Yahoo privaatsuskeskus

Yahoo on nüüd osa Oathist, digitaalsest ja mobiilsest meediaettevõttest, millel on enam kui 50 kaubamärki üle terve maailma, ning Verizoni kontserni liige. Alates 18. septembrist 2017 jagada teatud kasutajateavet Oathi ja Verizoni kontserniga, mis võimaldab meil pakkuda veelgi paremini kohandatud reklaame, kaasahaaravat sisu ja uuenduslikke tooteid, ning muudel analüütilistel eesmärkidel. Teavet teie teabe jagamise ja teie teabe haldamise jaoks saadaolevate eelistuste kohta leiate meie KKK-st.

Teie privaatsus on Yahoo, Otahi ja Verizoni jaoks oluline. See, kuidas Yahoo käsitleb teie isiklikke andmeid ja milliseid andmeid jagame muude osapooltega väljaspool Oathi / Verizoni kontserni, pole muutunud. Yahoo EMEA teenusetingimused ja privaatsusavaldus, kehtivad teile jätkuvalt, kui olete Yahoo saidil, kasutate Yahoo rakendust või suhtlete meie toodete, teenuste või tehnoloogiatega.

Yahoo integreerimine uude Oathi organisatsiooni on käimasolev protsess. Haldame selle üleminekuperioodi ajal teie andmeid hoolikalt ja teavitame teid alloleva privaatsuspoliitika kohaselt, kui ilmneb täiendavaid olulisi muudatusi.


Tere tulemast Yahoo privaatsuskeskusesse – vaadake ringi. Saate teada, kuidas Yahoo käib ümber teie isikliku teabega ja kuidas juhtida oma eelistusi ja seadeid. Nagu alati, on Yahoo pühendunud teie usalduse võitmisele.

Mida see privaatsuspoliitika hõlmab

Privaatsuspoliitika hõlmab seda, kuidas Yahoo käib ümber isiku tuvastamist võimaldava ja muud tüüpi teabega, mida Yahoo kogub ja vastu võtab, sh teabega, mis puudutab teie varasemat Yahoo toodete ja teenuste kasutamist. „Andmed” ja „teave” hõlmavad teid puudutavat teavet, mis võimaldab tuvastada teie isikut, näiteks teie nimi, aadress, e-posti aadress või telefoninumber, ja mis ei ole muidu avalikult kättesaadav. Vajaduse korral juhime oma privaatsuspoliitikates otsesõnu tähelepanu isiku tuvastamist võimaldava teabe kasutamisele. Kõik muud andmed on meie jaoks anonüümsed või neid kasutatakse varjunimega.

Privaatsuspoliitika annab ka teavet küpsiste ning selle kohta, kuidas Yahoo ja kolmandad osapooled küpsiseid kasutavad ja kuidas saate küpsised keelata.

See privaatsuspoliitika ei rakendu selliste ettevõtete tavadele, mis ei kuulu Yahoole või mida Yahoo ei juhi, ega inimestele, kes ei ole Yahoo töötajad või keda Yahoo ei juhi. Peale selle on mõnel ettevõttel, mis kuulub Yahoole, omaenda varem loodud privaatsuspoliitikad. Selle kohta saate lisateavet tütarettevõtete lehelt.

Jaotisest „Teemad” leiate üksikasjaliku teabe konkreetsete teemade kohta, nagu küpsised ja IP-aadressid. Jaotisest „Tooted” leiate täiendavad juhised meie privaatsustavade kohta, mis puudutavad konkreetseid tooteid või teenuseid.

