Политика на Yahoo за поверителността

КАКВО ОБХВАЩА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА

Настоящата политика на Yahoo за поверителността обхваща начина, по който ние в Yahoo се отнасяме към информацията, която Ви идентифицира лично, и другите данни, събирани и получавани от нас, включително информацията, свързана с използването на продукти и услуги на Yahoo в миналото. Под „данни“ и „информация“ се разбира информация, която Ви идентифицира лично, като име, адрес, имейл или телефонен номер, и която не е публично достояние. Където е необходимо, ние посочваме изрично в нашите политики за поверителността начина, по който се използват данните, които Ви идентифицират лично. Всички други данни са анонимни за нас или се ползват псевдоними.

Политиката за поверителността също така дава информация и за бисквитките – използването на бисквитки от Yahoo и трети страни и как можете да ги изключите.

Настоящата политика за поверителността не е приложима за практиките на фирми, които не са собственост и не са управлявани от Yahoo, както и за лица, които не са служители или подчинени на Yahoo. Освен това, някои придобити от Yahoo фирми имат собствени, създадени по-рано политики за поверителност. Подробности ще откриете на страницата за придобитите фирми.

В раздела „Теми“ ще откриете подробна информация на специализирани теми като бисквитки и IP адреси. В раздела „Продукти“ ще откриете допълнителни указания относно нашите практики за поверителност, свързани с отделни продукти или услуги. Под „Yahoo“ се разбира единствено Yahoo UK Limited (със седалище във Великобритания), освен когато съответната услуга е предоставена от друга фирма от групата на Yahoo, в какъвто случай препратките към Yahoo във връзка със споменатите услуги се отнасят за съответната фирма от групата Yahoo. Открийте повече информация за съхраняване на данни и прехвърляне на данни в Yahoo.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Yahoo събира данни, които Ви идентифицират лично, когато се регистрирате за акаунт в Yahoo, когато използвате определени продукти и услуги на Yahoo, когато участвате в промоции или томболи, както и когато посещавате страниците на Yahoo или страниците на определени наши партньори, извън мрежата от уебсайтове с марка Yahoo. Ние в Yahoo можем да комбинираме информацията за Вас (включително данни, които Ви идентифицират лично), с която разполагаме, с информацията, която получаваме от наши бизнес партньори или други фирми.

Когато се регистрирате в Yahoo, искаме от Вас да предоставите данни, които Ви идентифицират лично като име, имейл, дата на раждане, пол, пощен��ки код, професия, бранш и лични интереси.

Yahoo събира данни за сделките Ви с нас и с някои от бизнес партньорите ни, включително и информация за използването на финансовите продукти и услуги, които предлагаме.

Също така, Yahoo автоматично получава и записва данни от браузъра Ви в сървърните ни регистри, включително вашия IP адрес, информация от бисквитките на Yahoo, софтуерни и хардуерни атрибути, както и търсените страници. След като се регистрирате в Yahoo и започнете да ползвате нашите услуги, Вие вече не сте анонимни за нас, а данните за Вашия начин на ползване се свързват с Вашия акаунт.

Yahoo ползва информация (анонимна, с псевдоним, както и данни, които Ви идентифицират лично) за следните общи цели: за да персонализира рекламите и съдържанието, което виждате, за да отговори на Вашето търсене на продукти и услуги, за подобряване на нашите услуги, за да се свързва с Вас, за провеждане на проучвания и предоставяне на анонимни доклади за вътрешни и външни клиенти.

СПОДЕЛЯНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Yahoo не отдава под наем, не продава и не споделя информация за Вас (включително данни, които Ви идентифицират лично) с други лица или непартньорски фирми, освен за да Ви предложи продукти или услуги по Ваша заявка, след като имаме разрешението Ви, или при следните обстоятелства:

  • Предоставяме информацията на доверени партньори, които работят от името на или с Yahoo при споразумения за поверителност. Тези фирми могат да ползват информацията, за да помогнат на Yahoo да общува с Вас (доколкото имаме Вашето съгласие) във връзка с предложения от Yahoo и нашите маркетингови партньори. Въпреки това обаче тези фирми нямат право да споделят информацията Ви по свое усмотрение.
  • Ние отговаряме на призовки, съдебни нареждания, правни процедури и всяко законно искане на властите, което сме длъжни да изпълним, или за да утвърдим или упражним законни права, или да се защитим срещу искове.
  • Ние считаме, че е необходимо да споделим информацията Ви за целите на разследване, предотвратяване или мерки срещу незаконна дейност, предполагаема измама, спешни случаи, включващи потенциална заплаха за физическата безопасност на дадено лице, нарушения на условията за ползване на услуги на Yahoo или ако се изисква по закон.
  • Това е в рамките на групата от фирми на Yahoo, за целите, описани по-горе в раздел „Събиране и използване на информацията“ (така например различни фирми от групата на Yahoo се занимават със съхраняване и обработка на информацията Ви, за да Ви доставят съдържание). Повече информация ще откриете в темата „Прехвърляне на данни“.
  • Yahoo може да прехвърля информация за Вас, ако фирмата придобие или ако бъде придобита, или слята с друга фирма. В такъв случай Yahoo ще Ви извести, преди информацията за Вас да бъде прехвърлена и да стане обект на друга политика за поверителност.

