Servicebetingelser

 1. DIT FORHOLD TIL YAHOO!

  1. Velkommen til Yahoo Danmark. Yahoo leverer Yahoo tjenester (beskrevet nedenfor) til dig under disse Servicebetingelser ("Betingelser"). I disse Betingelser er "du" ensbetydende med den individuelle person, der bruger Yahoo tjenester. "Yahoo" er ensbetydende med Oath (EMEA) Limited. (et indregistreret selskab i Irland, tidligere kendt som Yahoo! EMEA Limited). Klik her for udførlige kontaktoplysninger
  2. Når du bruger Yahoo tjenester, har du adgang til tjenester, der leveres af andre Yahoo koncernselskaber og selskaber udenfor Yahoo koncernen. Yahoo er ikke ansvarlig for tjenester, det ikke leverer. Servicebetingelserne, som en tjeneste er undergivet, skal altid forklare, hvem der leverer tjenesten. Du skal altid gennemse de servicebetingelserne, der gælder for aller tjenester, du bruger, i særdeleshed når du tilmelder dig en tjeneste. Yahoo betingelserne kan sædvanligvis findes via hyperlinket nederst på hver side af Yahoo tjenester.
 2. ACCEPT AF BETINGELSERNE

  1. Ved at bruge Yahoo tjenester, accepterer du at overholde disse Betingelser. Disse Betingelser inkluderer også følgende retningslinjer og betingelser:

   a) Retningslinjer online

   b) Yderligere Servicebetingelser. Se hele listen over Yderligere Servicebetingelser, der gælder for specifikke Yahoo tjenester.
  2. Hvis nogle af disse dokumenterne modsiger hinanden, gælder betingelserne i denne rækkefølge: Yderligere Servicebetingelser, Betingelser, retningslinjer online.
  3. Du må ikke bruge Yahoo tjenester og du må ikke acceptere Betingelserne, hvis du er en person, der er hindret i at modtage Yahoo tjenester i henhold til loven i Irland eller andre gældende love.
  4. Disse Betingelser udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og Yahoo i relation til din brug af Yahoo tjenester. Det er vigtigt, at du tager dig tid til at gennemlæse dem grundigt. Du har altid adgang til den seneste version af Betingelserne her.
 3. YAHOO! TJENESTER

  1. Yahoo leverer tilbyder dig en omfattende samling af online ressourcer, herunder forskellige former for kommunikation, søge- og oplysningsværktøjer, chatfora og sociale netværkstjenester, indholds-, medie- og underholdningstjenester, der udbydes gennem dets netværk af ejendomme, der gives adgang til gennem forskellige allerede kendte medier eller enheder, eller som vil blive udviklet på et senere tidspunkt ("Yahoo tjenester")
  2. Yahoo tjenester kan inkludere reklamer, der er nødvendige for at Yahoo kan levere Yahoo tjenester.
  3. Yahoo tjenester kan inkludere vigtige meddelelser fra Yahoo, som f.eks. bekendtgørelser om tjenester eller administrative meddelelser. Disse meddelelser regnes som en del af Yahoo medlemskabet og du vil ikke være i stand til at framelde dig disse meddelelser.
  4. For at kunne bruge Yahoo tjenester skal du selv anskaffe og betale for alt nødvendigt udstyr og netværksforbindelser.
 4. SIKKERHED OMKRING REGISTRERING OG KONTO

  1. Du indvilliger i at opgive nøjagtige og fuldstændige oplysninger om dig selv, når du bliver bedt om det af Yahoo tjenestens registreringsskema ("Registreringsdata"), samt sikre, at dine registreringsdata holdes ajourførte.
  2. Yahoo forsyner dig med en adgangskode og et Yahoo-id, efter du har fuldført registreringsprocessen for Yahoo tjenester. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden omkring din adgangskode og sikkerheden for din konto. I overensstemmelse hermed er du alene ansvarlig for alle aktiviteter, der måtte forekomme under din konto. Du skal:

   (a) Øjeblikkeligt meddele Yahoo om al uautoriseret brug af din konto samt al anden brud på sikkerheden; og

   (b) Sikre, at du logger af kontoen ved afslutning af hver session.
 5. RÅDGIVNING OMKRING BØRN

