Andmete Edastamine

Teie isiklikku teavet võidakse edastada teie riigist erinevasse riiki, eelkõige Ameerika Ühendriikides asuvatesse serveritesse, et töödelda ja talletada andmeid meie privaatsuspoliitika kohaselt ning pakkuda teile tooteid ja teenuseid. Võime edastada teie andmed Yahoo tütarettevõtetele või partneritele muuhulgas andmetöötluseks, mida tehakse Yahoo nimel teenuse sisseostmise teel. Nendes riikides kehtivad privaatsus- ja andmekaitsestandardid ei pruugi olla teie riigis kehtivate standarditega samaväärsed. Yahoo võib töödelda EL-s olevate inimeste isiklikku teavet ja seda üle kanda vastavuse tagamise mehhanismide, sh EL-i lepingu tüüptingimustel põhinevate andmetöötluslepingute kaudu.Kui te ei nõustu, ei tohi te neid tooteid ja teenuseid kasutada.

Meie tooteid ja teenuseid kasutades annate meile nõusoleku edastada vajadusel teie teavet väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvatesse riikidesse Yahoo privaatsuspoliitikas nimetatud õigusjärgsete ärieesmärkide saavutamiseks. Tagame teie teabe kaitse ja rakendame kehtivate seaduste kohaselt abinõusid. Turvalisuse, s.h turvameetmete kohta, mida oleme võtnud ja mida teie võite võtta, saate lisateavet jaotisest Turvalisus Yahoos.

Yahoo privaatsuspoliitika.