Třetí strany ve službě Yahoo

Následující externí společnosti mohou na webech a v aplikacích Yahoo používat soubory cookie, webové signály, aplikace (neboli „widgety“), sady pro vývoj softwaru („SDK“) a podobné technologie. Kromě toho může Yahoo se svými partnery sdílet údaje, které nelze použít k osobní identifikaci, včetně pseudonymních demografických informací, a to za účelem zlepšování produktů, výzkumu, analýz a poskytování lepších služeb a prostředí.

Cílem společnosti Yahoo je poskytovat svým uživatelům co nejlepší služby, které budou vyhovovat jejich potřebám, a v rámci toho průběžně přezkoumávat níže uvedené společnosti. Doporučujeme pravidelně kontrolovat, zda tyto zásady třetích stran nebyly aktualizovány.

Partneři nabízející analytické služby

Společnost Yahoo může určitým partnerům umožnit začleňováníwebových signálů do stránek v síti Yahoo, případně může do svých mobilních aplikací začleňovat partnerské sady SDK. Yahoo může také s těmito partnery sdílet některá data ze svých protokolů, včetně IP adres, a to pro analytické účely. Máte-li sdílenou IP adresu, může být na základě těchto údajů odhadována vaše poloha a určovány další technografické údaje jako rychlost připojení a informace o tom, zda jste ze sdíleného umístění navštívili Yahoo nebo z jakého zařízení jste Yahoo navštívili. Následující partneři agregují informace o našich reklamách a o obsahu, který si zobrazujete na Yahoo. Na základě toho poskytují nám a našim inzerentům služby auditování, výzkumu a reportování. Společnost Yahoo povoluje webové signály a sady SDK následujícím partnerům, se kterými také sdílí data souborů protokolů:

S našimi inzerenty ani s partnery v rámci našich analytických programů nesdílíme údaje o vašem účtu Yahoo, podle kterých by bylo možné určit vaši identitu. Můžeme však s našimi inzerenty nebo partnery sdílet pseudonymní údaje, včetně demografických informací.

*Společnost Nielsen sdílí skrytou formou informace o tom, které reklamy se vám zobrazují na Facebooku. Pokud jste přihlášení k Facebooku, Facebook přidá k informacím o zobrazovaných reklamách i váš věk a pohlaví. Facebook tyto zkombinované údaje agreguje a sdílí je se společností Nielsen kvůli efektivnějšímu reportování reklam. Další informace o ochraně osobních údajů společností Nielsen a o možnosti vypnout si toto sdílení najdete tady.

Tlačítka sociálních sítí, aplikace a widgety

Společnost Yahoo může do některých svých webů a aplikací implementovat aplikace neboli „widgety“ třetích stran, které umožňují interakci nebo sdílení obsahu mezi uživateli Yahoo. Tyto widgety jsou na navštívených stránkách viditelné. Síť, která widget poskytuje, může nabízet ovládací prvky pro nastavení jeho vzhledu a funkcí. Interakcí s widgetem zpravidla dané třetí straně umožňujete shromažďování některých vašich údajů, a to prostřednictvím jejích webových cookies nebo registračních informací. Třetí strana vás může pomocí svých widgetů a cookies rozpoznat, i když s widgetem nebudete nijak interagovat. Kromě toho může třetí strana shromažďovat informace o vaší IP adrese, o záhlaví stránky a o prohlížeči. Yahoo povoluje tlačítka, aplikace a widgety od těchto partnerů:

Tlačítka sociálních sítí

Widgety

Reklamní technologie

Většina reklam, které v aplikacích a na webech Yahoo uvidíte, je poskytována společností Yahoo. Poskytování reklamy a shromažďování informací na našich webových stránkách a v našich mobilních aplikacích však umožňujeme i některým jiným společnostem. Nejčastěji se jedná o reklamní servery třetích stran, reklamní agentury, dodavatele technologií, poskytovatele sponzorovaného obsahu a výzkumné firmy.

Tyto společnosti mohou do webů a aplikací Yahoo začleňovat webové signály, aby mohly našim inzerentům poskytovat služby auditování, výzkumu a reportování. Vzhledem k tomu, že váš webový prohlížeč si musí tyto reklamy a webové signály vyžádat ze serverů třetích stran, mohou tyto společnosti zobrazovat, upravovat a nastavovat své vlastní cookies a také shromažďovat údaje o vaší IP adrese, záhlaví stránky a prohlížeči stejným způsobem, jako kdybyste si vyžádali stránku přímo z jejich webu. Dále tyto společnosti mohou používat tyto cookies, sady SDK a webové signály k tomu, aby vám na Yahoo i webech nepatřících společnosti Yahoo mohly poskytovat individuální reklamy. V určitých situacích Yahoo může s těmito společnostmi interagovat mimo váš prohlížeč, přímo mezi našimi webovými servery.

Jak je blíže popsáno v našem centru pro ochranu osobních údajů, Yahoo může některé reklamy přizpůsobovat uživatelům, kteří podle nás spadají do určité zájmové kategorie – například „muži zajímající se o sport“. Yahoo při vaší interakci s individuálními reklamami neposkytuje inzerentům žádné údaje, které by bylo možné použít k vaší osobní identifikaci, například jméno nebo datum narození. Můžeme však s inzerenty sdílet pseudonymní informace včetně demografických dat.  Navíc při zobrazení reklamy nebo interakci s ní existuje možnost, že inzerent si vás zařadí do zájmové kategorie, která je k dané reklamě přiřazená. Informace o tom, jak následující třetí strany nakládají se shromážděnými daty a případně jak je možné vypnout jejich služby, najdete na jejich webech. Pro lepší představu o tom, jaká nastavení máte k dispozici, si přečtěte zásady ochrany osobních údajů příslušných společností.