  1. Sikkerheden og beskyttelsen af personlige oplysninger, i særdeleshed når det gælder børn, er er af stor betydning for Yahoo Af denne årsag skal forældre, der ønsker at deres børn har adgang til Yahoo tjenester, hjælpe dem med at opsætte deres konti og holde deres adgang til Yahoo tjenester under opsyn. Når et barn får adgang til Yahoo tjenester, vil de være i stand til at få adgang til alle Yahoo tjenester, herunder e-mail og chatfora samt sociale netværk. Det er dog vores politik ikke at tillade børn, som er under 13 år gamle og som har registreret sig hos Yahoo, at bruge sociale netværkstjenester fra Yahoo
  2. Husk venligst, at Yahoo tjenester er designet til at henvende sig til et bredt publikum. I overensstemmelse hermed er du, som den juridiske værge, ansvarlig for at fastlægge, om nogle af Yahoo tjenesterne og deres indhold er egnede for dit barn.
 6. FILTRERING AF INDHOLD

  1. Ved at bruge Yahoo tjenester kan du muligvis blive udsat for Brugerindhold (beskrevet nedenfor), som du mener er stødende, uanstændigt eller forkasteligt.
  2. Yahoo SafeSearch er designet til at bortfiltrere eksplicit materiale, uegnet for børn, fra Yahoo Søgeresultater. Yahoo kan dog ikke garantere, at alt eksplicit indhold bortfiltreres. Kontroller, at dit SafeSearch filter er indstillet til det ønskede niveau. Vi anbefaler, at du regelmæssigt kontrollerer dine indstillinger for SafeSearch. Lær mere om Yahoo SafeSearch på.
 7. BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG FREMLÆGGELSE AF DATA

  1. Registreringsdata og andre oplysninger om dig bliver behandlet i overensstemmelse med vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. For yderligere oplysninger henvises til vores udførlige Yahoo politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
  2. Yahoo har adgang til og kan lagre og fremlægge dine oplysninger og Brugerindhold:

   a) Til dets affilierede selskaber over hele verden for at kunne levere Yahoo tjenester til dig på en effektiv måde.

   b) Med det formål at administrere din konto på korrekt vis i overensstemmelse med standard driftsprocedurer for Yahoo eller dets affilierede selskaber.

   c) Hvis det er påkrævet af loven eller hvis det i god tro menes, at en sådan adgang, lagring eller fremlæggelse er rimeligt nødvendigt for at: (i) Efterkomme en juridisk proces; (ii) Håndhæve Betingelserne; (iii) Besvare erstatningskrav om at Brugerindhold krænker tredjepartes rettigheder; (iv) Besvare anmodninger fra dig til kundeservice, eller (v) Beskytte rettighederne, ejendommen eller den personlige sikkerhed for Yahoo, dets brugere og offentligheden.
 8. BRUGERINDHOLD OG HANDLEMÅDE

  1. Du alene er ansvarlig for alle oplysninger, data, tekst, software, musik, lyde, fotografier, grafik, video, meddelelser, tags og andre materialer, som du måtte indsende til Yahoo tjenester ("Brugerindhold"). Du accepterer ikke at udføre, eller indsende, Brugerindhold, til Yahoo tjenester, der:

   a) Overtræder en lov (f.eks. lov om ærekrænkelse) eller bestemmelser eller en anden persons rettigheder (f. eks. love omkrig ophavsrettigheder eller beskyttelse af personlige oplysninger) eller opfordrer andre til det;

   b) Er uanstændigt, truende, voldeligt, grovt, skadeligt for andre, herunder mindreårige, der angriber en anden persons personlige oplysninger, er chikanerende, forstyrrende, diskriminerende eller på anden måde stødende;

   c) Udgiver sig for en anden person eller fordrejer originalen eller attributterne (herunder alder) af en bruger eller Brugerindhold;

   d) Er “spam” eller nogen anden form for uopfordret, salgsfremmende materialer, eller kommercielle meddelelser, undtagen i områder, hvor det udtrykkeligt er tilladt (læs hele vores udførlige politik om spam);

   e) Indeholder eller har hyperlinks til vira, malware eller anden ondsindet kode:

   f)Afbryder eller forringer den normale drift af Yahoo tjenester, eller serverne eller netværkene, der er forbundet med Yahoo tjenester;

   g) Indsamler Brugerindhold eller oplysninger om brugere, eller på anden måde opnår adgang til Yahoo tjenester ved hjælp af automatiserede midler (som f.eks. høstende bots, robotter, spiders eller scrapers).