„Yahoo” tähendab ettevõtet Oath (EMEA) Limited (varem tuntud kui Yahoo! EMEA Limited), millele kehtivad Iirimaa andmekaitseseadused ja mis järgib neid oma tegevuses. Kui olete Sky | Yahoo Maili kasutaja, tähendab „Yahoo” ettevõtet Yahoo UK Services Limited ning see puudutab teenuste Mail, Messenger (Webmailis), Kalender ja Aadressid kasutamist. Kui olete BT | Yahoo Maili kasutaja, tähendab „Yahoo” ettevõtet Yahoo! UK Services Limited, mis pakub BT klientidele andmetöötlejana teenuseid Mail, Messenger, Kalender ja Aadressid.

Teabe kogumine ja kasutamine

Yahoo kogub andmekontrollerina isiku tuvastamist võimaldavat teavet, kui registreerute Yahoo konto kasutajaks, kui kasutate teatud Yahoo tooteid või teenuseid, kui võtate osa, kampaaniatest või võistlusest ja kui külastate Yahoo lehti või Yahoo selliste teatud partnerite lehti, kes ei kuulu Yahoo kaubamärgiga veebisaitide võrgustikku. Yahoo võib kombineerida teavet (sh isiku tuvastamist võimaldavat teavet), mis meil teie kohta on, teabega, mida saame äripartneritelt või teistelt ettevõtetelt.

Kui registreerute Yahoo kasutajaks, küsime teilt sellist isiku tuvastamist võimaldavat teavet, nagu teie nimi, e-posti aadress, sünnikuupäev, sugu, sihtnumber, amet, tegevusvaldkond ja isiklikud huvid.

Yahoo kogub teavet tehingute kohta, mida Yahoo ja mõne meie äripartneri teenustes teete, sh teavet selle kohta, kuidas kasutate meie pakutavaid finantstooteid ja -teenuseid.

Yahoo võtab ka automaatselt vastu ja salvestab teie brauserist meie serverilogidesse teavet, sh teie IP-aadressi, Yahoo küpsiste teabe, tarkvara ja riistvara atribuudid ning taotletud lehe. Kui olete registreerunud Yahoo kasutajaks ja logite meie teenustesse sisse, ei ole te enam meie jaoks anonüümne ning teie teenuse kasutamise andmed on teie kontoga seotud.

Yahoo kasutab teavet (sh anonüümset ja varjunimega kaitstud ning isiku tuvastamist võimaldavat teavet) järgmistel üldistel eesmärkidel: teile kuvatava reklaami ja sisu isikupärastamiseks, teie soovitud toodete ja teenuste pakkumiseks, meie teenuste parandamiseks, teiega ühenduse võtmiseks, uuringute tegemiseks ja anonüümsete aruannete saatmiseks sise- ja välisklientidele.

Andmete edastamine

Teie isiklikku teavet võidakse edastada teie riigist erinevasse riiki, eelkõige Ameerika Ühendriikides asuvatesse serveritesse, et töödelda ja talletada andmeid meie privaatsuspoliitika kohaselt ning pakkuda teile tooteid ja teenuseid. Mõnes neist riikidest ei pruugi olla samasuguseid andmekaitsemeetmeid nagu teie elukohariigis. Kasutades meie tooteid ja teenuseid, nõustute sellega, et edastame teie andmed neisse riikidesse. Kinnitame igakülgselt, et teie teave on kaitstud ja et me rakendame turbeabinõusid kooskõlas kohalduvate seadustega, kasutades EL-i lepingu tüüptingimustel põhinevaid andmetöötluslepinguid. Leiate selle kohta rohkem teavet teemast „Andmete edastamine”.

Teabe jagamine ja avalikustamine

Yahoo ei rendi, müü ega jaga teid puudutavat teavet (sh isiku tuvastamist võimaldavat teavet) teiste inimestega ega ettevõtetega, mis ei ole Yahoo tütarettevõtted, välja arvatud selleks, et pakkuda teile teie loal soovitud tooteid või teenuseid, või järgmistel eesmärkidel.

