Трети страни

Следните компании трети страни могат да използват бисквитки, уеб маяци, приложения (или „изпълними модули“), комплекти за софтуерна разработка („SDK“) и други подобни технологии на сайтове и приложения на Yahoo. Освен това Yahoo може да споделя информация, която не е лично идентифицируема, включително ваши псевдоними и демографска информация за вас, със свои партньори с цел подобрение на продукти, изследвания и анализи, а също и за да могат тези партньори да ви предоставят по-уместна функционалност.

Yahoo се стреми да предоставя възможно най-добра функционалност на своите потребители, която да отговаря на техните нужди, и затова периодично ревизира дейността на изброените по-долу компании. Проверявайте редовно за актуализации на правилата за трети страни.

Партньори анализатори

Yahoo може да позволи на някои партньори да включват уеб маяци на страници от мрежата сайтове на Yahoo, а комплекти за софтуерна разработка („SDK“) на наши партньори могат да бъдат включвани в нашите мобилни приложения. Yahoo може също да споделя части от нашите регистрационни файлове, включително IP адреси, с тези партньори за цели на изготвянето на анализи. Ако вашият IP адрес бъде споделен, тази информация може да бъде използвана за определяне на общото местоположение и за други технографски данни, като скорост на връзката, информация дали сте посещавали Yahoo от споделено местоположение и какво устройство сте използвали, за да посетите Yahoo. Тези партньори обобщават информация относно нашата рекламна дейност и видяното от вас съдържание в Yahoo, като това се прави с цел отчетност, изследване и докладване за нас и нашите рекламодатели. Yahoo позволява получаването на уеб маяци и комплекти за софтуерна разработка („SDK“) и споделянето на регистрационни файлове със следните партньори:

Не споделяме ваша идентифицируема информация от вашия акаунт в Yahoo с нашите рекламодатели или партньори като част от нашата програма за анализи. Въпреки това можем да споделяме информация за псевдоними, включително демографска информация, с нашите рекламодатели или партньори.

*Nielsen ще споделя информация какви реклами виждате във Facebook в прикрита форма. Ако сте потребител, който е влязъл във Facebook, Facebook ще добави вашата възраст и пол към подробните данни за видените от вас реклами. Facebook ще обобщи комбинираната информация и ще я сподели с Nielsen с цел ефективна рекламна отчетност. За да научите повече относно практиките за поверителност на Nielsen и за да се отпишете от опцията за това споделяне, щракнете тук.

Бутони на социални мрежи, приложения и изпълними модули

Yahoo може да внедри приложение или „изпълним модул“ от трета страна на някои от нашите сайтове или приложения, което ще позволи взаимодействие или споделяне на съдържание от страна на потребителите на Yahoo. Тези изпълними модули са видими за вас на съответната страница, която сте посетили. Мрежата, предоставяща изпълнимия модул, може да ви предостави контроли, чрез които да управлявате външния вид и функционалността на модула. Вашето взаимодействие с модула обикновено позволява на третата страна да събира определена информация за вас чрез бисквитките в уеб браузъра на третата страна или чрез регистрационната информация. В някои случаи третата страна може да ви разпознае чрез своите изпълними модули и бисквитки дори когато не взаимодействате с модула. Освен това третата страна може да установи вашия IP адрес и да събере информация от вашите заглавки на страница или от вашия браузър. Yahoo разрешава бутони на социални мрежи, приложения и изпълними модули от следните партньори:

Бутони на социални мрежи

Изпълними модули

Рекламни технологии

Повечето реклами, които виждате на уеб сайтовете и приложенията на Yahoo, са предоставени от Yahoo. Въпреки това ние позволяваме на определени компании да предоставят реклами и да събират информация от нашите уеб страници и мобилни приложения. Обикновено това са трети страни с рекламни сървъри и рекламни агенции, доставчици на технологии, доставчици на спонсорско съдържание и изследователски фирми.

Тези компании могат да иматуеб маяк или комплекти за софтуерна разработка („SDK“) в рамките на сайтовете и приложенията на Yahoo с цел отчетност, изследване и докладване от страна на рекламодателите. Тъй като уеб браузърът ви трябва да заяви тези реклами и уеб маяци от сървърите на третите страни, тези трети страни могат да преглеждат, редактират или задават свои собствени бисквитки и да събират данни като IP адреси, информация за заглавки на страници и информация за браузъра, така, сякаш сте посетили директно техен уеб сайт. Тези компании могат също да използват тези бисквитки, комплекти за софтуерна разработка („SDK“) и уеб маяци, за да събират информация от Yahoo, за да доставят персонализирани реклами до уеб сайтове на Yahoo и до други уеб сайтове. В някои случаи взаимодействието между Yahoo и тези компании може да се извършва извън браузъра ви и директно между нашите уеб сървъри.