   h) Reproducerer, bytter eller på anden måde udnytter i kommercielt øjemed dele af Yahoo tjenester (herunder Brugerindhold, reklamer, software og dit Yahoo-id).
  2. Yahoo har ingen forpligtelser til at overvåge Brugerindhold. Yahoo kan afvise, genkategorisere eller slette alt Brugerindhold, der er tilgængeligt, via Yahoo tjenester, der krænker Betingelserne eller på anden måde er stødende. Du skal evaluere, samt bære hele risikoen tilknyttet brugen af alt Brugerindhold, herunder enhver afhængighed af nøjagtighed, fuldstændighed eller nyttighed af alt brugerindhold.
  3. Yahoo tjenester og softwaren, indeholdt i Yahoo tjenester, kan inkludere sikkerhedskomponenter, der tillader, at digitale materialer beskyttes. Brugen af disse materialer er underlagt brugsregler, nedsat af Yahoo eller indholdsudbydere, der leverer indhold til Yahoo tjenester. Du må ikke forsøge at tilsidesætte eller omgå nogen af brugsreglerne, der er integreret i Yahoo tjenester. Enhver uautoriseret gengivelse, udgivelse, yderligere distribuering eller offentlig udstilling af nogen af materialerne, der leveres gennem Yahoo tjenester, er strengt forbudt.
 9. SÆRLIG ADVARSEL VEDRØRENDE INTERNATIONAL BRUG SAMT EKSPORT OG IMPORT COMPLIANCE

  1. Med din forståelse for internettets globale natur accepterer du at overholde alle lokale regler angående brugeradfærd online og acceptabelt indhold. Brug af Yahoo tjenester samt overførsel, forsendelse og upload of software, teknologi og andre tekniske data via Yahoo tjenester kan være omfattet af eksport- og import lovgivningen I USA og andre lande. Du accepterer at følge alle gældende eksport- og importlove og bestemmelser, herunder uden begrænsning USAs regler om administration af eksport (se http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html) og sanktions- og kontrolregler (se http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx). Navnlig garanterer du: (a) at du ikke er en part, over for hvem der er nedlagt forbud i henhold til nogen af USAs regerings lister (se http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm), eller er en offentlig myndighed i noget land, over for hvilket der er ekportforbud som anført i de love og regler, der finder anvendelse, (b) ikke vil overføre software, teknologi og andre tekniske data via Yahoo tjenester til parter eller lande, over for hvilke der er eksportforbud, (c) ikke vil bruge Yahoo tjenester i forbindelse med militær, nuklear, missil, kemisk eller biologisk slutbrug af våben i strid med USA’s eksportlovgivning, og (d) ikke vil overføre, uploade eller via Yahoo tjenester forsende nogen teknologi og andre tekniske data i strid med gældende eksport- eller importregler i USA.
  2. Når du bruger Yahoo tjenester til at indsende eller til at gøre software, teknologi eller andre tekniske data tilgængelige, kan du være underlagt eksport- og importlovene i Irland, USA og andre gældende retskredse. Du accepterer at følge alle gældende eksport- og importlove og bestemmelser.
 10. LICENS FRA DIG TIL YAHOO!

  1. Du bibeholder ophavsrettigheder og andre rettigheder, du allerede ejer, for Brugerindhold, du indsender eller gør tilgængeligt gennem Yahoo tjenester. Når du indsender eller gør Brugerindhold tilgængeligt på offentligt tilgængelige steder (beskrevet nedenfor) i Yahoo tjenester, giver du Yahoo følgende licens(er):
  2. Til fotos, grafik, lyd eller video, du indsender eller gør tilgængeligt på offentligt tilgængelige områder i Yahoo tjenester, giver du Yahoo verdensomspændende, afgiftsfri og ikke-eksklusiv licens til at bruge, distribuere, gengive, adaptere, udgive, oversætte, oprette afledte arbejder fra, offentligt fremføre og offentligt vise Brugerindhold på Yahoo tjenester:

   a) Med det formål, som Brugerindhold var indsendt for, og

   b) Med det formål at fremme Yahoo ejendommen som Brugerindhold var indsendt til eller Yahoo tjenester, hvor som helst på Yahoo netværket eller i forbindelse med enhver distribution eller konsortie-arrangement med andre organisationer eller individuelle personer eller deres websteder.

