Защита в Yahoo

Защитата на нашите системи и информацията на нашите потребители е от първостепенна важност, за да се гарантира на потребителите на Yahoo защитена потребителска работа и за да се поддържа доверието им в нашите продукти и услуги. Предприемаме следните мерки, за да защитим вашата информация:

 • Защита на транспортния слой ("TLS")
 • Използваме TLS шифроване при предаването на определени типове информация, като например информация за финансови услуги или плащания. Икона, наподобяваща катинар, се визуализира в повечето браузъри по време на TLS сесиите.
 • Повторно удостоверяване на влизане в системата
 • Можете да включите настройка, която изисква втори пакет информация, като например код, изпратен чрез SMS, в допълнение към паролата ви, когато влизате в акаунта си от устройство или местоположение, което не разпознаваме. Научете повече за повторното удостоверяване на влизане в системата.
 • Пароли при поискване
 • Yahoo предлага и пароли при поискване. Чрез свързването на мобилното устройство към акаунта ви вие ни разрешавате да ви предоставяме парола при поискване чрез SMS, така че да не се налага повече да помните паролите си. Научете повече за паролите при поискване.
 • Защитено място за съхранение
 • Внедряваме стандартни за отрасъла физически, технически и процедурни предпазни мерки, които са в унисон със съответните правила, за да защитим личната ви информация.
 • Доставчици и партньори
 • За да осигурим защитата и поверителността на вашата информация, имаме право да предоставяме информация на партньори и доставчици, които работят от наше име или съвместно с нас, съгласно съответни споразумения за поверителност на информацията. Тези компании не разполагат с каквото и да е самостоятелно право да използват или споделят тази информация без вашето съгласие.
 • Достъп до информация
 • Ние ограничава достъпа до личната информация, касаеща вас, до тези служители, за които имаме разумно основание да считаме, че трябва да влязат в контакт с тази информация, за да ви предоставят продукти/услуги или за да обработват тази информация за нас.
 • Обучение и подготовка
 • Разработили сме програма за обучение и подготовка, валидна за цялата компания, относно защитата, през която трябва да е преминал всеки служител на Yahoo.

   Запомнете, че при нито едно предаване на данни през интернет и при никоя технология за място на съхранение на информация не може да се гарантира защита на 100%. Продължаваме да развиваме и внедряваме подобрения в технологията и практиките за защита.

   Защитата изисква екипна работа

   Вие също трябва да приемате сериозно въпроса със защитата си. Посетете нашия Център за защита за инструменти и съвети относно начините да останете бдителни и стъпките, които сами можете да предприемете, за да подпомогнете защитата на информацията си и да намалите рисковете от неупълномощен достъп.

   Как да докладвате инциденти, свързани със защитата

   Информация за докладването на инциденти, свързани със защитата, може да се намери в нашия Център за защита.

 • oath