  • Teabe pakkumiseks usaldusväärsetele partneritele, kes töötavad Yahoo nimel või teevad Yahooga koostööd konfidentsiaalsuslepete alusel. Need ettevõtted võivad kasutada teavet selleks, et aidata Yahool teiega suhelda (ulatuses, milleks olete nõusoleku andnud) seoses Yahoo ja meie turunduspartnerite pakkumistega. Neil ettevõtetel ei ole aga sõltumatut õigust seda teavet jagada.
  • Vastamaks ametivõimude väljastatud kohtukutsetele ja -määrustele, peetavatele kohtuprotsessidele või mis tahes esitatud seaduslikele taotlustele, millele vastamine on kohustuslik, või juriidiliste õiguste loomiseks või rakendamiseks või juriidiliste nõuete vastaseks kaitseks.
  • Teabe jagamiseks, kui see on meie arvates vajalik, et uurida või ennetada ebaseaduslikku tegevust, kahtlustatavat pettust, olukordi, mis hõlmavad võimalikku ohtu mis tahes isiku füüsilisele turvalisusele, Yahoo kasutustingimuste rikkumisi või muid seaduses sätestatud juhte, või eespool nimetatu suhtes meetmete kasutuselevõtmiseks.
  • Teid puudutava teabe edastamiseks, kui Yahoo omandab mõne teise ettevõtte või mõni teine ettevõte omandab Yahoo või liidetakse Yahooga. Sellisel juhul teavitab Yahoo teid enne teie kohta käiva teabe edastamist ja mõne muu privaatsuspoliitika kohaldumist.

Yahoo kuvab sihitud reklaami anonüümsete või varjunimega kaitstud andmete põhjal ning võib kuvada sihitud reklaami ka isiku tuvastamist võimaldava teabe alusel. Reklaamijad (sh reklaami esitavad ettevõtted) võivad eeldada, et inimesed, kes reageerivad sihitud reklaamidele või vaatavad või klõpsavad neid, vastavad sihtkriteeriumitele – nad on näiteks konkreetsest geograafilisest piirkonnast pärit 18–24-aastased naised. Yahoo ei anna reklaamijale mitte mingisugust isiku tuvastamist võimaldavat teavet, kui reageerite sihitud reklaamile või vaatate seda. Samas arvestate reklaamile reageerides või seda vaadates võimalusega, et reklaamija oletab, et vastate reklaami näitamiseks kasutatud sihtkriteeriumitele.

Küpsised ja sarnased tehnoloogiad

Yahoo võib paigaldada teie arvutisse Yahoo küpsiseid ja neile juurde pääseda. Võime paigaldada ka seadme identifikaatoreid, mille hulka võivad kuuluda IP-aadress, kasutaja agenditeave (brauseri versioon, operatsioonisüsteemi tüüp ja versioon) ning seadme antavad identifikaatorid, ja neile juurde pääseda. Kui logite oma seadmes Yahoosse sisse, võib Yahoo teie seadme ära tunda, et pakkuda teile seadme seadetest sõltumatult isikupärastatud kasutuskogemust. Saate juhtida oma isikupärastatud kasutuskogemust kogu Yahoos meie Huvipõhise reklaami halduri kaudu. Lisateave.

Yahoo lubab teistel ettevõtetel, mis näitavad mõnel meie lehel reklaame, teie arvutisse oma küpsiseid paigaldada ja neile juurde pääseda. Teised ettevõtted kasutavad oma küpsiseid ja seadme identifikaatoreid omaenda privaatsuspoliitikate, mitte selle privaatsuspoliitika kohaselt. Reklaamijatel või teistel ettevõtetel pole juurdepääsu Yahoo küpsistele.

Yahoo kasutab veebimajakaid, et saada juurdepääs Yahoo küpsistele nii meie veebisaitide võrgustikus kui ka sellest väljaspool ning seoses Yahoo toodete ja teenustega.

Teie võimalused kontoteavet ja eelistusi muuta ning kustutada

Saate Yahoo kontoteavet, sh oma turunduseelistusi, alati muuta.