   Denne licens eksisterer kun så længe som du fortsætter med at inkludere Brugerindhold på Yahoo tjenester og afsluttes når du flytter, eller Yahoo flytter, Brugerindhold fra Yahoo tjenester.
  3. For alt andet Brugerindhold, du indsender eller gør tilgængeligt for medtagelse på offentligt tilgængelige steder i Yahoo tjenester, gælder en verdensomspændende, afgiftsfri og ikke-eksklusiv, uophørlig, uopsigelig og komplet underlicensbar licens til at bruge, distribuere, gengive, adaptere, udgive, oversætte, oprette afledte arbejder fra, offentligt fremføre og offentligt vise Brugerindhold hvor som helst på Yahoo netværket eller i forbindelse med enhver distribution eller konsortie-arrangement med andre organisationer eller individuelle personer eller deres websteder i ethvert allerede kendt format eller medie, eller som senere udvikles. Dit Brugerindhold og enhver associeret offentlig brugerprofil på Yahoo tjenester vises muligvis på lokale Yahoo websteder i andre lande.
  4. Offentligt tilgængelige" områder i Yahoo tjenester er de områder af Yahoo tjenester, der er tilsigtet fra Yahoo til at være tilgængelige til det generelle publikum. Til eksempel vil offentligt tilgængelige områder af Yahoo tjenester inkludere dele af Yahoo Profiler, der er åbne for både forbindelser og besøgende. Men offentligt tilgængelige områder i Yahoo tjenester inkluderer ikke dele af Yahoo Profiler, der er begrænset til forbindelser, eller Yahoo tjenester, der er tilsigtet privat kommunikation som f.eks. Yahoo Mail.
  5. Du alene er ansvarlig for alle personlige data eller oplysninger, som du vælger at fremlægge og gøre offentligt tilgængeligt via Yahoo tjenester. Yahoo er ikke ansvarlig for fremlæggelse af sådanne personlige data eller oplysninger eller deres offentlige tilgængelighed. Alle personlige data eller oplysninger (eller alt andet Brugerindhold), posteret til offentligt tilgængelige områder, kan forblive offentligt tilgængelige på ubestemt tid.
  6. Den tekniske behandling og overførsel af Yahoo tjenester, herunder dit Brugerindhold, kan involvere: (a) Overførsler over forskellige netværk; og (b) ændringer for at tilpasse og adaptere til tekniske krav fra tilsluttede netværk eller enheder. Du giver denne licens for at tillade, at Yahoo udfører disse handlinger.
 11. BIDRAG TIL YAHOO!

  1. Når du indsender ideer, forslag, dokumenter og/eller oplæg ("Bidrag") til Yahoo gennem dets forslags- eller tilbagemeldingswebsider, accepterer du at:

   (a) Dine Bidrag ikke indeholder fortrolige eller ophavsretsligt beskyttede oplysninger;

   (b) Yahoo ikke er under nogen form for forpligtelse hvad angår fortrolighed, udtrykt eller implicit, hvad angår Bidrag;

   (c) Yahoo har ret til at bruge eller fremlægge (eller vælge ikke at bruge eller fremlægge) sådanne Bidrag for ethvert formål, på enhver måde, i ethvert medie, over hele verden;

   (d) Yahoo muligvis allerede har noget, der ligner dine Bidrag, under overvejelse eller i udvikling;

   (e) Dine Bidrag automatisk bliver Yahoo’s ejendom uden nogen forpligtelse fra Yahoo’s side overfor dig, og du afstår fra alle morale rettigheder; og

   (f) Du ikke har ret til nogen form for kompensering eller godtgørelse af nogen slags fra Yahoo under nogen omstændigheder
 12. SKADESLØSHOLDELSE

  1. I den udstrækning, det er tilladt af loven, accepterer du skadesløsholdelse og holder Yahoo og dets datterselskaber, tilsluttede selskaber, ledende medarbejdere, agenter, licensgivere, co-brandere, andre partnere og medarbejdere sagesløse fra alle erstatningskrav og afkrævninger, herunder rimelige, juridiske omkostninger, fra alle tredjeparter på grund af eller opstået fra Brugerindhold eller på anden måde gjort tilgængeligt gennem Yahoo tjenester, din brug af, eller forbindelse til, Yahoo tjenester, din krænkelse af Betingelserne, eller din krænkelse af enhver form for rettighed tilhørende en anden.
 13. GENEREL PRAKSIS

