinevate võrkude kaudu; ning (b) muutusi vastamaks ja kohandumaks ühendavate võrkude või seadmete tehniliste nõuetega. Te annate nimetatud litsentsi, et lubada Yahoo-l neid meetmeid võtta.
 12. KAASTÖÖD YAHOO!-LE

  1. Kui Te esitate Yahoo-le ideesid, soovitusi, dokumente ja/või ettepanekuid („Kaastööd”) selle soovituste või tagasiside veebilehe kaudu, nõustute Te, et:

   1. Teie Kaastööd ei sisalda konfidentsiaalset ega eraviisilist teavet;
   2. Yahoo-l ei lasu mingisugust konfidentsiaalsuskohustust, kas selgesõnalist või kaudset, Kaastööde suhtes;
   3. Yahoo-l on õigus kasutada või avaldada (või otsustada mitte kasutada või avaldada) selliseid Kaastöid mis tahes eesmärgil, mis tahes viisil, mis tahes meedias kogu maailmas;
   4. Yahoo-l võib midagi Kaastöödele sarnast olla juba kaalumisel või arendamisel;
   5. Teie Kaastööd muutuvad automaatselt Yahoo omandiks ilma ühegi Yahoo poolse kohustuseta Teie ees ning Te loobute kõikidest moraalsetest õigustest; ning
   6. Teil ei ole õigust mis tahes hüvitisele või kompensatsioonile Yahoo-lt mis tahes asjaoludel.
 13. ÕIGUSKAITSE

  1. Te nõustute kohaldatava õiguse poolt lubatud suurimas ulatuses vabastama ja hoidma Yahoo ja selle tütarettevõtted, filiaalid, ametnikud, esindajad, litsentsiaarid, brändi- ja muud partnerid ning töötajad kahjutuna mis tahes nõuetest või nõudmistest, sealhulgas mõistlikud õiguskulud, mille on teinud mis tahes kolmandad osapooled Teie poolt sisestatud või muul viisil Yahoo Teenuste kaudu kättesaadavaks tehtud Kasutaja Sisu tõttu või sellest tulenevalt või Teie poolt Yahoo Teenuste kasutamisest või seoses sellega, Teie poolt kasutustingimuste rikkumisest või Teie poolt teise isiku mis tahes muude õiguste rikkumisest.
 14. ÜLDISED TAVAD

  1. Yahoo võib kehtestada üldised tavad ja piirangud seoses Yahoo Teenuste kasutamisega, sealhulgas maksimaalne päevade arv, mille jooksul säilitatakse suhtlussõnumeid või muud Kasutaja Sisu, Kasutaja Sisu või suhtlussõnumite maksimaalne suurus ja arv, mida konto kaudu võib saata või saada, kontole eraldatav maksimaalne salvestusmaht ning maksimaalne kordade arv (ja maksimaalne kestus) Yahoo Teenustele ligipääsuks konkreetse ajavahemiku jooksul.
  2. Yahoo võib neid üldiseid tavasid ja piiranguid muuta, teavitades Teid mõistliku aja ette enne muudatuste jõustumist, vastavalt paragrahvile 22 allpool.
 15. MUUDATUSED YAHOO! TEENUSTES

  1. Yahoo uueneb pidevalt, et pakkuda oma kasutajatele parimat võimalikku kogemust. Vastavalt sellele võib Yahoo ajutiselt või püsivalt muuta, katkestada, peatada või tühistada mis tahes Yahoo Teenused. Me ei pruugi Teile eelnevalt teada anda muudatustest või katkestustest, mis oluliselt meie kasutajaid ei kahjusta või meie teenuste kasutamist oluliselt ei piira, nagu näiteks funktsionaalsuse ja omaduste lisamine või muudatus registreerimisprotsessis.
  2. Vastavalt paragrahvile 22 teavitame Teid mõistliku aja jooksul ette Yahoo Teenuste mis tahes muudatustest või tühistamistest, mis meie kasutajaid oluliselt kahjustavad või Yahoo Teenuste kasutamist oluliselt piiravad. See annab Teile piisava aja salvestada mis tahes Kasutaja Sisu, mis Teil vastavas teenuses olla võib.
  3. Muudatuste jaoks, mille me peame tegema selleks, et täita turvalisuse, seaduse ja regulatiivseid nõudeid, ei pruugi me suuta täita ülaltoodud ajakava. Teavitame Teid nendest muudatustest nii kiiresti kui võimalik.
 16. TEIE KONTO / MEILIAADRESSI TÜHISTAMINE

