Yahoo privaatsuspoliitika

KÄESOLEV PRIVAATSUSPOLIITIKA HÕLMAB JÄRGNEVAT

Käesolevas privaatsuspoliitikas käsitletakse seda, kuidas Yahoo toimib Yahoo kogutavate ja Yahoo -le edastatavate isiklike ja muude andmetega, muuhulgas andmetega, mis puudutavad Teie poolt varem kasutatud Yahoo tooteid ja teenuseid. "Andmed" hõlmavad andmeid, mis on Teiega isiklikult seostatavad, nagu näiteks Teie nimi, aadress, e-posti aadress või telefoninumber, ning ei ole muudest avalikest allikatest kättesaadavad. Teie isiklike andmete kasutamisele me osutame oma privaatsuspoliitika vastavates lõikudes selgesõnaliselt. Kõik muud andmed on meie jaoks anonüümsed või neid kasutatakse varjunimede abil.

Privaatsuspoliitikas käsitletakse ka nn küpsiseid, küpsiste kasutamist Yahoo ja kolmandate osapoolte poolt, ning mainitud küpsiste väljalülitamist.

Privaatsuspoliitika ei käsitle selliste ettevõtete tegevust, mida Yahoo ei oma ega kontrolli, ega selliste inimeste tegevust, kes ei ole Yahoo töötajad ja kelle tegevust Yahoo ei juhi. Lisaks on mõnedel Yahoo poolt omandatud ettevõtetel oma juba varasem privaatsuspoliitika. Lisateavet leiate omandatud ettevõtete veebilehelt.

Jaotises “Teemad” leiate üksikasjalikku teavet eriteemade, nt küpsiste ja IP-aadresside kohta. Jaotises “Tooted” leiate lisateavet meie privaatsuspoliitika rakendamise kohta üksikute toodete või teenuste puhul. Käesolevas tähendab sõna Yahoo firmat Yahoo UK Limited (asukohaga Ühendkuningriigis), välja arvatud juhul, kui asjaomast teenust pakub mõni teine Yahoo korporatsiooni ettevõte. Sel juhul tähendab sõna Yahoo nende teenuste puhul vastavat Yahoo korporatsiooni ettevõtet. Lisateave Yahoo andmesalvestuse ja andmeedastuse kohta.

ANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

Yahoo kogub isiklikke andmeid, kui Te registreerute Yahoo konto kasutajaks või kasutate teatud Yahoo tooteid või teenuseid või kui osalete reklaami- või sooduskampaaniates või kui külastate Yahoo veebilehti või teatud Yahoo partnerite veebilehti, mis ei pruugi kuuluda Yahoo kaubamärki kandvate lehekülgede võrku. Yahoo võib seostada meil olevaid Teie kohta käivaid andmeid äripartneritelt või teistelt ettevõtetelt saadud andmetega.

Kui loote endale Yahoo konto, siis küsime Teilt isiklikke andmeid, nt nime, e-posti aadressi, sünniaega, sugu, postiindeksit, elukutset, töökohta ja isiklikke huvisid.

Yahoo kogub andmeid tehingute kohta, mida Te meiega ja mõningate meie äripartneritega teinud olete, muuhulgas meie pakutavate rahandustoodete ja teenuste kasutamise kohta.

Yahoo kogub ja salvestab automaatselt Teie brauserist meie serverilogidesse andmeid, muuhulgas Teie IP-aadressi, Yahoo küpsiste andmeid, tarkvara ja riistvara iseloomustavaid andmeid ning Teie päritavate lehekülgede andmeid. Kui olete Yahoo -s registreerunud ja meie teenuste kasutajaks saanud, siis ei ole Te meie jaoks enam anonüümne ning Teie kasutusandmed seostatakse Teie kontoga.

Yahoo kasutab andmeid (sh anonüümseid ja varjunimede andmeid ning ka isikuga seostatavaid andmeid) järgmisteks üldisteks otstarveteks: Teie nähtavate reklaamide ja sisu isikupärastamiseks, Teie poolt toodete ja teenuste kohta esitatud päringute täitmiseks, meie teenuste täiustamiseks, Teiega kontakteerumiseks, uurimistöö teostamiseks ning sise- ja välisklientidele anonüümsete andmete edastamiseks.