  1. Yahoo kan etablere den generelle praksis og begrænsninger angående brugen af Yahoo tjenester, herunder det maksimale antal dage, som meddelelser eller andet Brugerindhold bibeholdes, den maksimale størrelse og antal af Brugerindhold eller kommunikerende meddelelser, der måtte være indsendt eller modtaget af en konto, den maksimale lagerplads, der tildeles en konto, og det maksimale antal gange (og den maksimale varighed for hver), du kan have adgang til Yahoo tjenester i en given periode.
  2. Yahoo kan ændre den generelle praksis og begrænsningerne ved, i rimelig tid i forvejen, at holde dig informeret, inden ændringerne finder sted, i overensstemmelse med afsnit 22 nedenfor.
 14. ÆNDRINGER I YAHOO! TJENESTERNE

  1. Yahoo tjenesterne fornyer sig konstant for at kunne levere den bedst mulige oplevelse for deresbrugere. Det vil sige at Yahoo kan ændre, afbryde, ophæve eller annullere enhver af Yahoo tjenesterne midlertidigt eller permanent. Vi fortæller dig muligvis ikke i forvejen om ændringer eller afbrydelser, der ikke på nogen materiel måde stiller vores brugere i en ugunstig situation og ikke på nogen materiel måde begrænser brugen af vores tjenester, f.eks. tilføjelsen af funktionaliteter og funktioner eller en ændring af registreringsprocessen.
  2. I overensstemmelse med afsnit 22 meddeler vi dig, i rimelig tid i forvejen, om alle ændringer eller annulleringer af Yahoo tjenester, der materielt er ugunstigt for vores brugere eller materielt begrænser brugen af Yahoo tjenester. Det vil give tilstrækkelig tid til at gemme alt Brugerindhold, du måtte have i den tjeneste.
  3. For ændringer, der er nødvendige for at opfylde sikkerhedsmæssige, juridiske eller regulatoriske krav, er vi muligvis ikke i stand til at opfylde tidsskalaen ovenfor. Vi vil meddele dig om disse ændringer, så hurtigt som muligt.
 15. ANNULLERING AF DIN KONTO/E-MAIL-ADRESSE

  1. Du kan, når som helst, annullere din Yahoo konto, alle dertil knyttede e-mail-adresser og adgang til Yahoo tjenesterne ved at gå til siden Sletning af konto. For yderligere oplysninger om dette emne henvises til Help Page.
  2. Yahoo kan, uden at informere dig, øjeblikkeligt annullere eller begrænse din adgang til dine Yahoo konti, visse Yahoo tjenester og alle associerede e-mail-adresser af følgende årsager, herunder:

   (a) Hvis du krænker Betingelser, herunder indføjede aftaler og retningslinjer;

   (b) Anmodninger fra politiet eller myndighederne;

   (c) Uventede tekniske eller sikkerhedsmæssige stridsspørgsmål eller problemer; eller

   (d) Forlængede perioder uden aktivitet.
  3. Yahoo vil tage disse beslutninger, baseret udelukkende på Yahoo’s eget skøn. Yahoo er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide, fra annullering af dine konto, alle associerede e-mail-adresser eller manglende adgang til Yahoo tjenesterne.
  4. Annullering af din Yahoo konto kan inkludere følgende:

   (a) Fjernelse af adgang til nogle af tilbuddene i Yahoo tjenester; og

   (b) Sletning af dine oplysninger og Brugerindhold, associeret med eller i din konto
 16. REKLAMER

  1. Yahoo kan sælge, give licens til og/eller vise enhver reklame, tilskrivning, hyperlink, salgsfremmende og/eller distributionsmæssige rettigheder i forbindelse med dit Brugerindhold. Yahoo er berettiget til at bibeholde alle indtægter fra alle salg eller licensgivninger af sådanne reklamer, tilskrivninger eller salgsfremmende eller distributionsmæssige rettigheder.
  2. Dine interaktioner med annoncører, fundet på eller gennem Yahoo tjenester, herunder deltagelse i salgsfremmende foranstaltninger eller betaling og levering af varer eller tjenester, og alle andre vilkår, betingelser, garantier eller repræsentationer, tilknyttet disse interaktioner, er udelukkende mellem dig og annoncøren. I den udstrækning, det er tilladt under loven, accepterer du, at Yahoo ikke er ansvarlig for nogen tab eller beskadigelse af nogen slags, der måtte opstå som et resultat af disse interaktioner eller som et resultat af tilstedeværelsen af disse annoncører på Yahoo tjenester.
 17. EKSTERNE HYPERLINKS OG INDHOLD
  1. Yahoo tjenester kan inkludere indhold, programmer og tjenester fra, eller hyperlinks til, eksterne websteder eller ressourcer (“Eksternt indhold”). Ansvaret for alt Eksternt indhold ligger hos den eksterne udbyder, der også leverer indholdet, som er underlagt deres egne betingelser. Yahoo har ingen kontrol over og påtegner sig ikke noget Eksternt indhold, og Yahoo er ikke ansvarlig for tilgængeligheden, nøjagtigheden eller pålideligheden af sådant Eksternt indhold, eller for andre tab du måtte lide baseret på tillid til Eksternt indhold. Enhver strid, du måtte have angående Eksternt indhold på Yahoo tjenester, skal adresseres direkte til den eksterne udbyder.
 18. YAHOO!'S OPHAVSRETTIGHEDER

