Centrum Soukromí Yahoo

Yahoo je teď součástí společnosti Oath, která se zabývá digitálními a mobilními médii, celosvětově vlastní více než 50 značek a patří do skupiny společností Verizon. Počínaje 18. zářím 2017 se chystáme začít sdílet část informací se společností Oath a skupinou společností Verizon, což nám umožní poskytovat lépe přizpůsobenou reklamu, poutavý obsah a inovativní produkty. Budeme je využívat i pro další analytické účely. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jaké informace můžeme sdílet a jaké předvolby pro jejich správu jsou vám k dispozici, nahlédněte prosím do našich častých dotazů.

Vaše soukromí je důležité pro Yahoo, Oath i Verizon. Ve způsobu, jakým společnost Yahoo zpracovává vaše osobní data, ani v tom, která osobní data sdílíme s třetími stranami mimo společnost Oath nebo skupinu společností Verizon, nedošlo k žádným změnám. Při vaší návštěvě webu Yahoo, používání aplikace Yahoo nebo interakci s našimi produkty, službami nebo technologiemi nadále platí Podmínky poskytování služeb a Zásady pro ochranu soukromí společnosti Yahoo EMEA, jak jsou uvedeny níže.

Integrace společnosti Yahoo do nové organizace Oath probíhá postupně. Během tohoto přechodného období pečlivě spravujeme vaše data a v případě, že dojde k dalším významným změnám, vás upozorníme v souladu s níže uvedenými Zásadami pro ochranu soukromí.


Vítejte v Centru soukromí Yahoo – a nebojte se tu porozhlédnout. Dozvíte se tu, jak společnost Yahoo nakládá s vašimi osobními údaji a jak si můžete změnit různé předvolby a nastavení. Jako vždy je naším cílem jednat tak, abychom si zasloužili vaši důvěru.

Na co se tyto Zásady ochrany soukromí vztahují?

Tyto Zásady ochrany soukromí se zabývají tím, jak společnost Yahoo nakládá s údaji, podle kterých je možné identifikovat jednotlivce, a dalšími údaji, které společnost Yahoo shromažďuje a získává, včetně informací týkajících se vašeho používání produktů či služeb Yahoo v minulosti. Jako „data“ a „informace“ se rozumí mimo jiné data a informace, podle kterých je možné vás identifikovat a které nejsou jinak veřejně dostupné, například vaše jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Kde je to možné, explicitně na používání osobně identifikovatelných dat upozorňujeme v našich zásadách ochrany soukromí. Všechna ostatní data jsou pro nás anonymní anebo je používáme pod pseudonymem.

Tyto Zásady ochrany soukromí poskytují i informace o souborech cookie, o tom, jak je společnost Yahoo a třetí strany používají, a o tom, jak můžete cookies vypnout.

Tyto Zásady ochrany soukromí se nevztahují na činnost společností, které společnost Yahoo nevlastní, ani na činnost lidí, které společnost Yahoo nezaměstnává ani jinak neřídí. Mimoto mají některé společnosti, které společnost Yahoo převzala, už z dřívějška vlastní zásady ochrany soukromí. Bližší informace naleznete na stránce afilací.

V části „Témata“ naleznete podrobné informace o zvláštních tématech, jako jsou cookies a IP adresy. V části „Produkty“ naleznete bližší informace o našich zásadách ochrany soukromí souvisejících s konkrétními produkty či službami.

„Yahoo“ znamená společnost Oath (EMEA) Limited (dříve známý jako Yahoo! EMEA Limited), která působí v Irsku a podléhá jeho zákonům na ochranu dat. Pokud ovšem používáte službu Sky | Yahoo Mail, pak „Yahoo“ v souvislosti s používáním služeb Mail, Rychlé zprávy (v rámci webmailu), Kalendář a Adresář znamená společnost Yahoo UK Services Limited. Pokud používáte službu BT | Yahoo Mail, pak „Yahoo“ znamená společnost Yahoo! UK Services Limited, která coby zpracovatel dat poskytuje zákazníkům BT služby Mail, Rychlé zprávy (v rámci webmailu), Kalendář a Adresář.

Sběr a používání informací

Yahoo (jakožto správce dat) shromažďuje osobně identifikovatelné informace, když si zaregistrujete účet Yahoo, když používáte určité produkty a služby Yahoo, když se zúčastníte určitých reklamních akcí či loterií a když navštěvujete určité stránky Yahoo nebo stránky určitých partnerů společnosti Yahoo, které nejsou součástí sítě webů pod značkou Yahoo. Yahoo může tyto informace o vás (včetně osobně identifikovatelných informací) kombinovat s informacemi, které získá od obchodních partnerů nebo jiných společností.

Při registraci ve službách Yahoo vás požádáme o osobně identifikovatelné informace, jako jsou jméno, e-mailová adresa, datum narození, pohlaví, PSČ, zaměstnání, obor nebo osobní zájmy.