  1. Te võite igal ajal tühistada oma Yahoo konto, sellega seotud mis tahes meiliaadressi ja juurdepääsu Yahoo Teenustele, külastades meie konto kustutamise lehte. Lisateabe saamiseks vaadake palun vastavaid Kasutajatoe Lehti.
  2. Yahoo võib, ilma teid teavitamata, koheselt tühistada või piirata Teie ligipääsu Teie Yahoo kontodele, teatud Yahoo Teenustele ja mis tahes seotud meiliaadressidele järgmistel põhjustel, sealhulgas:

   1. kui Te rikute kasutustingimusi, sealhulgas hõlmatud kokkuleppeid või juhiseid;
   2. taotlused õiguskaitse- ja muudelt valitsusasutustelt;
   3. ootamatud tehnilised või turvalisusega seotud küsimused või probleemid; või
   4. ulatuslikud mitteaktiivsed perioodid.
  3. Yahoo teeb need otsused Yahoo ainuisikulise äranägemise järgi. Yahoo ei ole vastutav mis tahes kahju eest, mis Teile võib tekkida Teie konto, sellega seotud mis tahes meiliaadresside või Yahoo Teenustele ligipääsu tühistamisega.
  4. Teie Yahoo konto tühistamine võib hõlmata järgmist:

   1. Yahoo Teenustes sisalduvate mis tahes pakkumistele ligipääsu äravõtmine; ning
   2. Teie teabe ja sellega seotud või Teie kontol oleva Kasutaja Sisu kustutamine
 17. REKLAAMID

  1. Yahoo võib müüa, litsentseerida ja/või kuvada mis tahes reklaame, omistusi, linke, reklaami- ja/või levitusõigusi seoses Teie Kasutaja Sisuga. Yahoo-l on õigus jätta endale kogu sellise reklaami, omistuste, linkide või reklaami- või levitusõiguste müügist või litsentseerimisest saadud tulu.
  2. Teie asjaajamised reklaamijatega, kes leitakse Yahoo Teenustes või nende kaudu, sealhulgas kampaaniates osalemine või maksmine ja kaupade või teenuste tarnimine ning mis tahes muud tingimused, tagatised või esindused seoses nende asjaajamistega on ainult Teie ja reklaamija vahel. Te n��ustute seadusega lubatud suurimas ulatuses, et Yahoo ei ole vastutav mis tahes vormis mis tahes kahju või kaotuse eest, mis on tekkinud nende asjaajamiste tulemusena või reklaamijate olemasolu tulemusena Yahoo Teenustes.
 18. VÄLISED LINGID JA SISU

  1. Yahoo Teenused võivad hõlmata sisu, rakendusi ja teenuseid või linke välistele veebisaitidele või ressurssidele („Väline Sisu”). Kogu väline sisu on välise teenusepakkuja vastutusel ning pakutakse nende poolt allutatuna nende oma tingimustele. Yahoo ei oma kontrolli ega kinnita Välist Sisu ning Yahoo ei ole vastutav sellise Välise Sisu kättesaadavuse, täpsuse ega usaldusväärsuse eest ega mis tahes kahju eest, mida Te olete kannatanud Välisele Sisule tuginemise pärast. Mis tahes vaidlused, mis Teil on seoses Välise Sisuga Yahoo Teenustes, peaksite lahendama otseselt välise teenusepakkujaga.
 19. YAHOO! OMANDIÕIGUSED