Aeg-ajalt võidakse turunduseelistuste lehele lisada uusi turundusteadete kategooriaid. Seda lehte külastavad kasutajad võivad loobuda tulevikus nende uute kategooriatega seotud turundusteadete saamisest või tühistada tellimuse, järgides neile saadetud sõnumites toodud juhiseid.

Jätame endale õiguse saata teile kindlaid teateid, nagu teenusega seotud teavitused ja haldusteemalised sõnumid, ning muid teateid, mis puudutavad Yahoo teenust, pakkumata teile võimalust nende teadete saamisest loobuda.

Võite oma Yahoo konto kustutada, külastades meie konto kustutamise lehte, sisestades veel korra oma parooli ja kinnitades konto sulgemise valikut. Klõpsake siin, et lugeda teabe kohta, mis võib pärast konto kustutamist ajutiselt meie arhiivitud kirjetesse jääda.

Konfidentsiaalsus ja turvalisus

Teid puudutavale teabele on juurdepääs ainult töötajatel, kellel on meie arvates mõistlik vajadus selle teabega kokku puutuda, et pakkuda teile tooteid või teenuseid või täita oma tööülesandeid.

Oleme võtnud oma juriidiliste kohustuste alusel füüsilisi, elektroonilisi ja protseduurilisi meetmeid teid puudutava teabe kaitsmiseks.

Lisateabe saamiseks turvalisuse, sh turvameetmete kohta, mida oleme kasutusele võtnud ja mida teie saate kasutusele võtta, lugege jaotist „Turvalisus Yahoos”.

Avalikult juurdepääsetavatesse kohtadesse postitamine

Avalikult juurdepääsetav koht on mis tahes koht Yahoos, millele avalikkusel on juurdepääs ja millele võivad viidata otsimootorid.

Yahoo pakub teile võimalust postitada, edastada ja vahetada sisu ning teavet avalikult juurdepääsetavates kohtades, nagu Yahoo Grupid, Yahoo sõnumite paneelid ja Yahoo Vastused.

Olge isiku tuvastamist võimaldava teabe avaldamisega avalikult juurdepääsetavas kohas ettevaatlik. Pidage meeles, et see teave võib jääda määramata ajaks teenuse avalikult juurdepääsetavasse kohta. Olenevalt konkreetsest teenusest võivad teised kasutajad näha korraga teie kaht või enamat eraldi tehtud postitust.

Vastutate ainuisikuliselt mis tahes teabe eest, mida avalikult juurdepääsetavates kohtades avaldate ja levitate.

Kui olete mures isiku tuvastamist võimaldava teabe pärast, mille olete mõnesse avalikult juurdepääsetavasse kohta postitanud ja mida te ei saa kustutada ega muuta, pöörduge klienditeeninduse poole.

Selle privaatsuspoliitika muudatused

Yahoo võib seda poliitikat aeg-ajalt muuta. Kui teeme teie teabe kasutamise viisis olulisi muudatusi, anname teile sellest teada, saates teie Yahoo kontol määratud peamisele e-posti aadressile teatise või postitades silmapaistva teatise oma lehtedele.

Küsimused või soovitused

Kui teil on küsimusi või soovitusi, täitke tagasiside vorm või võtke meiega ühendust järgmisel aadressil:

Oath (EMEA) Limited (varem tuntud kui Yahoo! EMEA Limited)
5-7 Point Square
North Wall Quay, Dublin 1
Iirimaa

Viimati värskendatud: 30. Oktoober, 2017

Yahoo privaatsuspoliitika.


Selleks, et teada saada, mida Yahoo teie isiklike andmetega teeb, vaadake meie privaatsuspoliitikat. See leht kirjeldab praeguseid Yahoo praktikaid seoses selle toote või teemaga. Sellel lehel olev teave võib muutuda, kui Yahoo lisab või eemaldab funktsioone.