Партньори на Yahoo

Можем да споделяме ваши лични данни с партньори на Yahoo по целия свят за целите, описани в нашите Правила за поверителност, включително с цел да ви бъде предоставено персонализирана функционалност в Yahoo и в интернет като цяло. Партньорите на Yahoo са компании, притежавани и контролирани от някоя от компаниите в групата на Yahoo, включително придобитите компании.

Някои от услугите, предоставяни от тези придобити компании, продължават да бъдат регламентирани от условията и/или правилата за поверителност на съответната компания. За да прегледате информация относно практиките за поверителност на придобити компании, които не извършват дейност под търговската марка на Yahoo и следват свои собствени правила за поверителност, посетете следните връзки:


В сила от 18 Септември 2017 г.

Ако не искате ваши лични данни да бъдат споделяни с партньори на Yahoo, имате опцията да изтриете своя акаунт и да спрете да използвате Yahoo.

  • oath