Sikkerhed hos Yahoo

Sikring af vores systemer og vores brugeres oplysninger er altafgørende for, at Yahoos brugere får en sikker brugeroplevelse, og vores bruger bevarer tilliden til os. Vi træffer følgende foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger:

 • TLS-kryptering (Transport Layer Security)
 • Vi bruger TLS-kryptering ved overførsel af bestemte typer oplysninger, såsom oplysninger forbundet med finansielle tjenester og betalingsoplysninger. Der vises et ikon, som ligner en hængelås, i de fleste browsere under TLS-sessioner.
 • Bekræftelse ved andet login
 • Du kan aktivere en indstilling, som medfører, at der kræves en ekstra oplysning udover din adgangskode, når du logger in på din konto fra en enhed eller et sted, vi ikke genkender, for eksempel en kode sendt via sms. Lær mere om bekræftelse ved andet login.
 • On-demand-adgangskoder
 • Yahoo tilbyder også on-demand-adgangskoder. Ved knytte din mobilenhed til din konto giver du os mulighed for at give dig en adgangskode via sms, når du har brug for den. Så behøver du ikke længere huske adgangskoder. Lær mere om on-demand-adgangskoder.
 • Sikkert lager
 • For at beskytte dine personlige oplysninger anvender vi fysiske, tekniske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger, der er i overensstemmelse med branchestandarderne, og som overholder de relevante lovmæssige bestemmelser.
 • Leverandører og partnere
 • For at sikre, at dine oplysninger er sikre og fortrolige, kan vi give oplysninger til partnere og leverandører, der arbejder på vores vegne eller sammen med os underlagt fortrolighedsaftaler. Disse virksomheder har ingen uafhængig ret til at bruge eller dele disse oplysninger uden dit samtykke.
 • Adgang til oplysninger
 • Vi begrænser adgangen til personlige oplysnionger om dig til at omfatte medarbejdere, som vi med rimelighed forventer vil have brug for at have kontakt med disse oplysninger, for at vi kan levere produkter eller tjenester til dig, eller for at kunne behandle disse oplysninger for os.
 • Uddannelse og kurser
 • Vi har implementeret et uddannelses- og kursusprogram vedrørende sikkerhed for hele virksomheden, som det kræves, at alle Yahoo-medarbejdere gennemfører.

   Bemærk, at dataoverførsel via internettet eller informationslagringsteknologi aldrig kan garanteres at være 100 procent sikker. Vi evaluerer og implementerer løbende forbedringer i sikkerhedsteknologi og -praksisser.

   Sikkerhed kræver teamwork

   Du skal også tage din sikkerhed alvorligt. Besøg vores Sikkerhedscenter for at finde værktøjer og tips til, hvad du selv kan gøre for at beskytte dine oplysninger og redicere risikoen for uautoriseret adgang.

   Sådan rapporterer du sikkerhedshændelser

   Find oplysninger om rapportering af sikkerhedshændelser i Sikkerhedscenteret.

 • oath