ANDMETE JAGAMINE JA AVALDAMINE

Yahoo ei rendi, müü ega jaga Teie andmeid (k.a isiklikud andmed) teiste inimestega ega Yahoo -ga mitteseotud ettevõtetega, välja arvatud järgmistel asjaoludel: kui see on vajalik Teie tellitud toodete või teenuste kasutamiseks, kui oleme saanud selleks Teie loa või järgmistel juhtudel.

  • Me edastame andmeid usalduspartneritele, kes tegutsevad Yahoo nimel või teevad Yahoo -ga konfidentsiaalsuslepingute alusel koostööd. Need ettevõtted võivad kasutada selliseid andmeid selleks, et aidata Yahoo -l edastada Teile pakkumisi Yahoo -lt või meie turunduspartneritelt (Teie nõusoleku ulatuses). Pange tähele, et neil ettevõtetel pole õigust neid andmeid eraldi loata avaldada.
  • Me vastame kohtukutsete, kohtuotsuste, kohtuprotsesside või teiste ametivõimude seaduslike nõuetega seotud päringutele, millele oleme kohustatud vastama, või oma seaduslike õiguste kehtestamiseks või kaitsmiseks ning enese kaitsmiseks juriidiliste nõuete eest.
  • Me usume vajadusse avaldada selliseid andmeid juhul, kui see on vajalik ebaseadusliku tegevuse, kelmusekahtluste, inimeste füüsilist ohutust ähvardavate hädaolukordade või Yahoo kasutustingimuste rikkumiste uurimiseks, ennetamiseks või takistamiseks, või muude seadustes sätestatud kohustuste täitmiseks.
  • Andmeid jagatakse Yahoo korporatsiooni siseselt ülalolevas lõikes „Andmete kogumine ja kasutamine” kirjeldatud otstarvetel (näiteks tegelevad mitmed Yahoo korporatsiooni ettevõtted Teie andmete säilitamise ja töötlemisega, et Teile vastavat sisu edastada). Lisateavet leiate teemas “Andmeedastus”.
  • Yahoo võib edastada Teiega seotud andmeid juhul, kui Yahoo omandab mõne ettevõtte, omandatakse mõne ettevõtte poolt või liitub mõne ettevõttega. Sel juhul teavitab Yahoo Teid enne andmete ülekandmist ja uue privaatsuspoliitika kehtimahakkamist.

Yahoo kuvab sihitud reklaami anonüümsete või varjunime kasutavate andmete alusel ning Yahoo või kuvada sihitud reklaami ka isiklike andmete alusel. Reklaamijad (muuhulgas veebireklaami edastamisega tegelevad ettevõtted) võivad eeldada, et sihitud reklaamiga interakteeruvad, seda klõpsavad või vaatavad inimesed vastavad sihtrühma kriteeriumitele (sihtrühmaks võivad olla näiteks teatud piirkonnas elavad 18–24-aastased naised). Yahoo ei edasta reklaamijale mingeid isiklikke andmeid, kui Te sihitava reklaamiga interakteerute või seda vaatate. Sellegipoolest peate reklaamiga interakteerudes või seda avades arvestama võimalusega, et reklaami avalikustaja võib selle järgi teha järelduse, et Te kuulute reklaami sihtrühma.

KÜPSISED

Yahoo võib saata Teile Yahoo küpsiseid ja Teie arvutis olevate Yahoo küpsistega interakteeruda.

Yahoo lubab valitud ettevõtetel, kes avaldavad mõnedel meie lehekülgedel reklaame, saata Teie arvutisse küpsiseid ja nendega interakteeruda. Teised ettevõtted lähtuvad oma küpsiste kasutamisel oma privaatsuspoliitikast, mitte käesolevast. Reklaamide avalikustajad ja teised ettevõtted ei oma juurdepääsu Yahoo küpsistele. Lisateavet leiate teemas “Kolmanda osapoole küpsised”.