  1. Yahoo tjenester, der inkluderer alt nødvendigt software, der bruges i forbindelse med Yahoo tjenester ("Software"), indeholder ophavsretligt beskyttede og fortrolige oplysninger, der er beskyttet af gældende, intellektuel ejendomsret og andre love. Indhold i reklamer eller oplysninger, der præsenteres gennem Yahoo tjenester, kan være beskyttet med ophavsrettigheder, varemærker, varemærker for tjenesteydelser, patenter eller anden intellektuel ejendomsret og love. Undtagen når det udtrykkeligt er tilladt af gældende lov eller autoriseret af Yahoo eller den gældende licensgiver (som f.eks. en annoncør), må du ikke bruge, distribuere, gengive, adaptere, udgive, oversætte, oprette afledte arbejder fra, leje, sælge, offentligt fremføre eller offentligt vise Yahoo tjenester, Brugerindhold eller Software.
  2. Yahoo giver dig en personlig, ikke-eksklusiv licens, der ikke kan overføres, til at bruge objektkoden i dets Software på en enkelt computer. Du må dog ikke (og du må ikke tillade at en anden person) kopierer, adapterer, opretter et afledt arbejde fra, reverse engineer, reverse assemble eller på anden måde forsøge at opdage kildekode, sælge, tildele, give underlicens, give pantehæftelse i eller på anden måde overføre rettigheder i Softwaren. Det gælder ikke, hvis du udtrykkeligt har tilladelse til at gøre det iht. loven eller den relevante licensgiver.
  3. Du må ikke opnå adgang til Yahoo tjenester med andre midler end gennem interfacet, der leveres af Yahoo til brug ved adgang til Yahoo tjenester, medmindre du har modtaget en specifik, skriftlig tilladelse fra Yahoo
 19. EKSKLUDERINGER I GARANTIERNE

  1. Yahoo tjenester og Softwaren leveres "som den er" og Yahoo, dets datterselskaber, affilierede selskaber og licensgivere kan ikke give dig nogen garantier angående disse. I særdeleshed kan Yahoo, dets datterselskaber, affilierede selskaber og licensgivere ikke repræsentere eller garantere at:

   (a) Din brug af Yahoo tjenester og Softwaren opfylder dine krav;

   (b) Din brug af Yahoo tjenester og Softwaren vil være uafbrudt, ajour, sikker eller uden fejl;

   (c) Oplysninger, indhentet af dig som resultat af din brug af Yahoo tjenester eller Softwaren vil være nøjagtige eller pålidelige; og

   (d) Defekter i driften eller funktionaliteten af alt Software, leveret til dig som en del af Yahoo tjenester, vil være korrekt.
  2. Ingen vilkår eller andre betingelser (herunder alle implicitte betingelser angående salgbarhed/tilfredsstillende kvalitet, egnethed til formål, forskrift af tjenester til en standard af rimelig forsigtighed og dygtighed, krænkelse af ophavsrettigheder eller overensstemmelse med beskrivelse) gælder for Yahoo tjenester eller Software.
  3. Intet i Betingelser påvirker dine juridiske rettigheder, som du altid har ret til som forbruger, og som du ikke kontraktmæssigt kan accepteret at ændre eller afstå fra.
 20. ANSVARSBEGRÆNSNING
  1. Medmindre Betingelser beskriver det anderledes, har Yahoo, dets datterselskaber, affilierede selskaber og licensgivere intet ansvar overfor dig og skal ikke betale kompensering til dig for økonomiske tab eller tab af muligheder, goodwill, omdømme, handel, profit eller opsparinger du forventede at akkumulere, eller spildte udgifter:
  2. a) For oplysninger eller Brugerindhold, der mistes, ødelægges eller leveres forkert;