  1. Yahoo Teenused, hõlmates mis tahes vajalikku tarkvara, mida kasutatakse seoses Yahoo Teenustega („Tarkvara”), sisaldavad ärisaladuse alla kuuluvat ja konfidentsiaalset teavet, mis on kaitstud kohaldatavate intellektuaalomandi ja muude seadustega. Yahoo Teenuste kaudu Teile esitletud reklaamis või teabes sisalduv sisu võib olla kaitstud autoriõiguste, kaubamärkide, teenusemärkide, patentide või muude omandiõiguste või seadustega. Välja arvatud juhul, kui see on sõnaselgelt lubatud kohalduva seaduse poolt või volitatud Yahoo või vastava litsentsiandja poolt (nagu näiteks reklaamija), ei kasuta Te, levita, reprodutseeri, muuda, avalda, tõlgi, loo tuletatavaid töid, rendi, müü, esita avalikult ega kuva avalikult Yahoo Teenuseid, mis tahes Kasutaja Sisu ega Tarkvara.
  2. Yahoo annab Teile isikliku, edasiandmatu ja mitteeksklusiivse litsentsi kasutada oma Tarkvara objektikoodi ühel arvutil. Siiski ei tohi Te ise (ega tohi lubada ühelgi teisel isikul) kopeerida, muuta, luua tuletatavaid töid, pöördprojekteerida, lahti monteerida ega muul viisil püüda avastada mis tahes lähtekoodi, müüa, edasi anda, edasi litsentseerida, anda tagatiseks ega muul viisil võõrandada mis tahes õigusi tarkvarale. Seda ei kohaldata juhul, kui seaduse või asjaomase litsentsiandja poolt on see Teil sõnaselgelt lubatud.
  3. Te ei tohi Yahoo Teenustesse siseneda mis tahes muul moel peale Yahoo poolt Yahoo Teenuste kasutamiseks tehtud liidese, välja arvatud juhul, kui Yahoo poolt on Teile kirjalikult konkreetselt öeldud, et Te võite seda teha.
 20. GARANTIIDE VÄLISTAMINE

  1. Yahoo Teenuseid ja Tarkvara pakutakse „nii nagu on” ning Yahoo, selle tütarettevõtted, filiaalid ja litsentsiandjad ei saa Teile anda nende osas mis tahes garantiisid. Eelkõige ei kinnita ega taga Yahoo, selle tütarettevõtted, filiaalid ja litsentsiandjad, et:

   1. Yahoo Teenuste ja Tarkvara kasutamine Teie poolt vastab Teie nõudmistele;
   2. Yahoo Teenuste ja Tarkvara kasutamine Teie poolt on katkestusteta, õigeaegne, turvaline ja vigadeta;
   3. mis tahes teave, mille Te saate Yahoo Teenuste või Tarkvara kasutamise tulemusena, on täpne ja usaldusväärne; ning
   4. Yahoo Teenuste osana Teile pakutud mis tahes Tarkvara toimimise või funktsionaalsuse defektid parandatakse.
  2. Yahoo Teenustele ega tarkvarale ei kohaldata mis tahes tingimusi ega muid nõudeid (sealhulgas mis tahes kaudsed tingimused kaubanduslikkuse / rahuldava kvaliteedi, eesmärgiks sobivuse, mõistlikule hoolele ja oskusele vastavale standardile vastavate teenuste pakkumise, intellektuaalse omandi õiguste mitterikkumise ega kirjeldusele vastavuse osas).
  3. Mitte miski kasutustingimustes ei mõjuta Teie seaduslikke õigusi, millele Teil on tarbijana alati õigus ning mida Te ei saa lepinguga muuta ega millest loobuda.
 21. VASTUTUSE PIIRAMINE

  1. Kui kasutustingimused ei sätesta teisiti, ei vastuta Yahoo, selle tütarettevõtted, filiaalid ja litsentsiandjad Teie ees ega ole kohustatud Teile maksma kompensatsiooni majandusliku kahju eest või võimaluse, firmaväärtuse, maine, äritegevuse, tulu, kasumi või säästude, mida Te lootsite teenida, kaotuse eest, samuti mitte asjatute kulutuste eest:

   1. mis tahes teabe või Kasutaja Sisu eest, mis on kadunud, rikutud või kohale toimetamata;
   2. mis tahes kahju eest Teie arvutisüsteemile, internetiühendusele, allalaadimis- või kuvamisseadmele või andmete kaotuse eest, mis tuleneb mis tahes materjali allalaadimisest;
   3. mis tahes muudatuste eest, mida Yahoo võib Yahoo Teenustes või tarkvaras teha;
   4. mis tahes Yahoo Teenuste või tarkvara kättesaadamatuse eest;
   5. mis tahes kahju eest, mida polnud võimalik põhjendatult eeldada, kuna Te olete kasutanud Yahoo Teenuseid või tarkvara äritegevuse jaoks; või
   6. mis tahes kahju eest, mida Te võite kanda, kui Te rikute kasutustingimusi mis tahes viisil, sealhulgas Teie poolt ebatäpsete ja vananenud registreerimisandmete andmine Yahoo-le või Teie poolt Teie salasõna või konto üksikasjade turvalisena ja konfidentsiaalsena hoidmata suutmine.
  2. Neid piiranguid kohaldatakse olenemata sellest, kas Yahoo-d on teavitatud või mitte või kas ta oleks pidanud olema teadlik võimalike kahjude võimalusest.
  3. Me aktsepteerime vastutust juhul, kui Te saate vigastada või surma meie hooletuse otsese tulemusena. Me ei piira seda vastutust. Osade riikide seadused ei luba teatud garantiide või kohustuste lepingust väljajätmist. Vastavalt sellele võivad osad ülaltoodud välistustest ja piirangutest Teile mitte kohalduda.
 22. VASTUTUSEST LOOBUMINE SEOSES FINANTSALASE, TERVISEALASE JA ÕIGUSALASE TEABEGA