Yahoo shromažďuje informace o vašich transakcích s naší společností a s některými našimi obchodními partnery, včetně informací o vašem používání námi nabízených finančních produktů a služeb.

Yahoo také ve svých serverových protokolech automaticky získává a zaznamenává informace z vašeho prohlížeče, jako jsou vaše IP adresa, informace o cookies společnosti Yahoo, atributy vašeho softwaru a hardwaru a označení stránky, kterou jste si vyžádali. Jakmile se ve službách Yahoo zaregistrujete a přihlásíte se, přestáváte být anonymní a všechna data související s vaším využíváním těchto služeb budou přiřazena k vašemu účtu.

Yahoo používá informace (včetně anonymních informací používaných pod pseudonymem a osobně identifikovatelných informací) k následujícím obecným účelům: k osobnímu přizpůsobení reklamy a zobrazovaného obsahu, k plnění vašich požadavků ohledně produktů a služeb, ke zlepšování našich služeb, k vašemu kontaktování, k provádění výzkumu a k poskytování anonymních analýz našim interním i externím klientům.

Přenos dat

Vaše osobní údaje mohou být přenášeny mimo vaši vlastní zemi, zvláště na servery ve Spojených státech amerických, za účelem zpracování a uložení dat v souladu s našimi Zásadami ochrany soukromí a za účelem poskytování produktů a služeb. Některé z těchto zemí nemusejí mít stejná pravidla ochrany osobních údajů jako země, ve které žijete. Používáním našich produktů a služeb souhlasíte s tím, že budeme přenášet data do těchto zemí. Usilujeme o to, aby vaše informace byly chráněny, a uplatňujeme bezpečnostní opatření v souladu s příslušnými zákony, včetně smluv o zpracování dat založených na standardních smluvních klauzulích stanovených v EU. Bližší informace najdete v tématu Přenos dat.

Sdílení a sdělování informací

Yahoo nepronajímá, neprodává ani nesdílí informace o vás (včetně osobně identifikovatelných informací) jiným osobám ani externím společnostem s výjimkou případů, kdy je to potřeba k poskytování vámi vyžádaných produktů a služeb, kdy od vás máme svolení, nebo v následujících případech:

  • Poskytování informací důvěryhodným partnerům, kteří pro společnost Yahoo nebo s ní pracují na základě smluv o utajení informací. Tyto společnosti mohou takové informace využívat k tomu, aby společnosti Yahoo pomohly komunikovat s vámi (v míře, s jakou vyjádříte souhlas) ohledně nabídek společnosti Yahoo nebo jejích marketingových partnerů. Tyto společnosti však nemají samostatné právo tyto informace dál sdílet.
  • Reagování na předvolání, soudní příkazy, právní úkony nebo jiné legitimní požadavky příslušných autorit, jejichž požadavkům je nutné dostát, případně pro dokládání zákonných práv nebo obranu před právními nároky.
  • Sdílení těchto informací v situacích, kdy to shledáme za nutné kvůli vyšetřování a prevenci nezákonných aktivit, podezření na podvody, situací potenciálně ohrožujících fyzické bezpečí jakékoli osoby, porušování smluvních podmínek Yahoo, případně k reagování na tyto situace a jiné situace, kde to vyžaduje zákon.
  • Přenos těchto informací o vás v případě, že společnost Yahoo převezme jinou společnost, bude jí převzata nebo se s ní sloučí. V takovém případě vás Yahoo upozorní ještě před tím, než budou vaše informace převedeny a začnou podléhat jiným zásadám ochrany soukromí.

Yahoo na základě anonymních dat nebo dat pod pseudonymem zobrazuje cílenou reklamu a může zobrazovat cílenou reklamu i na základě osobně identifikovatelných informací. Inzerenti (včetně společností zprostředkovávajících reklamy) mohou předpokládat, že lidé, kteří s cílenými reklamami interagují, zobrazují si je nebo na ně klikají, splňují kritéria zacílení – například že se jedná o ženy ve věku 18–24 z konkrétní geografické oblasti. Yahoo ovšem inzerentům neposkytuje osobně identifikovatelné informace, a to ani když cílenou reklamu zobrazujete nebo s ní interagujete. Zobrazením cílené reklamy nebo interakcí s ní ale souhlasíte s možností, že inzerent bude předpokládat, že splňujete cílová kritéria ke zobrazení této reklamy.

Cookies a podobné technologie

Yahoo může na vašem počítači nastavovat a používat cookies společnosti Yahoo. Můžeme také nastavovat a používat identifikátory zařízení, ke kterým může patřit IP adresa, informace o uživatelském agentu (verze prohlížeče, typ a verze operačního systému) a identifikátor poskytovatele zařízení. Jakmile se na zařízení přihlásíte ke službám Yahoo, může společnost Yahoo vaše zařízení rozeznat a na základě toho vám službu osobně přizpůsobit nezávisle na nastavení zařízení. Osobní přizpůsobení služeb Yahoo můžete ovládat v našem Správci reklamy podle zájmů. Přečtěte si další informace.

