Turvalisus Yahoos

Meie süsteemide ja kasutajate teabe kaitsmine on Yahoo kasutajatele turvalise kasutuskogemuse pakkumise ja kasutajate usalduse hoidmise tagamiseks suurima tähtsusega. Teie teabe kaitsmiseks rakendame me järgmisi meetmeid.

 • Transport Layer Security (TLS)
 • Kasutame TLS-krüptimist teatud kindlat tüüpi teabe, nt finantsteenuste teabe või makseteabe edastamisel. Enamikul brauseritel on TLS-seansside ajal kuvatud tabalukku meenutav ikoon.
 • Teine kinnitus sisselogimisel
 • Saate sisse lülitada sätte, mis nõuab lisaks paroolile veel teist teabekildu, nt SMS-iga saadetud koodi, kui logite sisse oma kontole seadmest või asukohast, mida me ära ei tunne. Lisateave sisselogimise teise kinnituse kohta.
 • Nõudeparoolid
 • Yahoo pakub ka nõudeparoole. Kui seote kontoga oma mobiilsideseadme, lubate meil edastada endale nõudmisel parooli SMS-iga, nii et te ei pea enam paroole meeles pidama. Lisateave nõudeparoolide kohta.
 • Turvaline salvestusruum
 • Juurutame teie isikliku teabe kaitsmiseks valdkonna füüsilise, tehnilise ja protseduurilise turvalisuse standardit, mis vastab asjakohastele määrustele.
 • Tarnijad ja partnerid
 • Teie teabe turvalisuse ja privaatsuse kaitsmiseks võime edastada teavet partneritele ja tarnijatele, kes töötavad konfidentsiaalsuslepingute alusel meie nimel või koos meiega. Nendel ettevõtetel pole mingit õigust iseseisvalt kasutada või jagada nimetatud teavet teie nõusolekuta.
 • Juurdepääs teabele
 • Piirame juurdepääsu teie isiklikule teabele nende töötajatega, kellel meie mõistliku hinnangu alusel on vajadus omada õigust sellele teabele juurdepääsuks, et pakkuda teile tooteid või teenuseid või töödelda seda teavet meie jaoks.
 • Väljaõpe ja koolitused
 • Oleme kehtestanud ettevõtteülese turvalisuse väljaõppe- ja koolitusprogrammi, mille peab läbima iga Yahoo töötaja.

   Pange tähele, et mitte mingisugune andmeedastus Interneti kaudu ega ükski teabe talletustehnoloogia puhul ei saa anda 100% kindlust. Jätkame turbetehnoloogia ja -tavade täienduste hindamist ja rakendamist.

   Turvalisus tähendab tiimitööd

   Ka teil endal tuleb turvalisusesse tõsiselt suhtuda. Tutvuge meie turbekeskuses tööriistade ja nõuannetega selle kohta, kuidas olla valvel ja milliseid samme ise astuda, et aidata kaitsta oma teavet ja vähendada volitamata juurdepääsu riske.

   Turvalisusega seotud juhtumitest teatamine

   Teavet turbejuhtumitest teatamise kohta leiate meie turbekeskusest.

 • oath