Yahoo показва насочени реклами въз основа на анонимна или псевдонимна информация, но Yahoo може да показва също насочени реклами въз основа на данни, които Ви идентифицират лично. Рекламодателите (включително публикуващите фирми) може да приемат, че хората, които взаимодействат с насочените реклами, ги преглеждат или щракват върху тях, отговарят на критериите на насочването, например жени на възраст 18–24 години от конкретна географска област. Yahoo не предоставя данни, които Ви идентифицират лично, на рекламодателя, когато взаимодействате с негова насочена реклама или я преглеждате. Въпреки това обаче, като взаимодействате с рекламата или я преглеждате, Вие се съгласявате с възможността рекламодателят да приеме, че отговаряте на критериите, които са използвани за насочване и показване на рекламата.

БИСКВИТКИ

Yahoo може да настрои свои бисквитки на компютъра Ви и да се свързва с тях.

Yahoo позволява на избрани фирми, които представят рекламите си на някои от страниците ни, да настройват бисквитки на компютъра Ви и да се свързват с тях. Използването от страна на другите фирми на собствените им бисквитки се подчинява на техните политики за поверителност, а не на настоящата. Рекламодателите или другите фирми нямат достъп до бисквитките на Yahoo. Повече информация ще откриете в темата „бисквитки на трети страни“.

Yahoo използва уебмаяци за достъп до бисквитките си вътре в мрежата ни от уебсайтове и извън нея, както и във връзка с продуктите и услугите на Yahoo.

За да разберете повече за това как използваме бисквитките си и как да ги деактивирате, щракнете тук.

ВАШИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ДА РЕДАКТИРАТЕ И ИЗТРИВАТЕ ИНФОРМАЦИЯТА И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА В АКАУНТА СИ

Можете да редактирате свързаната с акаунта Ви в Yahoo информация, включително маркетинговите предпочитания, по всяко време.

От време на време към страницата „Маркетингови предпочитания“ могат да бъдат добавяни нови категории маркетингови съобщения. Потребителите, които посещават тази страница, могат да изключат получаването на маркетингови съобщения от новите категории или да отменят абонамента си, като следват указанията, съдържащи се в полученото от тях съобщение.

Ние си запазваме правото да Ви изпращаме определени съобщения, като например известия за услуги, административни съобщения и други, известия, свързани с обслужването на Yahoo, без да Ви предлагаме възможността да ги изключите.

Можете да изтриете акаунта си в Yahoo, като посетите страницата ни Изтриване на акаунт, където да предоставите паролата си още веднъж и да потвърдите, че желаете да прекратите акаунта. Моля, щракнете тук, за да прочетете каква информация може да остане записана в нашия архив, след като акаунтът Ви бъде изтрит.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Ние даваме достъп до личната Ви информация само на онези наши служители, които по наша преценка не могат да изпълнят приемливо служебните си задължения и да Ви предоставят продукти или услуги без помощта на тези данни.

Въвели сме физически, електронни и процедурни предпазни мерки, съобразно правните ни задължения да защитаваме личната Ви информация.

За да научите повече за сигурността, включително стъпките за защита на личните Ви данни, които сме предприели, както и стъпките, които Вие самите можете да предприемете, моля, прочетете Сигурност в Yahoo.

ПУБЛИКАЦИИ НА ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНИ МЕСТА

За обществено достъпно място се счита всяко място в Yahoo, което е достъпно за широката публика и може да бъде индексирано от търсачките.

Yahoo Ви предлага възможност да публикувате, изпращате и обменяте съдържание и информация на публично достъпни места, като групите на Yahoo (Yahoo Groups), таблата за известия на Yahoo (Yahoo Message Boards) и отговорите на Yahoo (Yahoo Answers).

Трябва да бъдете особено внимателни, ако решите да разкривате данни, които Ви идентифицират лично, на обществено достъпните места. Помнете, че тази информация може да остане за неопределен период от време на обществено достъпните места на Услугата. Също така, в зависимост от конкретната услуга, други потребители също може да имат възможност да виждат две или повече отделни Ваши публикации заедно.

Вие носите цялата отговорност за информацията, която разкривате и разпространявате на обществено достъпните места.

Ако се безпокоите, че сте изпратили данни, които Ви идентифицират лично, на публично достъпни места и не можете да ги изтриете или редактирате, моля, изпратете запитване до отдела ни Обслу��ване на клиенти.

ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА

Yahoo може да прави промени по тази политика от време на време. Ако извършим значителни промени в начина, по който използваме личната Ви информация, ще Ви уведомим, като Ви изпратим известие на посочения Ви в акаунта в Yahoo основен имейл адрес, или като публикуваме забележимо известие на страниците си. По-стари варианти на настоящата политика за поверителността ще намерите тук.

ВЪПРОСИ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Ако имате въпроси или предложения, моля, попълнете формуляра за обратна връзка.

Политика на Yahoo за поверителността