Yahoo kasutab veebimajakaid, et interakteeruda Yahoo küpsistega meie veebilehtede võrgustikus ja väljaspool seda ning seoses Yahoo toodete ja teenustega.

Kui soovite lisateavet selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame, ning selle kohta, kuidas küpsiseid välja lülitada, klõpsake siin.

OMA KONTOGA SEOTUD ANDMETE JA EELISTUSTE MUUTMINE NING KUSTUTAMINE

Te võite oma Yahoo kontoga seotud andmeid, muuhulgas oma reklaamieelistusi, igal ajal muuta.

Aeg- ajalt võidakse reklaamieelistuste lehele lisada uusi reklaamiedastusvõimaluste kategooriaid. Sellel leheküljel saavad kasutajad loobuda uutesse kategooriatesse kuuluva reklaami edaspidisest saamisest või reklaamist üldse loobuda, järgides endale edastatavates teadetes toodud juhiseid.

Me jätame endale õiguse saata Teile teatavat teavet, näiteks teenuseteavitusi, haldusteateid ja muud Yahoo teenustega seotud teavet, ja mitte anda Teile võimalust selle teabe saamisest loobuda.

Oma Yahoo konto kustutamiseks võite külastada lehekülge Account Deletion (Konto kustutamine), sisestada uuesti oma parooli ja kinnitada konto kustutamise soovi. Palun klõpsake siin, kui soovite lisateavet andmete kohta, mis võivad pärast Teie konto kustutamist meie arhiivitud andmebaasidesse jääda.

KONFIDENTSIAALSUS JA TURVALISUS

Me võimaldame juurdepääsu Teie andmetele ainult neile töötajatele, kellel on meie arvates piisavalt põhjust Teie andmetega kokku puutumiseks seoses Teile toodete või teenuste pakkumisega või oma tööülesannete täitmisega.

Meil on kasutusel füüsilised, elektroonilised ja protseduursed turvamehhanismid, mis vastavad meie kohustustele seoses Teie andmete kaitsmisega.

Lisateabe saamiseks turvalisuse kohta, muuhulgas meie kasutatavate turvameetmete kohta ja turvameetmete kohta, mida Teie võite kasutada, lugege palun turvalisusest Yahoo -s.

POSTITUSED AVALIKUS VEEBIRUUMIS

Avalikuks veebiruumiks nimetame kõiki Yahoo veebilehtede võrgustiku osi, mis on kõigile internetikasutajatele juurdepääsetavad ja otsingumootorite poolt indekseeritavad.

Yahoo pakub Teile võimalust postitada, avaldada ja vahetada sisu ning andmeid avalikus veebiruumis, näiteks portaalides Yahoo Groups, Yahoo Message Boards ja Yahoo Answers.

Enne isiklike andmete avaldamist avalikus veebiruumis soovitame hästi ettevaatlikult järele mõelda. Pidage meeles, et need andmed võivad jääda määramata ajaks Teenuste avalikus veebiruumis kättesaadavaks. Lisaks võivad teised kasutajad, olenevalt Teenusest, vaadata korraga kahte või enamat Teie poolt tehtud postitust.

Teie poolt avalikus veebiruumis avaldatavate ja levitatavate isiklike andmete eest vastutate Teie ainuisikuliselt.

Kui tunnete muret Teie poolt avalikku veebiruumi postitatud isiklike andmete pärast ja Te ei saa neid kustutada või muuta, siis palun saatke sellekohane järelepärimine meie klienditeenindusse.

PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUDATUSED

Yahoo võib käesolevat privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Kui me muudame oluliselt Teie isiklike andmete kasutamise põhimõtteid, siis teavitame Teid sellest, saates Teie poolt Yahoo konto loomisel esitatud esmasele e-posti aadressile kirja, või avaldades oma veebilehtedel sellekohase hästinähtava teatise. Käesoleva privaatsuspoliitika varasemad versioonid on saadaval siin.

KÜSIMUSED JA ETTEPANEKUD

Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, siis täitke palun tagasiside vorm.

Viimati värskendatud: 11.28.11

Yahoo privaatsuspoliitika.