Yahoo umožňuje jiným společnostem, které na některých našich stránkách zobrazují reklamu, nastavovat a používat na vašem počítači jejich vlastní cookies. Používání cookies a identifikátorů zařízení jinými společnostmi se řídí jejich vlastními zásady ochrany soukromí, nikoli těmito. Inzerenti ani jiné společnosti nemají přístup ke cookies společnosti Yahoo.

Yahoo také používá webové signály pro přístup ke cookies Yahoo v rámci naší sítě webů i mimo ni, a to v souvislosti s produkty a službami Yahoo.

Vaše možnost upravovat a mazat vaše předvolby a informace o účtu

Informace o svém účtu Yahoo, včetně vašich marketingových předvoleb, si můžete kdykoli změnit.

Na stránku marketingových předvoleb mohou být čas od času přidány nové kategorie marketingové komunikace. Uživatelé, kteří tuto stránku navštíví, si mohou odhlásit odběr budoucí marketingové komunikace v těchto kategoriích, případně se mohou ohlásit podle instrukcí uvedených v zasílaných zprávách.

Vyhrazujeme si právo zasílat vám určité formy komunikace, například oznámení o našich službách nebo administrativní zprávy a jinou komunikaci související se službami Yahoo, aniž bychom vám poskytli možnost odhlásit si jejich odebírání.

Svůj účet můžete smazat na stránce Smazání účtu, kde budete muset znovu ověřit své heslo a potvrdit zrušení účtu. Na této stránce si můžete přečíst, které informace mohou i po smazání vašeho účtu dočasně zůstat v našich archivovaných záznamech.

Utajení a zabezpečení údajů

Přístup k informacím o vás umožňujeme jen zaměstnancům, u kterých se oprávněně domníváme, že tyto informace budou potřebovat k výkonu svého zaměstnání nebo k tomu, aby vám mohli poskytovat produkty a služby.

Používáme fyzická, elektronická i procedurální bezpečnostní opatření, která jsou v souladu s naším zákonným závazkem chránit vaše informace.

Další informace o zabezpečení, včetně kroků, které jsme podnikli my a které můžete provést vy sami, si můžete přečíst v článku Security at Yahoo (Zabezpečení na webech Yahoo).

Publikování ve veřejně přístupných oblastech

Veřejně přístupná oblast je jakákoli oblast služeb Yahoo, která je přístupná široké veřejnosti a kterou mohou indexovat webové vyhledávače.

Yahoo vám nabízí možnost publikovat, posílat a sdílet obsah a informace přes veřejně přístupné oblasti, jako jsou například Skupiny Yahoo, Nástěnky Yahoo nebo web Yahoo Answers.

Vždy důkladně zvažte, zda chcete ve veřejně přístupných oblastech publikovat informace, které vás mohou osobně identifikovat. Pamatujte, že tyto informace mohou ve veřejně přístupné oblasti služby zůstat navždy. V závislosti na konkrétní službě je také možné, že ostatní uživatelé si budou moct zobrazit souhrnný přehled dvou i více vašich individuálních příspěvků.

Nesete výhradní zodpovědnost za informace, které publikujete a šíříte ve veřejně přístupných oblastech.

Máte-li nějaké obavy ohledně osobně identifikovatelných informací, které jste publikovali ve veřejně přístupné oblasti a teď je nemůžete upravit nebo smazat, zadejte prosím požadavek v naší službě péče o zákazníky.

Změny v těchto Zásadách ochrany soukromí

Společnost Yahoo může tyto zásady příležitostně doplňovat. Provedeme-li ve způsobu, jakým nakládáme s vašimi údaji, nějaké výrazné změny, upozorníme vás o tom posláním zprávy na vaši hlavní e-mailovou adresu, kterou máte nastavenou u svého účtu Yahoo, anebo publikováním výrazného oznámení na našich stránkách.

Dotazy nebo připomínky

Máte-li nějaké dotazy nebo připomínky, vyplňte formulář zpětné vazby nebo nám napište na adresu:

Oath (EMEA) Limited (dříve známý jako Yahoo! EMEA Limited)
5-7 Point Square
North Wall Quay, Dublin 1
Ireland

Poslední aktualizace: 30. říjen 2017

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Yahoo


Pokud chcete zjistit, jak společnost Yahoo zpracovává vaše osobní data, navštivte prosím naše Zásady pro ochranu soukromí. Tato stránka popisuje aktuální postupy společnosti Yahoo s ohledem na tento produkt nebo téma. Jak společnost Yahoo přidává nebo odebírá funkce, mohou se informace na této stránce měnit.