Další informace o společnostech poskytujících reklamu a možnosti vypnutí jejich služeb najdete na webech organizací Network Advertising Initiative (NAI), Digital Advertising Alliance (USA) a European Digital Advertising Alliance.

Poskytovatelé obsahu

Společnost Yahoo spolupracuje s níže uvedenými poskytovateli obsahu, kteří vám poskytují obsah v rámci našich webů, aplikací a služeb. Tito poskytovatelé mohou poskytovat obsah ve formě služeb, například vám mohou poskytovat mapy od jednoho partnera a zprávy od jiného partnera. Vzhledem k tomu, že váš webový prohlížeč si musí tento obsah vyžádat ze serverů daného poskytovatele obsahu, může tento poskytovatel zobrazovat, upravovat a nastavovat své vlastní soubory cookie a také shromažďovat údaje o vaší IP adrese, informace o záhlaví stránky a prohlížeči a další údaje, které nelze použít k vaší osobní identifikaci, stejným způsobem, jako kdybyste navštívili přímo jeho web. Stejně tak mohou někteří z těchto partnerů začleňovat do našich mobilních aplikací sady SDK, které jim umožní shromažďovat podobné údaje, které nelze použít k osobní identifikaci, stejně jako kdybyste používali přímo jejich vlastní mobilní aplikaci.

Poskytovatelé videoobsahu

Ačkoli se společnost Yahoo snaží poskytovat poutavý videoobsah, který sama vyvíjí nebo hostuje, například pořady Community nebo Saturday Night Live, spolupracuje na poskytování některého videoobsahu i s dalšími poskytovateli. Tito poskytovatelé mohou zobrazovat, upravovat nebo nastavovat své vlastní cookies a shromažďovat informace o vaší IP adrese, informace o záhlaví stránky, informace o prohlížeči, informace o verzi přehrávače Flash Player, rychlosti internetu, zhlédnuté části videa a další informace, které nelze použít k osobní identifikaci. Stejně tak mohou někteří z těchto partnerů začleňovat do našich mobilních aplikací sady SDK, které jim umožní shromažďovat podobné údaje, které nelze použít k osobní identifikaci, stejně jako kdybyste používali přímo jejich vlastní mobilní aplikaci:

Vývojáři her

Služba Yahoo Hry hostuje hry od sponzorů a vývojářů, kteří pro vás vytvářejí zajímavé a zábavné hry. S některými z těchto her mohou být spojeny další smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů. Vzhledem k tomu, že váš webový prohlížeč si musí tento obsah vyžádat ze serverů daného poskytovatele obsahu, může tento poskytovatel zobrazovat, upravovat a nastavovat své vlastní soubory cookie a také shromažďovat údaje o vaší IP adrese, informace o záhlaví stránky, o prohlížeči, verzi přehrávače Flash Player, údaje o rychlosti internetu a další údaje, které nelze použít k vaší osobní identifikaci. Kromě toho mohou herní vývojáři zaznamenávat herní skóre, zadané uživatelské jméno, uživatelská nastavení a jiné herní akce, které se mohou řídit dalšími smluvními podmínkami dané hry:

Partneři nabízející služby vyhledávání

Níže uvedení externí partneři mohou společnosti Yahoo poskytovat výsledky hledání a reklam ve vyhledávačích. Reklama ve vyhledávačích zahrnuje výsledky placeného a kontextového vyhledávání. Je možné využívat najednou i více partnerů nabízejících služby vyhledávání. Partner nabízející služby vyhledávání se může měnit na základě faktorů, jako je typ online prostředí, typ používaného zařízení a země, ze které se hledání provádí.

Další informace o tom, jak vyhledávací partneři shromažďují data, jaké používají zásady a jaké nástroje a nastavení máte k dispozici, najdete v zásadách ochrany osobních údajů daného partnera:

Ostatní partnerství

Yahoo spolupracuje se společnostmi, které vám mohou nabízet produkty nebo služby v závislosti na aktuálním obsahu stránky nebo jiných kritériích. Tito partneři mohou být ve formě panelu „Get the Look“ na fotografiích celebrit nebo ve formě postranního panelu s tématickými produkty. Vzhledem k tomu, že váš webový prohlížeč si musí tento obsah vyžádat ze serverů daného partnera, může tento partner zobrazovat, upravovat a nastavovat své vlastní soubory cookie a také shromažďovat údaje o vaší IP adrese, informace o záhlaví stránky, prohlížeči a další údaje, které nelze použít k vaší osobní identifikaci.

Další informace o tom, jak Yahoo nakládá s vašimi osobními údaji, najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Yahoo


Pokud chcete zjistit, jak společnost Yahoo zpracovává vaše osobní data, navštivte prosím naše Zásady pro ochranu soukromí. Tato stránka popisuje aktuální postupy společnosti Yahoo s ohledem na tento produkt nebo téma. Jak společnost Yahoo přidává nebo odebírá funkce, mohou se informace na této stránce měnit.

  • oath