Overførsel af Data

Dine personlige oplysninger kan blive overført til andre lande end dit eget, særligt til servere i USA, med henblik på behandling og lagring af data i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik og levering af produkter og tjenester til dig. Vi overfører muligvis dine data til associerede Yahoo-virksomheder eller -partnere, herunder til udliciteret databehandling, der udføres på Yahoos vegne. Standarderne for fortrolighed og beskyttelse af data i disse lande svarer muligvis ikke til standarderne i dit hjemland. Yahoo må behandle personlige oplysninger tilhørende individer i EU og må føre disse oplysninger ud af EU gennem forskellige efterlevelsesordninger, herunder databehandlingsaftaler med afsæt i EU’s standardkontraktbestemmelser.Hvis du ikke accepterer dette, skal du ikke bruge de pågældende produkter og tjenester.

Ved at bruges vores produkter og tjenester giver du dit samtykke til, at vi må overføre dine oplysninger til lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), hvis det er nødvendigt for Yahoos legitime forretningsformål, som det defineres i vores Fortrolighedserklæring. Det er vigtigt for os at sikre, at dine oplysninger er beskyttet, og vi anvender de sikkerhedsforanstaltninger, som er kræves i henhold til den gældende lovgivning. Du kan lære mere om sikkerhed, inklusive de sikkerhedsforanstaltninger, vi har gennemført, og de sikkerhedsforanstaltninger, du selv kan træffe, under Sikkerhed hos Yahoo.

Mere information om Yahoo


For at få mere at vide om, hvordan Yahoo behandler dine personlige oplysninger, skal du se vores Fortrolighedspolitik. Denne side beskriver aktuelle Yahoo-praksisser angående dette produkt eller emne. Oplysningerne på siden kan ændre sig, når Yahoo tilføjer eller fjerner funktioner.

Afmelding af interessebaseret annoncevisning

Ønsker du ikke at se annoncer, som er baseret på dine interesser? Læs om dine muligheder for at afmelde dig interessebaseret visning af annoncer, der er leveret af Yahoo.

  • oath