Както е описано по-подробно в нашия Център за поверителност, Yahoo може да персонализира някои реклами спрямо потребители, за които считаме, че попадат в конкретна категория по интереси – например „мъже, интересуващи се от спорт“. Yahoo не предоставя на рекламодателите каквато и да било лично идентифицируема информация, като например име или дата на раждане, по време на преглеждането или взаимодействието с персонализирана реклама. Въпреки това е възможно да споделим с рекламодателите информация за псевдоними, както и демографски данни.  Освен това, когато преглеждате дадена реклама или си взаимодействате с нея, съществува вероятност рекламодателят да приеме, че отговаряте на критериите за дадена категория по интерес, която е използвана за избор на рекламата. Посочените по-долу трети страни чрез своите съответни уеб сайтове посочват информация относно практиките си за събиране на данни и (в някои случаи) опции за отписване. Прегледайте политиката за поверителност на отделните компании, за да се запознаете по-добре с опциите за управление, с които разполагате.

Можете също така да научите повече за компаниите за обслужване на реклами и да се откажете от всяка от тях чрез уеб сайтовете на Инициативата за мрежова реклама (NAI), Съюза за цифрови реклами (САЩ) или Съюза за цифрови реклами в Европа.

Доставчици на съдържание

Yahoo си сътрудничи с различни доставчици на съдържание, изброени по-долу, които ви предоставят съдържание в нашите сайтове, приложения и услуги. Тези доставчици на съдържание могат да са под формата на услуги, като например предоставяне на карти от един партньор и новини от друг. Тъй като уеб браузърът ви трябва да заяви съдържанието от сървърите на доставчика на съдържание, тези доставчици могат да преглеждат, редактират или задават свои собствени бисквитки и да събират данни, като например IP адреса ви, информация за заглавките на страниците, за браузъра и други данни, които не биха довели до личното ви идентифициране, така, сякаш сте посетили директно техен уеб сайт. Също така някои от тези доставчици може да са предоставили мобилни набори за софтуерна разработка („SDK“), които са вградени в мобилните ни приложения и им позволяват да събират данни, които не биха довели до личното ви идентифициране, така, сякаш сте взаимодействали директно с тяхно мобилно приложение.

Доставчици на видеосъдържание

Въпреки че Yahoo се стреми да предоставя привлекателно видеосъдържание, което е разработено или хоствано от Yahoo, като например Community или Saturday Night Live, ние си сътрудничим и с някои доставчици на видеосъдържание, за да предоставяме атрактивно видеосъдържание. Тези доставчици могат да преглеждат, редактират или задават свои собствени бисквитки, както и да събират данни, като например вашия IP адрес, информация за заглавки на страниците, информация за браузъра, версията на Flash плейъра, интернет скоростта, изгледаната част от видеоклип и други данни, които не биха довели до личното ви идентифициране. Също така някои от тези доставчици може да са предоставили мобилни набори за софтуерна разработка („SDK“), които са вградени в мобилните ни приложения и им позволяват да събират данни, които не биха довели до личното ви идентифициране, така, сякаш сте взаимодействали директно с тяхно мобилно приложение:

Разработчици на игри

Yahoo Игри хоства игри, създадени от спонсори и разработчици, за да ви предоставя интересни и забавни игри. Някои от тези игри могат да имат допълнителни общи условия и правила за поверителност, свързани с тях. Тъй като уеб браузърът ви трябва да заяви съдържанието от сървърите на доставчика на съдържание, тези доставчици могат да преглеждат, редактират или задават свои собствени бисквитки и да събират данни, като например IP адреса ви, информация за заглавките на страниците, за браузъра, версията на Flash плейъра, интернет скоростта и други данни, които не биха довели до личното ви идентифициране. Освен това разработчиците на игри могат да записват резултати, въведени имена на игри, потребителски настройки или други действия от игрите, които могат да бъдат регулирани от допълнителни условия за ползване за играта:

Партньори при търсене

Партньорите трети страни, посочени по-долу, могат да предоставят резултати от търсенето и реклами в резултатите от търсенето за Yahoo. Рекламите в резултатите от търсенето включват платени реклами в резултатите от търсенето и/или контекстни реклами. По едно и също време е възможно да се използва повече от един партньор за търсене и той може да се променя според фактори, като например типа на практическата работа онлайн, типа на използваното устройство и държавата, от която се извършва търсенето.

За да научите повече за практиките по отношение на събирането и използването на данни от всеки партньор за търсене и какви инструменти или контроли са ви предоставени, прегледайте правилата за поверителност на всеки от тях:

Други партньорства

Yahoo сътрудничи с компании, които могат да ви предлагат продукти или услуги въз основа на съдържанието на текущата страница или други критерии. Тези партньори може да са под формата на лента „Модни съвети“ върху снимки на известни личности или странична лента с тематични продукти. Тъй като уеб браузърът ви трябва да заяви съдържанието от сървърите на партньора, тези доставчици могат да преглеждат, редактират или задават свои собствени бисквитки и да събират данни, като например IP адреса ви, информация за заглавките на страниците, за браузъра и други данни, които не биха довели до личното ви идентифициране:

За допълнителна информация относно това, как Yahoo обработва личните ви данни, прегледайте нашите Правила за поверителност.

Политика на Yahoo за поверителността


Поверителност в Yahoo За да разберете как Yahoo третира вашата поверителна информация, прегледайте нашата Политика за поверителност. Тази страница описва настоящите практики на Yahoo по отношение на този продукт или тази тема. Информацията на тази страница може да бъде променяна в съответствие с добавянето или премахването на функции от страна на Yahoo.

  • oath