   b) For enhver beskadigelse af dit computersystem, adgang til internettet, overførsels- eller visningsenhed eller tab af data, der opstod som resultat af overførsel af materialer;

   c) For alle ændringer, som Yahoo måtte udføre til Yahoo tjenester eller Software;

   d) For utilgængelighed af Yahoo tjenester eller Software;

   e) For alle tab, der ikke med rimelighed kunne forventes, fordi du har brugt Yahoo tjenester eller Software til handel; eller

   f) For alle tab, du måtte lide, hvis du krænker Betingelserne på nogen måde, herunder, at du ikke opgiver nøjagtige og ajourførte Registreringsdata til Yahoo eller hvis du ikke holder din adgangskode og kontooplysninger hemmelige og fortrolige.

  3. Disse begrænsninger gælder, uanset om Yahoo er blevet meddelt dette eller ikke, eller om Yahoo skulle have været opmærksom på muligheden af opståede tab.
  4. Vi accepterer ansvaret, hvis du er skadet eller dør som et direkte resultat af vores forsømmelse. Vi vil ikke begrænse dette ansvar. Visse landes lovgivning tillader ikke, at visse garantier eller ansvar ekskluderes af kontrakten. Det vil sige, at nogle af de ovenstående ekskluderinger eller begrænsninger muligvis ikke gælder for dig.
 21. ANSVARSFRASKRIVELSE, DER RELATERER TIL ØKONOMISKE, SUNDHEDSMÆSSIGE OG JURIDISKE OPLYSNINGER
  1. Oplysninger, der er indhentet gennem Yahoo tjenester, er kun til oplysende formål, og må aldrig bruges som en erstatning for rådgivning fra en kvalificeret fagekspert. Nogle af oplysningerne på Yahoo tjenester gælder muligvis kun for visse lande. Synspunkter, der udtrykkes gennem oplysninger og Brugerindhold på Yahoo tjenester er synspunkter, der tilhører den individuelle forfatter og afspejler ikke Yahoo’s synspunkter.
  2. Hvis du bruger Yahoo tjenester til økonomiske oplysninger, herunder om firmaer, aktienoteringer, investeringer eller aktier og obligationer, skal du læse ovenstående afsnit 19 til 20 igen. Oplysninger, der er indhentet gennem Yahoo tjenester, må aldrig bruges som en erstatning for professionel, økonomisk rådgivning. Intet indhold eller Brugerindhold fra Yahoo tjenester er beregnet til handelsmæssige eller investeringsmæssige formål. Yahoo, dets datterselskaber, affilierede selskaber og licensgivere er ikke ansvarlige for nogen økonomiske, handelsmæssige eller investeringsmæssige beslutninger, baseret på sådanne oplysninger.
  3. Oplysninger, der er indhentet gennem Yahoo tjenester, må aldrig bruges som en erstatning for professionel, medicinsk rådgivning, undersøgelse, diagnose eller behandling. Du skal altid søge rådgivning hos din læge eller en anden kvalificeret sundhedsplejer inden du starter en ny behandling eller foretager ændringer til en eksisterende behandling.
  4. Oplysninger, der er indhentet gennem Yahoo tjenester, må aldrig bruges som en erstatning for professionel, juridisk rådgivning. Du skal altid søge rådgivning hos en kvalificeret advokat, der er autoriseret til at udføre sit erhverv i det tilsvarende jurisdiktionsområde, inden du træffer valg, der kan påvirke dine legale rettigheder.
 22. BEMÆRK

  1. Du kan kommunikere med Yahoo via disse kontaktoplysninger:
  2. Yahoo sender dig muligvis meddelelser (som f.eks. angående ændringer i Betingelserne) via forskellige metoder, herunder e-mail, almindelig post, tekstmeddelelser, online meddelelser på Yahoo tjenester, eller via andre, rimelige metoder. Meddelelser om Yahoo tjenester, der ikke kræves registrering til, annonceres generelt via en online meddelelse i selve Yahoo tjenesten.
  3. Hvis du krænker disse Betingelser ved at opnå adgang til Yahoo tjenester på en uautoriseret metode, modtager du muligvis ikke disse meddelelser. Du accepterer, at du vil blive behandlet, som om du har modtaget alle meddelelser, som du ville have modtaget, hvis du havde opnået adgang til Yahoo tjenester på en lovlig måde.
 23. OPLYSNINGER OM VAREMÆRKER