  1. Yahoo Teenuste kaudu saadud teave on vaid informatiivse eesmärgiga ning seda ei tohiks kunagi kasutada asendamaks kvalifitseeritud professionaali nõu. Osa teavet Yahoo Teenustes võib olla asjakohane ainult teatud riikide suhtes. Yahoo Teenustes oleva teabe ja Kasutaja Sisu kaudu avaldatud arvamused on individuaalse autori arvamused ning ei kajasta Yahoo arvamusi.
  2. Kui Te kasutate Yahoo Teenuseid finantsteabe jaoks, sealhulgas äriühingute, aktsianoteeringute, investeeringute või väärtpaberite kohta, lugege palun ülaltoodud paragrahve 19-20 uuesti. Yahoo Teenuste kaudu saadud teavet ei tuleks kunagi kasutada asendamaks professionaalset finantsalast nõu. Mis tahes sisu või Kasutaja Sisu Yahoo Teenustest ei ole mõeldud kauplemiseks ega investeerimiseks. Yahoo, selle tütarettevõtted, filiaalid ja litsentsiandjad ei ole vastutavad mis tahes finants-, kauplemis- ega investeerimisotsuste eest, mis põhinevad sellisel teabel.
  3. Yahoo Teenuste kaudu saadud teavet ei tuleks kunagi kasutada asendamaks professionaalset meditsiinialast nõu, kontrolli, diagnoosi ega ravi. Küsige alati oma arsti või mõne teise kvalifitseeritud terviseasjatundja nõu enne uue ravi alustamist või omaolemasoleva raviplaani muutmist.
  4. Yahoo Teenuste kaudu saadud teavet ei tuleks kunagi kasutada asendamaks professionaalset õigusalast nõu. Küsige alati piisavalt kvalifitseeritud juristi nõu, kes on volitatud praktiseerima vastavas jurisdiktsioonis, enne kui võtate kasutusele meetmeid, mis võiksid mõjutada Teie seaduslikke õigusi.
 23. TEADE

  1. Te võite Yahoo-ga suhelda kontakteerumisvõimaluste kaudu, mille leiate siit
  2. Yahoo võib saata Teile teateid (nagu näiteks selliseid, mis puudutavad muudatusi kasutustingimustes) erinevatel meetoditel, sealhulgas e-post, tavapost, tekstisõnumid, veebipõhised teated Yahoo Teenustes või muul mõistlikul viisil. Teateid Yahoo Teenuste kohta, mis ei vaja registreerimist, edastatakse tavaliselt veebipõhise teate kaudu Yahoo Teenuste keskkonnas.
  3. Kui Te rikute käesolevaid Tingimusi, sisenedes Yahoo Teenustesse volitamata viisil, ei pruugi Te teateid saada. Te nõustute, et loetakse, et olete kätte saanud kõik teated, mis oleksid Teile kohale toimetatud, kui Te oleksite kasutanud Yahoo Teenuseid volitatud viisil.
 24. KAUBAMÄRGI TEAVE

  1. Yahoo kaubamärgid, ärinimed, teenustemärgid ja muud Yahoo logod, brändi omadused ja toote- ja teenusenimed on kaubamärgid ja Oath Holdings Inc. omand („Yahoo Märgid”). Te nõustute mitte kasutama Yahoo Märke mis tahes viisil ilma Yahoo eelneva kirjaliku nõusolekuta
 25. KASUTUSTINGIMUSED & AUTORIÕIGUSE RIKKUMISED

