Прехвърляне на данни

Вашите лични данни могат да бъдат прехвърляни в държави, различни от вашата (особено до сървъри в САЩ), с цел обработване и съхраняване на данните в съответствие с нашите Правила за поверителност, а също и за да ви бъдат предоставяни продукти и услуги. Можем да прехвърляме вашите данни до филиали или партньори на Yahoo, включително като част от възложените на външни лица дейности по обработка на данни, извършвани от името на Yahoo. Стандартите за поверителност и защита на данните в тези държави могат да се различават от тези във вашата държава. Yahoo може да обработва лични данни, свързани с лица в ЕС, и може да прехвърля тези данни от територията на ЕС чрез различни механизми за нормативно съответствие, включително по силата на споразуменията за обработката на данни, регламентирани в Стандартите на ЕС за договорните клаузи.. Ако не сте съгласни с тези условия, не трябва да използвате съответните продукти и услуги.

Като използвате нашите услуги и продукти, вие се съгласявате при необходимост да прехвърляме вашите данни в държави извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“) с цел изпълнението на законосъобразните бизнес цели на Yahoo, подробно описани в нашите Правила за поверителност. Ние се ангажираме да гарантираме, че вашите данни ще бъдат защитени чрез необходимите предпазни мерки в съответствие с приложимото законодателство. За да научите повече относно защитата, включително предприетите от нас предпазни мерки и тези, които вие можете да предприемете, прочетете Защитата в Yahoo.

Политика на Yahoo за поверителността


Поверителност в Yahoo За да разберете как Yahoo третира вашата поверителна информация, прегледайте нашата Политика за поверителност. Тази страница описва настоящите практики на Yahoo по отношение на този продукт или тази тема. Информацията на тази страница може да бъде променяна в съответствие с добавянето или премахването на функции от страна на Yahoo.

  • oath