  1. Yahoo’s varemærker, varemærkenavne og andre Yahoo-logoer, varemærkefunktioner samt produkt- og tjenestenavne er varemærker tilhørende Oath Holdings Inc. ("Yahoo Mærkerne"). Du accepterer, ikke på nogen måde at bruge Yahoo Mærkerne uden først at indhente Yahoos! skriftlige tilladelse. Klik her.
 24. KRÆNKELSER AF BETINGELSER OG OPHAVSRETTIGHEDER

  1. Rapportér alle krænkelse af Betingelserne til Customer Care. For mere information, se venligst Yahoo Hjælp Central
  2. Yahoo respekterer den intellektuelle ejendomsret af andre, og vi beder vores brugere om det samme. Hvis du mener, at nogle af de intellektuelle ejendomsrettigheder er krænket på Yahoo tjenester, bedes du gå til copyright policy for at rapportere problemet.
 25. ÆNDRINGER TIL DISSE BETINGELSER

  1. Yahoo kan opdatere disse Betingelser i fremtiden af forskellige årsager, herunder for at akkommodere ændringer i loven eller ændringer til Yahoo tjenester. Vi vil give dig en meddelelse, i rimelig tid i forvejen, om alle materielle ændringer, inden de anvendes. Meddelelser udføres i overensstemmelse med afsnit 22 ovenfor.
  2. Hvis du ikke accepterer ændringerne i Betingelserne, skal du ophøre med at bruge Yahoo tjenester eller Software. Du kan finde den aktuelle version af Betingelserne her: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/terms/utos/index.html
 26. GENERELLE OPLYSNINGER

  1. Hele aftalen. Disse Betingelser (herunder gældende retningslinjer online, refereret til ovenfor) udgør hele aftalen mellem dig og Yahoo og styrer din brug af Yahoo tjenester, og tilsidesætter alle tidligere versioner af disse Betingelser mellem dig og Yahoo om Yahoo. tjenester. Du er muligvis underlagt yderligere betingelser og vilkår, der gælder, når du bruger eller køber Yahoo tjenester, affilierede tjenester eller indhold eller software fra andre organisationer eller personer.
  2. Valg af lov og værneting. Vores forhold, disse betingelser og ikke-kontraktmæssige forpligtelser i forhold til dem, underlagt loven i Irland. Domstolene i Irland har jurisdiktion til at bilægge en strid i forhold til disse Betingelser eller alle ikke-kontraktmæssige forpligtelser i forhold til dem.
  3. Ingen af os vil blive anset for at have givet afkald på nogen rettigheder under disse Betingelser på grund af manglende eller forsinket udøvelse af denne rettighed. Hvis nogen forskrift i Betingelserne findes ugyldige af en domstol med kompetent jurisdiktion, vil de andre forskrifter i Betingelserne stadig være fuldt gældende.
  4. Hverken Yahoo eller du kan overføre nogle af Betingelserne, undtagen Yahoo, som kan overføre enhver af Betingelserne til et firma, der er et datterselskab eller et holdingselskab af Yahoo, eller et datterselskab af det holdingselskab. Vi vil meddele dette i rimelig tid i forvejen, inden dette sker. Meddelelser udføres i overensstemmelse med afsnit 22 ovenfor.
  5. Hvis Yahoo eller du ikke kan udføre, hvad der er lovet i disse Betingelser på grund af en forekomst udenfor rimelig kontrol, er hverken Yahoo eller du ansvarlig for dette. I det tilfælde, hvor begivenhederne fortsætter i mere end tre måneder, kan Yahoo eller du skriftligt annullere disse Betingelser med øjeblikkelig varsel.
  6. Afsnitstitlerne i disse Betingelser er kun ment som en hjælp og de har ikke nogen juridisk eller kontraktmæssig effekt.
  7. Udtrykkene “inkludere” eller “herunder” i disse Betingelser betyder uden begrænsning til de efterfølgende ord.
  8. Med mindre Betingelserne beskriver andet, er der ingen tredjepartsfordele forbundet med denne aftale.
  9. Ingen tilvækstret og ingen overdragelighed. Din Yahoo konto kan ikke overdrages, og alle rettigheder til dit Yahoo-id eller indhold i din konto annulleres, når du dør. Hvis vi modtager en kopi af dødsattesten, kan den relevante konto annulleres og alt indhold slettes permanent.
 27. Betingelserne dateret den 2018-02-01

 • oath