  1. Palun teatage mis tahes käesolevate Tingimuste rikkumistest klienditoele. Lisateabe saamiseks vaadake palun Yahoo Abikeskust.
  2. Yahoo austab teiste intellektuaalse omandi õigusi ja me palume oma kasutajatel sama teha. Kui Te usute, et Teie intellektuaalse omandi õigusi on rikutud Yahoo Teenustes, siis minge palun meie autoriõiguse poliitika lehele, et probleemist teavitada.
 26. MUUDATUSED KÄESOLEVATES KASUTUSTINGIMUSTES
  1. Yahoo võib käesolevaid kasutustingimusi tulevikus uuendada erinevatel põhjustel, sealhulgas selleks, et kajastada muudatusi seadustes või muudatusi Yahoo Teenustes. Me anname Teile mõistliku aja jagu ette teada mis tahes olulistest muudatustest, enne kui neid rakendame. Teated edastatakse vastavalt ülaltoodud paragrahvile 22.
  2. Kui Te ei nõustu muudatustega kasutustingimustes, peaksite lõpetama Yahoo Teenuste ja Tarkvara kasutamise. Tingimuste kehtiva versiooni leiate siit:
 27. ÜLDINE TEAVE

  1. Kogu kokkulepe. Käesolevad Tingimused (sealhulgas kohaldatavad veebipõhised juhised, millele eespool viidatakse) moodustavad kogu kokkulepe Teie ja Yahoo vahel ning reguleerivad Teie poolt Yahoo Teenuste kasutamist, olles ülimuslikud mis tahes varasema Teie ja Yahoo vahel kokku lepitud käesolevate Tingimuste versiooni suhtes. Te võite olla kohustatud täitma ka täiendavaid tingimusi, mida võidakse kohaldada kui Te kasutate või ostate teatud Yahoo Teenuseid, seotud teenuseid või teiste organisatsioonide või isikute sisu või tarkvara.
  2. Kohalduv õigus ja kohtualluvus. Meie suhe, käesolevad Tingimused ja mis tahes mittelepingulised kohustused seoses nendega alluvad Iirimaa seadustele. Iirimaa kohtutel on jurisdiktsioon lahendada mis tahes vaidlused seoses käesolevate Tingimustega või mis tahes nendega seonduvate mittelepinguliste kohustustega.
  3. Kumbagi meist ei loeta käesolevate Tingimuste alusel teatud õiguse mittekasutamisest tulenevalt loobunuks mis tahes õigusest. Kui Tingimuste mis tahes säte leitakse kompetentse jurisdiktsiooni kohtu poolt olevat kehtetu, jäävad Tingimuste teised sätted täielikult kehtima ja jõusse.
  4. Ei Yahoo ega Teie või millist tahes käesolevatest Tingimustest loovutada, välja arvatud see, et Yahoo võib millise tahes käesolevatest kasutustingimustest loovutada äriühingule, mis on Yahoo tütarettevõte või valdusettevõte või nimetatud valdusettevõtte tütarettevõte. Anname Teile sellest teada mõistliku aja jooksul enne selle toimumist. Teated edastatakse vastavalt ülaltoodud paragrahvile 22.
  5. Kui Yahoo või Teie ei saa teha käesolevates kasutustingimustes lubatut millegi tõttu, mis on väljaspool meie mõistlikku kontrolli, ei ole ei Yahoo ega Teie selle eest vastutav. Kui sündmused kestavad rohkem kui kolm kuud, võib Yahoo või Teie tühistada käesolevad Tingimused koheselt, teatades sellest kirjalikult.
  6. Paragrahvi pealkirjad käesolevates Tingimustes on ainult mugavuseks ja ei oma mingisugust õiguslikku ega lepingulist mõju.
  7. Käesolevates Tingimustes tähendavad sõnad „hõlmavad” või „sealhulgas” ilma piiranguteta neile järgnevaid sõnu.
  8. Kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti, ei ole käesoleval kokkuleppel kolmandatest osapooltest kasusaajaid.
  9. Pärimisõiguse puudumine ja edasiantamatus. Teie Yahoo konto on edasiantamatu ja mis tahes õigused Teie Yahoo ID-le või sisule Teie kontol tühistatakse Teie surma korral. Kui me saame surmatunnistuse koopia, võidakse vastav konto tühistada ja kogu selle sisu jäädavalt kustutada.
 28. Tingimused kuupäevaga 2018-02-01

 • oath